Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Læreprocesser med filmfortællinger

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Læreprocesser med filmfortællinger"— Præsentationens transcript:

1 Læreprocesser med filmfortællinger
Didaktiske overvejelser

2 Ressourcer i filmundervisningen
Film (som æstetisk udtryk) Læremidler om film Øvrige læringsressourcer Filmkundskab

3 Hvorfor? Kvalificering af børn/unges medieerfaringer har betydning for deres handlemuligheder i et komplekst(medialiseret )samfund Synssansen som sansemodalitet Kommunikation og udvikling af viden foregår i høj grad visuelt, derfor må elever udvikle visuelle kompetencer Filmkompetencer har overførselsværdi til andre mediekompetencer Web 2.0 fordrer mediemæssige produktionskompetencer (deltagelse i fællesskaber) Flere grunde?

4 Æstetiske læreprocesser
…er processer der inddrager det lærende subjekt som et der bidrager til at skabe betydning Et læringsbegreb der omfatter både tilegnelsesprocesser og deltagelsesprocesser Betydningsskabelse hænger sammen med begrebet ”artikulation”: Ved at udtrykke sig i levende billeder, sker der både en udvikling af erkendelsen om det der laves billeder om og af elevernes billedskabende formåen

5 Artikulation Artikulationsprocessen er del af en mimetisk erkendelses- og læreproces Kan skabe formsproglige imitationer og tolkninger og derigennem erkendelser Sproglig bearbejdning giver mulighed for at udvikle fælles betydning gennem refleksion Lærer både om sig selv og om det æstetiske objekt (refleksion >< refleksion)

6 Tekstlæsning som dynamisk proces
Film er også ”tekst” Aktiverer teksten/filmen modtagerens evne til at sanse, erkende og forarbejde det oplevede? Opleves teksten/filmen som personligt meningsfuld? Dobbelthed Artikuleres i dramatisering/oplæsning/samtale Kulturelt/historisk perspektiv Personligt/erfaringsmæssigt perspektiv

7 Timeout Er æstetiske læreprocesser Personligt udviklende?
Processer der gavner læreprocesser i andre faglige sammenhænge? Værdifulde i sig selv? Faglige traditioner…

8 Hvad lægger børn/unge vægt på? Praksisformer i hverdagslivet…
Handle, styre og bestemme Producere, skabe og eksperimentere Undersøge, udforske og løse problemer Kommunikere – at udtrykke sig, meddele sig og diskutere samt anvende forskellige medier Tolke sig selv Have sociale relationer, få nye sociale relationer og indgå i tolkningsfællesskaber Samarbejde og dele viden (Holm Sørensen, Børn på nettet, 2002)

9 Æstetiske læreprocesser
Æstetiske læreprocesser finder sted i menneskets møder med sanselige objekter som de tildeler forskellig grad af opmærksomhed Æstetiske læreprocesser – i teori og praksis af Kirsten Fink-Jensen og Anne Maj Nielsen, Billesøe & Baltzer, 2009 Kvalitet ved objekt Perception/oplevelse via: Det sanselige objekt (mangfoldige eller begrænsede muligheder Æstetisk objekt Sanseligt nærværende subjekt

10 Æstetisk objekt Objektets oplevelsestilbud Subjektets opmærksomhed Få
Kvalitet ved objekt Perception/oplevelse via: Det sanselige objekt (mangfoldige eller begrænsede muligheder Æstetisk objekt Sanseligt nærværende subjekt Objektets oplevelsestilbud Subjektets opmærksomhed Mange Lav grad af nærvær Subjektet oplever kun lidt Objektet tilbyder mange oplevelsesmuligheder – kan måske stimulere nærvær Høj grad af nærvær Subjektet kan med stor indsats opleve meget, men tilbuddet er begrænset Subjektet har stor mulighed for æstetisk oplevelse

11 Sanseligt nærværende subjekt
Kontekst bestående af Faglige traditioner, skolekontekst og politisk ideologi, eller hvad der anskues som væsentlig og nødvendig viden! Refleksioner over objekt Sanselige aspekter Æstetisk objekt Repræsentationer Associationer/intertekstualitet Repræsenterende objekt Udtrykt verden Fagperspektiv Sanseligt nærværende subjekt Kontekst bestående af lokale forudsætninger i aktuelle undervisningssituationer, samt subjektets livskontekst, erfaringer og repertoire

12 Hvordan kan arbejdet med film som æstetiske læreprocesser bidrage til udvikling og læring, personligt og socialt? Hvordan sikrer man at sanseoplevelsen fører til læring? Modellens anvendelighed ud fra hvordan man som underviser vil arbejde med et fagligt æstetisk projekt(fx filmproduktion)? Inddrag undervisningserfaring, viden om film samt kendskab til elevernes forudsætninger , holdninger, m.m. Diskussion

13

14 Anvendelsen af læremidler
Uafhængig Støttet Styret

15 En filmfaglig værktøjskasse, et rum til træning, analyse og produktion af filmfagligheder

16 Læremidler Ikke altid driftsikker Driftsikker
Forlagsproducerede (traditioner, vaner, styring) Web 2.0 læremidler (gratis, internetbaserede, brugergenerede) Ikke altid driftsikker Indholdsrelevans afhænger af brugerens inf.komp Usikker valideringsgrad Sikring og styring overladt til lærer og elev Ikke didaktiseret Flere udtryksmuligheder Eksempel Driftsikker Didaktiseret Forankret i Fælles mål Høj valideringsgrad Fast struktur, lineær progression Sikring og styring, råd om anvendelse Eksempel

17 Filmfaglige forløb Brug Bodil Nielsens ”opskrift” til at udforme en solidarisk vejledning(skitse) til et filmfagligt forløb Mål for forløbet? (professionalisme) Svar på hvordan målet nås? (didaktik) Hvordan sikres dialogen og inddragelse af elevernes forudsætninger?(teoretisk perspektiv) Dannelsesperspektiver? (ståsted?) Organisering? Evaluering (kriterier?)

18 Sortie For at kunne udvikle sin undervisning må man have faglige færdigheder og begreber til rådighed om det der finder sted… Tak for i dag 


Download ppt "Læreprocesser med filmfortællinger"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google