Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Statistikkens rolle som grundlag for politiske beslutninger

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Statistikkens rolle som grundlag for politiske beslutninger"— Præsentationens transcript:

1 Statistikkens rolle som grundlag for politiske beslutninger
Jørgen Elmeskov Indlæg ved NØF’s konference på Koldingfjord, januar 2014

2 Statistikkens og datas rolle
Evidens-baseret politik er at foretrække og den bagved liggende analyse kræver gode data og statistik Mit fokus her er på data og statistik Specielt emner der har været vigtige i mine første tre måneder på jobbet Konkret: Anvendelse af registerdata til analyse Krav og ønsker til makro-data Herunder den opkommende NR hovedrevision Kommunikation og interaktion

3 Anvendelse af registerdata
Danmark har flere registerdata end de fleste lande Giver basis for analyser af adfærd og dermed politiske beslutninger der påvirker adfærd Konflikt mellem analyse-muligheder og konfidentialitet Konfidentialitet afgørende på grund af Etiske hensyn Konkurrencehensyn Basis for tillid og dermed accept af registre

4 Anvendelse af registerdata
Tre eksempler på at møde analyse-behov uden at gå på kompromis med konfidentialiteten Forskerordningen Succes i forbindelse med forskning Mulighed for nordisk forskermodel? ”Ministerie modellen” Specielle behov i politik-forberedende arbejde Indtil videre lille erfaring med model Offentlige datavarehuse Stigende behov Tricky konstruktion uden mikrodata i bunden Virksomhedsdata har samme issues som persondata Plan om et DST datavarehus

5 Anvendelse af makro-tal
Brugerne ønsker Høj kvalitet af tallene Lange tidsserier uden brud Nye tal med lille forsinkelse Revisioner der er små Det kan vi ikke altid levere Konfidentialitet er ikke noget issue for makro-tal men omkostninger er

6 Anvendelse af makro-tal
Brugerønsker til nationalregnskab Hastighed i udgivelse DST er i den langsomme ende på kvartalsdata Regulære revisioner Vores regulære revisioner er relativt store Irregulære revisioner Typisk som følge af nye kilder, ændrede metoder Produktivitetskommissionens kommunikation er nok ikke blevet lettet, men policy konklusionerne er vel de samme

7 Anvendelse af makro-tal
Nationalregnskabets hovedrevision er STOR Indarbejdelse af ESA2010 samt data og metoderevisioner Svært at få overblik over effekten på forskellige internationale sammenligninger Danmark nok i den høje ende på revision af BNP niveau, primært fordi FoU bliver klassificeret som investering BNP væksten øges af ændret opgørelse af offentlig produktion (pris/mængde split ændres) samt, i lille omfang, af stigende FoU over tid Omklassificeringer og skift mellem institutionelle hovedsektorer betyder at offentligt forbrug og skattetryk reduceres noget Brugerne skal forhånds-informeres, bl.a. via hjemmesiden dst.dk/revision2014 Omlægningen er symptomatisk for en stærkere europæisk styring af statistikken

8 Kommunikation og formidling
Statistikken påvirker også politiske beslutninger gennem offentlig debat DST generelt forsigtig med at blande sig af hensyn til troværdighed Intern reflektion over hvordan tallene kan nyttiggøres Input er velkomment til at gøre statistikken mere nyttig

9 Tak for tålmodigheden


Download ppt "Statistikkens rolle som grundlag for politiske beslutninger"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google