Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tema: Hvad med de andre? Psykoedukation til patienter med depression

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tema: Hvad med de andre? Psykoedukation til patienter med depression"— Præsentationens transcript:

1 Tema: Hvad med de andre? Psykoedukation til patienter med depression

2 Psykoedukation for patienter med depression
Program Velkommen Opfølgning fra sidst Relationer Kommunikation Åbenhed Hvordan har sessionen været? Evt. fokuspunkter til næste gang Pause når det passer Psykoedukation for patienter med depression

3 Psykoedukation for patienter med depression
Kan vi aftale at … Udvise fortrolighed for det der bliver sagt i gruppen Have respekt for hinandens grænser Tale i en respektfuld tone til hinanden Der findes ingen dumme spørgsmål Kreativ tankegang er legalt  Psykoedukation for patienter med depression Version oktober 2012 3 3

4 BEHANDLINGS-MULIGHEDERNE HVORDAN KAN JEG FOREBYGGE?
Forløbet – hvor er vi HVAD ER DET? Symptomer Diagnose HVORFOR OPSTÅR DET? Myter og facts Stress og sårbarhed BEHANDLINGS-MULIGHEDERNE Behandling Støtte og inddragelse HVAD KAN JEG GØRE? Strategier Råd og redskaber HVAD MED DE ANDRE? Åbenhed til omverdenen Netværket HVORDAN KAN JEG FOREBYGGE? Modstandskraft Handlemuligheder Psykoedukation for patienter med depression 4

5 Formålet med dagens tema
At du/I får: Støtte til at mestre udfordringerne ved at have en depression, gennem åbenhed og dialog Bevidsthed om - og træning af - ”tilpas åbenhed” i familien, blandt vennerne og på arbejdspladsen Øget bevidsthed om de ressourcer, der er i netværket Hvilke forventninger har I til at komme her i dag? Psykoedukation for patienter med depression

6 Psykoedukation for patienter med depression
Kommunikation kan være en udfordring når man har en depression da ens sociale færdigheder kan være påvirkede Andre Sociale Færdigheder: Gå efter det vi har brug for, som er opbyggende Undgå det som er skadeligt/ ødelæggende Udvikle os selv og andre Føle os godt tilpas og videreudvikle vores færdigheder Vigtige i en arbejdsmæssig sammenhæng til at klare sig godt, udvikle sig og beholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. Begynd/ ikke begynd signaler ( øjenkontakt, kropsholdning, ansigtsudtryk, stemme) Nonverbale : Fx øjenkontakt, ansigtsudtryk, gestikulation, kropsholdning Grundlæggende verbale: Tonefald, stemmestyrke, tydelighed, timing, talens indhold Højere udviklede verbale: Lytte, starte, slutte og fastholde samtale, kende egne meninger og holdninger, argumentere, være selvafslørende, bruge talegaver Følelsesmæssige: Identificere og udtrykke følelser hos sig selv/andre, udtrykke positive og negative følelser, håndtere følelser, give og modtage kritik (pos/neg), reagere på andres følelser, vise medfølelse, hjælpe/støtte/forstå Selvbeskyttende: Forberede sig på belastende samtaler, sige fra, sætte grænser, argumentere, fastholde krav og afslag, holde på pers. Rettigheder, ændre negative tanker, beskytte sig selv, bede om hjælp, håndtere pers. Angreb Probl. Løsende: Koncentration og fastholdelse af opgave, prioritere, tage ansvar, viljestyrke, forhandle, tage afslag, sætte sig og følge mål, acceptere det som ikke kan ændres Intime: Rose, opmuntre, vise begejstring, håndtere tiltrækning/ frastødning, kende og holde grænser, udtrykke sig intimt og vise kærlighed, flirte Psykoedukation for patienter med depression

7 Hvad kan besværliggøre …
Hvad kan besværliggøre en samtale, når man har en depression? Manglende initiativ Manglende interesse Kontaktforringelse Isolation og tilbagetrækning Følelsesfladhed Sprogfattigdom Tankeforstyrrelser Angst Nedsat hukommelse Nedsat koncentration Langsommere reaktionstid Psykoedukation for patienter med depression

8 Aktiv lytning, en vigtig del af kommunikationen
Hvordan kan man lytte aktivt? Give udtryk for interesse med kropssprog , mimik og tale Korte kommentarer og opmuntrende lyde, fx sige HMM, OK, JA, NÅ, JAMEN DOG…. Stille uddybende spørgsmål Jamen dog.. Når du kommunikerer ser det procentmæssigt sådan ud: 7% det verbale 38% toneleje 55% kropssprog Psykoedukation for patienter med depression

9 Verbal og nonverbal kommunikation
Eksempel: Opfatte og anvende verbale og nonverbale signaler: Begynd/Ikke begynd-signaler: Øjenkontakt Kropsholdning Kropsstilling Ansigtsudtryk Stemme ( toneleje, styrke og hastighed) Aktiv lytning Psykoedukation for patienter med depression

10 Passende åbenhed i kommunikation
Høj Mellem Lavt niveau PowerPoint med trekant, der kan illustrere åbenhed i samtalen: Trekanten er ment som en illustration af forskellige niveauer af åbenhed i samtale. Lavt niveau: Samtale om emner, der er meget generelle. ikke for personligt, let at fortælle andre, fakta, smalltalk Mellemniveauet omhandler lidt mere personlige emner som snak om interesser, holdninger til forskellige emner og fortælling om personlige oplevelser på en neutral måde. Det høje niveau af åbenhed kræver parathed til at dele følelser med andre, meget personlige ting, risikable at fortælle om, kræver tillid og at den anden er villig til at lytte Refleksion/Øvelse: Giv eksempler på de forskellige niveauer for åbenhed og reflekter over i hvilke sammenhænge og med hvem man kommunikerer på de forskellige niveauer. Drøft også fordele og ulemper ved at samtale på de forskellige niveauer af åbenhed. Drøft deltagernes erfaringer med samtale på de forskellige niveauer. Psykoedukation til patienter med depression 10

11 Korte tydelige udmeldinger
Som regel et simpelt ”jeg ønsker” eller ”jeg føler” ”jeg synes” ”jeg vil” udsagn. Fx ”jeg vil gerne at vi mødes igen” Fx ”jeg synes det var rart at snakke med dig” Fx ”jeg synes denne øvelse gør mig stresset ” Fx ”jeg føler du er vred på mig” Psykoedukation for patienter med depression

12 Tydelig forklaring - 3 delt udsagn
Tydelig forklaring af egen opfattelse af situationen, hvad det gør ved en og ønsker for fremtiden Brugbar i forhold til at udtrykke negative følelser : ”Når du gør…” (beskriv den andens adfærd) ”Så sker der det at…” (beskriv hvordan den andens adfærd påvirker dig) ”Jeg foretrækker…” (beskriv hvad du ønsker den anden gør) Psykoedukation for patienter med depression

13 Psykoedukation for patienter med depression
For eksempel … ”nu hvor jeg er sygemeldt p.g.a. depression spørger du aldrig mere til hvordan jeg har det” ”det er jeg ked af da vi talte meget sammen tidligere” ”jeg vil gerne tale med dig om hvordan jeg har det, så vi kan blive ved med at holde kontakten” Eksempel 2: A: Jeg skal selv bruge mine penge ; jeg låner dem ikke ud. B: Jamen jeg får allerede i morgen og skal bruge dem til en gave til min mor A: Du har virkelig brug for penge, men skal selv bruge mine og låner dem ikke ud B: Men min mor blive så skuffet, og du får dem jo tilbage inden du selv skal bruge dem A: Det er surt at din mor bliver skuffet, men jeg skal selv bruge mine penge, og låner dem ikke ud… Psykoedukation for patienter med depression

14 Psykoedukation for patienter med depression
Omsorg og relationer Hør Bastians historie Lydfil: kropogsjael.dk/wp-content/uploads/Bastian.mp3 ”Med viden er det lettere at forstå hvad der sker, og lettere at tilbyde sin hjælp og at finde balancen ml. krav og forståelse…” Instruks: Åbn hyperlink med højre mussetast- og der kommer en lydfil med Bastians historie. Tid:.i alt 19:03 9:00 minutter inde beskrivelse af åbenhed & snak med søster. Der er flere lydfiler på Stikord: åbenhed : rummelighed hos andre,andre kan give input, ikke alene, ikke så isoleret, åbenhed på arbejde: mange positive reaktioner, kontaktgrupper på nettet: gode ideer, gode kontakter, medicisk behandling, kontakt til egen læge: bedre compliance. Ro og orden: holde styr, ryddet skrivebord: mindre stress, bryde opgaver op i mindre, overskuelige bidder ( måltrappe). Kilde: ”Guide til depressive og deres pårørende”, Eli Lilly (billedet) Psykoedukation for patienter med depression 14

15 3 Udsagn om omsorg der hjælper:
”Giv mig plads til at have det, som jeg har det ” ” Giv mig et ring, for jeg orker ikke ringe selv” ”Vær hos mig! Uden jer går det ikke! Kilde: ” En hjælp til dig, der har en depression, s ”, Eli Lilly [Findes på: Kropogsjael.dk] Kilde: Bastian, 30 år, side fra bogen ”En hjælp til dig, der har en depression”, Lilly Refleksion om: Det at rumme den deprimerede Det at være proaktiv, at tage initiativet Det blot at være, og det ikke at være alene, men kunne få støtte i netværket. Hvilke erfaringer har deltagerne gjort sig? Psykoedukation for patienter med depression 15

16 Psykoedukation for patienter med depression
Omsorg - refleksion Du er ikke alene… Hvad kan dine omgivelser gøre? Kilde: Bastian, 30 år, side fra bogen ”En hjælp til dig, der har en depression”, Lilly [Findes på: Kropogsjael.dk] Øvelser: 2 og 2 om dette: Refleksion om det at åbne op for dialog og derved hente støtte i omgivelserne Refleksion over hvem der kan hjælpe/ støtte i omgivelserne? Hvilke behov for støtte har du? kilde: ”En hjælp til dig, der har en depression”, Lilly Side 67-68 Psykoedukation for patienter med depression 16

17 Pointer omkring åbenhed
Ikke at opleve sig alene Verbalisere behov for støtte Omsorg fra andre Hjælp kan forstærke håbet om bedring Accept af at have brug for hjælp Kilde: Bastian, 30 år, side fra bogen ”En hjælp til dig, der har en depression”, Lilly Psykoedukation for patienter med depression 17

18 Psykoedukation for patienter med depression
Familie Hvad har du informeret din familie om i forhold til din sygdom? Hvad kunne du godt tænke dig at de skulle vide? Øvelse 2 og 2: Hvad ved min familie i dag? Hvilke ord har vi brugt om min sygdom og symptomer og de udfordringer dette giver i hverdagen? Hvad kunne jeg godt tænke mig at de skulle vide? Lave små øve- rollespil 2 og 2 – eller man kan lade underviserne ”spille” det, efter instruktion fra deltagerne Fælles snak om de vigtigste pointer de forskellige grupper vil dele med resten af gruppen. Er der et gab mellem den ønskede viden og det familien ved i dag? Psykoedukation for patienter med depression 18

19 Psykoedukation for patienter med depression
Kontakt-trianglen Tre ben i en god kontakt Vis venlighed, tillid og anerkendelse Vær tydelig Reference: ”Snak om angst og depression.. Med børn og voksne i alle aldre” af Karen Glistrup, Psykinfo forlaget Kontakttrianglen viser de vigtigste forudsætninger for at skabe en god kontakt til både børn og voksne .Alle tre ”ben” er væsentlige for en god kontakt. Hvis kontakten ikke lykkes - er det tegn på at et af ”benene” er for svagt. Vis tillid og anerkendelse: Anerkend barnets kærlighed til forældrene og forældrenes ønske om at være gode forældre og en sund familie. Det at mærke at nogen ser bagved og anerkender den gode intention der ligger bagved. Vær tydelig: vær åben og ærlig om dine tanker. Udtryk det du har på hjerte. Spil med åbne kort. Gode pauser nærer nærværet. Vær nærværende: være til stede med et åbent sind det er ikke altid vi behøver at løse problemet. Nogle gange er det nok bare at være der/ være tilstede. Viden og opmærksomhed hjælper barnet. Vær nærværende Psykoedukation for patienter med depression 19

20 Psykoedukation for patienter med depression
Samtalen med børn Skal afspejle barnets virkelighed Dvs. rumme både negative og positive følelser: Savn, vrede, rædsel, frygt og sorg Muligheder, glæde, kærlighed, håb Reference: ”Snak om angst og depression.. Med børn og voksne i alle aldre” af Karen Glistrup, Psykinfo forlaget Små øvelser 2 og 2: Hvordan har jeg talt med mine børn om min sygdom? Hvad har jeg/ vi sagt? Er det tilstrækkeligt? Hvilke ord bruger jeg/ vi? Opsamling: Er der nogle pointer jeg gerne vil dele med resten af gruppen?g Psykoedukation for patienter med depression 20

21 Dine børns behov for viden
Hvad har du informeret dine børn om i forhold til din sygdom? Hvad kunne du godt tænke dig at de skulle vide? Øvelser 2 & 2 omkring disse spørgsmål Lave små rollespil, afprøve hvad man vil sige osv. ”Need to know vs. Nice to know”: Refleksioner over hvad der er nødvendigt at vide for barnet ; hvad er barnets behov? Hvad udtrykker barnet ønske om at vide?- og hvad synes jeg er vigtigt for barnet at vide. Er det også godt/nødvendigt ? Evt. anvende fordele/ulempeskema Psykoedukation for patienter med depression 21

22 Psykoedukation for patienter med depression
Venner Hvad ved dine venner om din sygdom i dag? Hvad kunne du godt tænke dig at de skulle vide? Øvelser 2 og 2: Hvad vil jeg gerne sige til …ven XX om min sygdom? Fordele og ulemper ved at være hhv. åben/ ikke åben ( se fordele/ulempeskema i bilag) Psykoedukation for patienter med depression 22

23 Psykoedukation for patienter med depression
Arbejdsplads Hvad ved din leder om din sygdom? Hvad ved dine kolleger? Hvad kunne du godt tænke dig at din leder/ dine kolleger skulle vide om dine udfordringer i relation til din sygdom? Lave små øvelser 2 og 2: Hvad er et passende niveau for viden? Fordele og ulemper? Hvad kan min arbejdsplads/kolleger gøre for at hjælpe mig i hverdagen? Hvad kan jeg selv gøre for ikke at blive overvældet af arbejdsopgaver m.m.? Øve oplæg 2 og 2 , eller instruere underviserne i hvad de skal sige Huske at informere deltagerne om at bruge de ressourcer der er i netværket: Eks: soc. rådgiver i afd., sagsbehandler i kommunen, konsulenter i jobcentret, rådgiver i fagforeningen. Psykoedukation for patienter med depression 23

24 Psykoedukation for patienter med depression
Tak for i dag Hvordan har det været at deltage i dag? Link til evalueringsskema Hvad tager du med dig i dag? Er der noget der skal uddybes ved næste session? Psykoedukation for patienter med depression 24

25 Psykoedukation for pårørende til patienter med depression
BILAG Psykoedukation for pårørende til patienter med depression 25

26 Psykoedukation for patienter med depression
Litteraturliste En hjælp til dig, der har en depression, Eli Lilly – findes på Peter Storm. "Mor er ked af det". Dan Haas. "Kald mig bare Orm". Tytti Solantanus. "Hvordan kan jeg hjælpe mit barn? Til forældre med sindslidelse”. Psykoedukation for patienter med depression 26

27 Undersøgelse af fordele og ulemper
Fordele: Emne Fordele: Emne (modsat) ulemper Fordele ulempeskema: Eksempel Fordele ved at være åben og ulemper ved at være åben Fordele ved ikke at være åben og ulemper ved ikke at være åben Psykoedukation for patienter med depression

28 Problemløsningsmodel
Stop op og tænk. Hvornår skal jeg arbejde med dette problem Definer problemet. Hvad er forhindringen? Hvad er målet? Lav en liste over løsningsforslag. Lav en brainstorm. Tænk på drømmesituationen og hvad der skulle til, for at det kunne blive sådan. Undersøg løsningsforslagene. Er det realistisk? Løser det problemet? Undersøg fordele og ulemper ved løsningen Vælg en løsning. Hvilken tjener dig bedst? Hvordan vil du bruge den? Undersøg hvad du har brug for, for at du kan anvende løsningen. Hvordan kan du opnå det? Vurder dine egne evner. Gør det. Beslut med dato og klokkeslæt, hvornår du vil gøre brug af løsningen. Motiver dig selv ved at opregne de gode grunde til at gøre det. Reference Oestrich, I: Selvtillidstræning og udvikling af sociale færdigheder - mod angst og psykisk vanskeligheder. Psykiatrifonden 1998 Psykoedukation for patienter med depression


Download ppt "Tema: Hvad med de andre? Psykoedukation til patienter med depression"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google