Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Oversigt over emner Første aften:

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Oversigt over emner Første aften:"— Præsentationens transcript:

1 Tema: Pårørendeundervisning 2 Psykoedukation til patienter med bipolar lidelse

2 Oversigt over emner Første aften:
Hvad er bipolar lidelse? Fakta og myter Stress og sårbarhed Symptomer Behandling Anden aften: Samarbejdet med familien Forebyggelse Hvad har mennesker med bipolar lidelse brug for? Hvor kan man selv få støtte Man kan evt. lade deltagerne tale kort med sidemanden om forventningerne til undervisningen Spørgsmål og tanker efter sidste session? Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar affektiv sindslidelse Version september 2012 2

3 Program Pause når det passer Velkommen Siden sidst
Samarbejdet med familien Forebyggelse Hvad har mennesker med bipolar lidelse brug for? Hvor kan man selv få støtte Hvad tager du med dig? Pause når det passer Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar affektiv sindslidelse

4 Samarbejdet med pårørende
Pårørendesamtaler Psykoedukation til pårørende Samtaler og tilbud med fokus på børn som pårørende ”Derfor er det vigtigt” – kom evt. med bud Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar affektiv sindslidelse

5 ”Derfor er det vigtigt”
De pårørende har det tætteste kendskab til patienten Patientens tilknytning til behandlingen styrkes Kan være med til at forebygge tilbagefald Depression påvirker også de pårørende Det kræver hjælp og støtte at kunne yde hjælp og støtte Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar affektiv sindslidelse

6 Pårørende som samarbejdspartner
Familien kan være i krise Usikker på den forandrede situation Usikker på egen rolle og reaktion i situationen Har brug for at stille spørgsmål og have kontakt med behandleren Har brug for støtte og viden Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar affektiv sindslidelse

7 Refleksion Hvad er din erfaring med inddragelse og samarbejde om behandling? Hvad kan være svært? Hvis du skulle give et godt råd til andre – hvad ville det være ? Se tidligere note om fremgangsmåde ved refleksion Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar affektiv sindslidelse

8 Forebyggelse Med diagnosen bipolar affektiv lidelse er der en øget risiko for fremtidige episoder med depression eller mani. Derfor kræver livet med diagnosen bipolar lidelse vedvarende opmærksomhed Dels på ’udløsende faktorer’ dels på ’advarselstegn’ Mange patienter udarbejder derfor en handleplan Tag gerne et eksempel på en handleplan med og vis til deltagerne Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar affektiv sindslidelse

9 Hvad har den syge brug for?
Under en manisk episode: Lav aftaler på forhånd om, hvordan du skal handle, hvis din nære får en manisk episode Psykoedukation for pårørende til patienter med depression Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar affektiv sindslidelse Version oktober 2012 9 9

10 Hvad har den syge brug for?
Under en depressiv episode: ”Giv mig plads til at have det, som jeg har det ” ” Giv mig et ring, for jeg orker ikke ringe selv” ”Vær hos mig! Uden jer går det ikke! Lav aftaler på forhånd om, hvordan du skal handle, hvis din nære får en depressiv episode Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar affektiv sindslidelse 10

11 Hvad kan pårørende være opmærksomme på?
Advarselssignaler Irritabilietet Manglende søvn Nedsat eller forøget energi Nedsat eller forøget appetit ……… Risikofaktorer Stress For meget arbejde For lidt søvn For mange sociale aktiviteter Problemer med børn Forelskelse Skilsmisse Jul Konfirmation ………………… Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar affektiv sindslidelse Version oktober 2012 11 11

12 Refleksion Videoklip om recovery [Pernille Jensen]
”En god pårørende, fra en tidligere brugers synsvinkel” [Kirsten Kallesøe, PS Landsforening] Tanker og overvejelser : [evt. med sidemanden]: Hvad lagde du mærke til? Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar affektiv sindslidelse

13 Gode råd – lang version Tag sygdommen alvorligt
Sæt dig ind i, hvad bipolar lidelse er Hjælp den syge med at finde ud af, hvor og hvordan han/hun kan finde professionel hjælp Trøst f.eks. ved at sige: "Husk du får det bedre. Du lider af en sygdom, der kan behandles” Spar den syge for gode råd som: "Hvis jeg var dig, så ville jeg…" Eller: "Tag dig nu sammen." Undlad bebrejdelser, men stil konkrete, realistiske krav Husk at ikke al adfærd skyldes sygdommen Indgå ikke i lange diskussioner om årsagen til sygdommen Husk, at bipolar lidelse ikke er nogens skyld. Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar affektiv sindslidelse 13

14 Gode råd – kort version Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar affektiv sindslidelse 14

15 Samtalen med børn Skal afspejle barnets virkelighed
Dvs. rumme både negative og positive følelser: Savn, vrede, rædsel, frygt og sorg og Muligheder, glæde, kærlighed, håb Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar affektiv sindslidelse 15

16 Velkendte følelser hos pårørende
Angst Forvirring Vrede Frustration Skam Sorg Skyldfølelse Selvbebrejdelse Magtesløshed Bekymring for fremtiden At føle sig ”stemplet” Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar affektiv sindslidelse

17 Almindelige og forståelige reaktioner
Man kan som pårørende påtage sig ekstra forpligtelser Have ekstra opmærksomhed på patientens opførsel Tage sig af patientens behov på bekostning af egne interesser Får ikke overskud til andre familiemedlemmers behov Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar affektiv sindslidelse

18 Pas også på dig selv Hvis man oplever problemer, måske gennem lang tid og måske været ude af stand til at løse dem, bliver man belastet Hvis man samtidig med bekymringer og uro måske skal passe et arbejde, kan det opleves uoverkommeligt Man kan opleve stress og føle sig magtesløs Det er derfor vigtigt at passe på sig selv som pårørende Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar affektiv sindslidelse

19 Hvordan kan pårørende selv få hjælp
Bruge sit eget netværk, venner, familie Lære noget om sygdommen og få støtte Ved længerevarende krise, henvisning til psykolog via praktiserende læge Deltage i pårørendegrupper Mødes med ligesindede i patient- og pårørendeforeninger Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar affektiv sindslidelse

20 PsykInfos rådgivning Døren er åben i Psyk-Info i Næstved, Roskilde, Slagelse og Nykøbing F: Her kan du møde PsykInfos medarbejdere: Mandage kl.9-15 på Hjultorv 6A, 1. sal, Næstved Tirsdage kl og torsdage kl i Kornerupsvænge 9 st.tv., Roskilde Onsdage kl i Bredegade 10, 1. sal, Slagelse Tirsdage i LIGE UGER kl , Banegårdspladsen 1 A, i Nykøbing F  Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar affektiv sindslidelse 20

21 PsykInfos telefontider
PsykInfo’s medarbejdere kan træffes på tlf. nr Er åben for rådgivning, information mm. på flg. tider: Alle hverdage kl. 9-15, torsdage dog kl Mailadresse: Hjemmeside: Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar affektiv sindslidelse

22 Patient- og pårørendeforeninger
Depressionsforeningen Bedre Psykiatri Der er i nogle lokalforeninger gruppetilbud, ofte med terapeutisk supervision Landsforeningen Sind I Sind er der nogle steder tilbud for pårørende Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar affektiv sindslidelse

23 Tak for i dag Var der noget, der var nyt eller overraskende?
Hvad tager I med jer? [Udfyld venligst evalueringsskema] Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar affektiv sindslidelse

24 BILAG Folder, Depressionsforeningen ”Depression og bipolar lidelse i familien” Folder, Depressionsforeningen ”Mani og depression” Folder, Sind ”Værd at vide om depression” Folder, Bedre Psykiatri ”Vi hjælper dig, så du kan hjælpe dine” Folder, Sind ”Samvær med mennesker med psykoseproblemer” Bog, Psykiatrifonden ”Bipolar lidelse” Bog, Psykiatrifonden ”Pårørende” af Jes Gerlach Bog, People’s Press ”Idiot” af Henrik Dahl og Camilla Emborg Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar affektiv sindslidelse 24

25 På patientens præmisser
Patienten kan sige nej til inddragelse af pårørende Det er patienten, der bestemmer, hvem de pårørende er Behandlere må ikke kontakte pårørende uden patientens tilladelse Behandlere må ikke udtale sig om patienten uden tilladelse Behandlere må gerne udtale sig generelt om psykisk sygdom og behandling Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar affektiv sindslidelse

26 Tilskud til psykolog Der kan efter henvisning fra egen læge bl. a. ydes tilskud til psykologhjælp til: Personer over 18 år med let til moderat depression. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer. Tilskuddet udgør 60% af psykologens honorar. Der kan højst ydes tilskud til 2 x 12 konsultationer. Behandlingen skal ydes af en psykolog, der er tilsluttet sigesikringsordningen. Kilde: November 2012. Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar affektiv sindslidelse 26

27 Foldere, hæfter og bøger
Folder, Depressionsforeningen: ”Depression og bipolar lidelse i familien” Folder, Depressionsforeningen: ”Mani og depression” Folder, Sind: ”Værd at vide om depression” Folder, Bedre Psykiatri: ”Vi hjælper dig, så du kan hjælpe dine” Folder, Sind: ”Samvær med mennesker med psykoseproblemer” Bog, Psykiatrifonden: ”Bipolar lidelse” Bog, Psykiatrifonden: ”Pårørende” af Jes Gerlach Bog, People’s Press: ”Idiot” af Henrik Dahl og Camilla Emborg Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar affektiv sindslidelse 27


Download ppt "Oversigt over emner Første aften:"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google