Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Mod en dansk styrkeposition i byggekomponent-industrien Hans Peter Svendler Nielsen Arkitektskolen i Aarhus Indlæg 3.3 - og et paradigmeskift i byggesektoren.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Mod en dansk styrkeposition i byggekomponent-industrien Hans Peter Svendler Nielsen Arkitektskolen i Aarhus Indlæg 3.3 - og et paradigmeskift i byggesektoren."— Præsentationens transcript:

1 Mod en dansk styrkeposition i byggekomponent-industrien Hans Peter Svendler Nielsen Arkitektskolen i Aarhus Indlæg 3.3 - og et paradigmeskift i byggesektoren ?

2 Med fokus på fremtidens byggevarer, er det hypotesen i indlægget, at : Danmark har en oplagt mulighed for at indtage en international styrkeposition inden for bygge- komponent- og byggesystemdesign - og dermed i udvikling og fremstilling af designbaserede bygge- produkter, til et hastigt voksende globalt marked for design- og viden”tunge” bygningsdele.

3 Fremtidsscenariet er, at: •industriel organisering og international arbejdsdeling - med bygningsproducenter, systemleverandører og komponentproducenter, som hovedaktører, •digital, modelbaseret IKT, som koordinerende informations- og kommunikationsværktøj, og •design-kvalitet og viden-integration som afgørende konkurrenceparametre. Byggeindustrien udvikles i et globalt marked Karakteriseret bl.a. ved:

4 Det danske potentiale, i forhold til udviklingen, ligger bl.a. i: •at dansk byggeri - i en international sammenligning - er karakteriseret af en enestående, stærk tradition for design- kvalitet i detaljeringen, •at arkitektskolerne er langt fremme med at nytolke traditionen og udvikle nye uddannelser, orienteret mod design af byggekomponenter og systemleverancer i et industrielt perspektiv, •at universiteterne fokuserer markant på design-forståelse i ingeniør-, IT- og handelsuddannelserne, og i •at store dele af byggemateriale-industrien allerede er internationalt orienteret.

5 Hvad skal der til, for at realisere ”det danske potentiale” ? •Byggeindustrien må udvikles som en selvstændig del af byggesektorens produktions-apparat, p.b.a. internationale - fremfor hjemmemarkeds- orienterede - rammebetingelser for proces- og produktudvikling, •Industrien (generelt) må i højere grad involveres som løftestang for udviklingen i byggeindustrien, •Digital, modelbaseret IKT må fremmes og implementeres i byggeindustrien og i rådgiverleddet (arkitekt- og ingeniørvirksomheder), •Forsknings- og udviklingsindsatsen må styrkes som en integreret del af den globale videnopbygning, og •De forskellige relevante uddannelser må styrkes og koordineres i relation til en fælles, langsigtet strategi for byggeindustriens udvikling.

6 Hvad kan der opnås ved en industriel, design- og IKT-baseret satsning: •Øget international konkurrencedygtighed - og dermed øget eksport af komponenter, systemer og rådgivningsydelser, •øget produktivitet, kvalitet og brugertilpasning i det hjemlige, industrielle byggeri, •færre fejl og mangler i nybyggeriet - primært grundet en langt bedre koordinering mellem projektering og produktion, baseret på digitale modeller, og •langt bedre erfaringsopsamling - idet de enkelte led (f.eks. Systemleveran- dører) opsamler respektiv erfaring vedrørende både projektering, produktion og proces inden for eget felt.

7 Det mest påtrængende, hvis ”det danske potentiale” skal realiseres, er: •Udarbejdelse (og vedtagelse) af en langsigtet - internationalt orienteret - udviklingsstrategi for den danske byggeindustri. •Styrkelse af den bygge-industrielle forsknings- og udviklingsindsats, som en integreret del af den globale videnopbygning. Og... •Igangsættelse af ”det digitale byggeri” med fokus på modelbaserede værktøjer.

8 Tak for opmærksomheden ! Hans Peter Svendler Nielsen Arkitektskolen i Aarhus


Download ppt "Mod en dansk styrkeposition i byggekomponent-industrien Hans Peter Svendler Nielsen Arkitektskolen i Aarhus Indlæg 3.3 - og et paradigmeskift i byggesektoren."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google