Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Mere Velfærd kræver øget produktivitet. Hvad er KORA?  Dannet 1. juli 2012  En fusion af: – DSI – AKF – KREVI  P.t. ca. 100 medarbejdere – økonomer,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Mere Velfærd kræver øget produktivitet. Hvad er KORA?  Dannet 1. juli 2012  En fusion af: – DSI – AKF – KREVI  P.t. ca. 100 medarbejdere – økonomer,"— Præsentationens transcript:

1 Mere Velfærd kræver øget produktivitet

2 Hvad er KORA?  Dannet 1. juli 2012  En fusion af: – DSI – AKF – KREVI  P.t. ca. 100 medarbejdere – økonomer, politologer, sociologer, antropologer, psykologer  Lokalitet – Købmagergade, København – Oluf Palmes Alle, Aarhus

3 Velfærdsstatens grundproblem  De fremtidige midler bliver ikke rigelige – Politisk prioritering, hvor rigelige – Nuværende standard er finansieret, men forbliver næppe tidssvarende  Hvordan får vi en ordentlig kvalitet med de tilgængelige midler? – Prioritering – Produktivitet

4 Er produktiviteten dårlig i den offentlige sektor?  Vi ved det ikke – men en formodning om, at den er lavere end i privat sektor – Offentlig sektor har ikke samme klare bundlinje som privat virksomhed – At undgå dårlige ”sager” vejer ofte tungere end produktivitet – Meget bureaukrati – Svært at skabe incitamenter til innovation

5 Måling af produktivitet  Private sektor: – Gode muligheder indenfor fremstillingssektor – En udfordring indenfor service, men meningsfuld  Offentlig sektor: – Næsten umuligt at gøre ordentligt – Traditionelt har nationalregnskabet opgivet at måle på andet end input  Men et stort behov – Benchmarking er en mulighed

6 KORA-analyse af kommuner  Udfordringer i analysen: – Service skal måles uafhængig af ressourceforbrug – Kommuner har forskellige grundvilkår (befolkningssammensætning) – Kommuner kan prioritere forskelligt (dvs. forskellige målsætninger)  DEA-analyse tager hensyn til alt dette – Konservativt mål

7 Kommunale produktivitetsniveauer

8 Potentiale  Offentligt forbrug: 500 mia.  Kommunerne: 49%  Skoleområde, ældreområde og dagtilbudsområde peger på et potentiale på ca. 10%  ca. 25 mia. i kommuner og evt. 50 mia. i hele offentlig sektor  Baseret på benchmarking – de bedste kan nok også gøre det bedre  Bemærk: et potentiale er ikke guld på gaden – Hvordan høstes potentialet?

9 Er et stort potentiale unikt for offentlig sektor?  NEJ – tilsvarende findes i privat sektor  Eksempel: industrien i Danmark kunne øge produktivitet med 15%, hvis automationen var på samme niveau som de bedste lande i hver branche 9

10 Hvordan øges produktiviteten i offentlig sektor?  Anbefalinger fra Produktivitets- kommissionen: forslag til styringsændringer – Mere fokus på kerneydelse og produktivitet 10

11 Hvad med offentligt-privat samarbejde?  Det har ikke været behandlet i Produktivitetskommissionen  Det bliver det næste  Forventning at OPS og udlicitering kan øge produktiviteten – Incitamenter/innovation i privat sektor ”overføres” til offentlig sektor 11

12 Sundheds- og velfærdsteknologi  Måske kæmpe potentiale – mere sundhed og velfærd for pengene  Teknologien er der – problemet er at få den implementeret

13 Hvad skal der til for at udbrede til stor skala?  Det er ikke nok, at teknologien er der  Det er ikke nok, at der laves masser af forsøg på implementering  Forsøgene skal systematisk evalueres på en ensartet måde – Implementeringsudfordringer til større skala – Business case for større skala

14 Case: Visitation og implementering af hjælpemidler i hjemmeplejen  Favrskov, Randers og Aarhus  Støttet af Fonden for Velfærds- teknologi  Fokus på inddragelse af hjælpemidler  Evalueret af Rambøll

15 Kvaliteten  Brugerne positive over at være mere selvhjulpne 1.Rart selv at bestemme, hvornår der skal gøres rent 2.Rart selv at kunne bestemme, hvornår man skal op eller ud (fx ved hjælp til støttestrømper)  Nogle bange for at miste social kontakt

16 Hjemmeplejens tidsforbrug hver 14. dag i timer Før EfterÆndring Gruppe 1 2,7 0,7 -2,0 Gruppe 2 7,6 7,5 -0,1

17 Økonomisk potentiale på nationalt plan 1.Pengestrøm år 0: 182 mio.kr. 2.Pengestrøm pr. år (år 1-4): 272 – 538 mio.kr. 3.Tilbagebetalingstid under 1 år

18 Risiko for dobbelt omkostning  Innovation: en investering, der typisk koster i starten  Husk at lukke færgen, når man åbner broen  Man kan ikke bare ”efterlade” borgere

19 Afsluttende kommentarer  Produktivitet er vanskeligt at måle i offentlig sektor  Der er formodentlig et stort potentiale for at øge produktiviteten  Spørgsmålet er, hvordan?  Sundheds- og velfærdsteknologi er formodentlig en af mulighederne


Download ppt "Mere Velfærd kræver øget produktivitet. Hvad er KORA?  Dannet 1. juli 2012  En fusion af: – DSI – AKF – KREVI  P.t. ca. 100 medarbejdere – økonomer,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google