Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Agi Csonka, direktør Danmarks Evalueringsinstitut

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Agi Csonka, direktør Danmarks Evalueringsinstitut"— Præsentationens transcript:

1 Agi Csonka, direktør Danmarks Evalueringsinstitut
Evaluering med mening Agi Csonka, direktør Danmarks Evalueringsinstitut

2 Evaluering er spild af tid fordi…
”vi er der fordi vi interesserer os for børn – ikke for at skrive rapporter” ”det handler om at fokusere på det vigtige og ikke al muligt udenoms” ”hjertevarme, omsorg og nærvær kan man ikke sådan lige evaluere”. Det er der ikke noget entydigt svar på: Er det noget man er ”Udsat for” – eller noget man gør Er det et produkt der skal skrives til en deadline, eller er det en arbejdsform der er integreret i det daglige

3 Hvornår giver evaluering mening?

4 Evaluering er at skabe viden om eget arbejde
Hvad gør vi? Hvorfor gør vi det? Virker det vi gør som vi tror? Hvordan ved vi at vi gør det vi siger vi gør?

5 Evaluering giver mening
Når den tid der går til evaluering, kommer godt tilbage Når evaluering hjælper til at fastholde det man gerne vil opnå Når evaluering giver mulighed for at se om mekanismer virker eller ikke virker i hverdagen – og dermed mulighed for at lave dem om Når evaluering bliver et fælles sprog for udvikling af vores arbejde.

6 Evaluering er en arbejdsform
Undersøgende og spørgende Fastholde og bruge erfaringer Bruge dokumentation til at få ny viden

7 For at kunne evaluere kræver det
at man har tydelige og handlingsrettede mål at man kan redegøre for hvilke aktiviteter der fører til målet at man kan identificere tydelige tegn på om man kommer tættere på målene at man systematisk skaffer sig oplysninger for at se om disse tegn har indfundet sig.

8 Hvad kan EVA hjælpe med? Udvikle modeller, kompetencer og arbejdsmåder til dokumentation og evaluering i samarbejde med daginstitutioner Indsamle og formidle erfaringer og viden på dagtilbudsområdet En meget væsentlig del af EVAs opgave handler om at understøtte dette – meningsfulde - arbejde med evaluering i institutionerne Hvordan kan EVA så hjælpe jer/institutionerne med denne opgave? arbejde sammen med jer om at udvikle modeller og arbejdsmåder der er håndterlige og givende i hverdagen at hjælpe med at skabe overblik over eksisterende viden og erfaringer og formidle dem til dagtilbuddene at skabe mulighed for nye møder mellem praksisviden, forskningsviden og lovgivningsarbejde og politikformulering

9 EVA mellem ”policy”, praksis og forskning
Lovgivning (policy) EVA Evaluerer praksis Udvikler og formidler viden om kvalitet Praksis Forskning

10 EVA’s to funktioner på dagtilbudsområdet - overordnet set
At bidrage til kvalitetsudvikling direkte i daginstitutionerne At bidrage til at skabe nationalt overblik over udviklingen (kvaliteten) i sektoren overblik over hvordan sektoren udvikler sig -> informere det centrale niveau og sørge for at viden fra både praksis og forskning også indgår her tematiske undersøgelser og evalueringer om aktuelle emner (jf fx sprogvurderinger) her vil de enkelte dagtilbud der evt. indgår, fungere som cases – det er altså ikke det enkelte dagtilbud vi går ud og evaluerer evalueringer af hvad der kommer ud af udviklingsmidler (jf. aktuel evaluering af udviklingsprojekter)

11 EVAs trosbekendelse Vi tror på tre-enigheden evaluering, dialog og opfølgning Vi forsager meningsløs dokumentation, som ikke bliver brugt Vi evaluerer processer og indsatser - og ikke børnene Evaluering skal vise hvad der virker - hvordan og i hvilken sammenhæng

12 Omkring årsskiftet kommer vi med…
Viden og inspiration til arbejdet med sprogvurderinger - vurderinger af forskellige sprogtest - organiseringsmodeller på kommunalt niveau - samarbejdsformer mellem forvaltning, dagtilbud og forældre - indsatser for børn der har behov for støtte i sprogudviklingen - forskervinkler på køn, tosprogethed og skolestart.

13 ”Tegn på læring” – redskaber til
- at sætte mål for børnenes læring - at gøre den pædagogiske læreplan til noget der ’kan leves’ - at evaluere for at blive klogere på egen praksis. En årsrapport, der skaber overblik over området - både i forskningen og i praksis, - både nationalt og internationalt, - og som giver viden og inspiration til nye udviklingsveje.


Download ppt "Agi Csonka, direktør Danmarks Evalueringsinstitut"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google