Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nye sporbarhedsregler for fiskevarer og akvakulturprodukter

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nye sporbarhedsregler for fiskevarer og akvakulturprodukter"— Præsentationens transcript:

1 Nye sporbarhedsregler for fiskevarer og akvakulturprodukter

2 De nye regler vedr. sporbarhed og forbrugeroplysning finder anvendelse fra 1. januar 2012.
Titel

3 Formålet med sporbarhedsreglerne:
Dokumentere produkternes oprindelse Gennemsigtighed i kæden Modvirke køb og salg af ulovlige fisk Titel

4 Regelhenvisninger: Kontrolforordningen: Rådets forordning nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (artiklerne 56 – 58). Gennemførelsesbestemmelserne: Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 404/2011 af 8. april 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning (artiklerne 66-68). Titel

5 Generelle sporbarheds- og afsætningsregler
Disse gælder for alle partier af fiskevarer og akvakulturprodukter. Kontrolforordningens artikler 56, 57, samt 58, nr Titel

6 Kontrolforordningens artikler 56, 57, og 58, nr. 1.-4.
Fiskevarer og akvakulturprodukter skal samles i partier inden første salg Forsynes med passende mærkning for at sikre at hvert enkelt parti kan spores Kun tilladt at sammenlægge og opsplitte partier efter første salg, hvis der er sporbarhed tilbage til fangst- eller høsttrinnet. Titel

7 Fortsat: Kontrolforordningens artikler 56, 57, og 58, nr. 1. – 4.:
Når der er fastsat et mindstemål for en art, skal operatører med ansvar for køb, salg, oplagring eller transport kunne bevise at produkterne overholder mindstemålet på alle trin. Titel

8 Oplysnings- og mærkningskrav
På partier af visse fiskevarer og akvakulturprodukter (KN kap. 3: EU vildtfanget saltvandsfisk og EU-havbrug) Kontrolforordningens artikel 58.5, a) – h), samt gennemførelsesbestemmelsernes artikler Titel

9 Kontrolforordningens artikel 58.5, a) – h)
a) partinummer b) fartøjsnummer og navn / navn på produktionsenhed c) fiskens art (FAO alpha-3-kode), f.eks. COD d) fangstdato eller -periode / produktionsdato e) vægt f) den direkte leverandørs navn og adresse g) handelsbetegnelse, vid.skab.navn, fangstområde, produktionsmetode (hav / fersk / akvakultur) h) om fiskevarerne tidligere har være nedfrosset Titel

10 g) og h) stilles til rådighed for forbrugerne
Kravene a) – h) gælder for KN kap. 3: EU vildtfanget saltvandsfisk og EU-havbrug Kravene a) – f) gælder ikke for importerede fiskevarer og akvakulturprodukter, EU-ferskvandsfisk og EU-akvariefisk Kravene a) – h) gælder ikke for fiskevarer og akvakulturprodukter fra toldposition Titel

11 Før første salg: Operatørerne afgiver de pågældende oplysninger om (det oprindelige) parti senest ved det første salg. Titel

12 Efter første salg: Operatørerne ajourfører de oplysninger, der fremkommer ved, at partierne af fiskevarer og akvakulturprodukter sammenlægges eller opdeles efter første salg, så snart de pågældende oplysninger foreligger. Titel

13 Oplysningerne: Skal være anført i partiets mærkning eller på dets emballage eller i et handelsdokument, der ledsager partiet. Hvis handelsdokument skal mindst partinummer være påført partiet. Kan være påført partiet vha. et identifikationsværktøj som f.eks. en stregkode, en mikrochip eller lignende anordninger eller mærkningssystemer. Titel

14 Skærpelse af reglerne fra 2013 og 2015:
Operatørerne skal påføre partiet oplysningerne vha. et identifikationsværktøj som f.eks. en stregkode, en mikrochip eller lign. anordninger eller mærkningssystemer: 2013: Fiskerier omfattet af en flerårig plan. 2015: For andre fiskevarer og akvakulturprodukter. Titel


Download ppt "Nye sporbarhedsregler for fiskevarer og akvakulturprodukter"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google