Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kommunernes beskæftigelsesindsats for arbejdsmarkedsparate ledige

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kommunernes beskæftigelsesindsats for arbejdsmarkedsparate ledige"— Præsentationens transcript:

1 Kommunernes beskæftigelsesindsats for arbejdsmarkedsparate ledige
Søren C. Winter Forskningsprofessor SFI ”Gå hjem”-møde på SFI 26. september 2007

2 Disposition Implementeringen af ”Flere i arbejde”-reformen over for arbejdsmarkeds-parate kontanthjælpsmodtagere I landet som helhed Forskelle på sagsbehandlernes jobfokus Hvilken betydning har lokalpolitik, ledelse, sagsbehandlerforhold herpå? Konklusion

3 Oplæg bygger på Kommunernes beskæftigelsesindsats af Mads V. Stigaard, Mette Fjord Sørensen, Søren C. Winter, Nina Friisberg og Annemette C. Henriksen). SFI-rapport 2006: s. ”Politicians, Managers, and Street-Level Bureaucrats: Influences on Policy Implementation” af Peter J. May og Søren C. Winter, under udgivelse i Journal of Public Administration Research and Theory

4 ”Flere i arbejde”-reformen
Intentioner: Sikre den kortest mulige vej til beskæftigelse Flytte fokus fra omsorg, problemer og aktivering til fokus på de lediges ressourcer, jobsøgning og –formidling samt stille krav til de ledige Hyppig kontakt og vurdering af rådighed

5 Myter om sagsbehandlerne
”Omsorgskultur”! Lader de ledige passe sig selv og er for eftergivende Holder de ledige for meget i hånden Fokuserer for meget på problemer og for lidt på ressourcer Visitation til matchgrupper er alt for forskellig

6 Men betydelig grad af efterlevelse i kommunerne i 2006
Visitation til matchgrupper Betydelig grad af enighed Samtaler til tiden Betydeligt jobfokus Håndfaste krav Brug af sanktioner Træk i kontanthjælpen Men arbejdsmarkedets krav gives ikke primat i forhold til de lediges ønsker og forudsætninger

7 Sagsbehandlernes egne erfaringer/holdninger
De fleste sagsbehandlere mener, at “Flere I arbejde”-reformen er et fremskridt, men mange er mere kritiske over for delelementer, bl.a. jobfokus sanktioner Men sagsbehandlerne er som helhed mere loyale i deres adfærd over for lovgivningen end deres egen overbevisning

8 Relativ god implementering
I forhold til Intentionerne Erfaringer med at implementere store reformer Amerikanske erfaringer med job-fokus reformer Dog rum for forbedringer Og implementeringen varierer!

9 Variationer i sagsbehandling og brug af tilbud
Forskelle mht. bl.a. Matchgruppevurdering af en given klient Jobfokus Brug af aktiveringstilbud Prioritering af vejledning og kontrol samt anvendelse af sanktioner Hvorfor forskelle?

10 Effekter af lokal politik, ledelse samt sags-behandlerforhold på jobfokus - Forventninger
Forventninger ud fra tidligere forskning vedr. implementering af integrations- og miljøpolitik: De lokale politiske mål slår igennem på synlige områder, men meget lidt på usynlige områder. Sagsbehandlernes erfaringer/holdninger slår igennem på begge områder. Jobfokus er ikke nogen særlig synlig aktivitet, Vi forventer derfor en relativt begrænset lokal styring af omfanget af jobfokus Forventer en større lokal styring af mere synlige områder, fx brug af sanktioner.

11 Effekter af lokal politik, ledelse og sagsbehandlerforhold på jobfokus
Meget større forskelle på sagsbehandlernes jobfokus indenfor samme kommune end mellem kommunerne Betydelig forskel på kommunens mål, som de opfattes af mellemlederne og sagsbehandlerne Kommunikationsproblemer begge veje

12 Effekter af sagsbehandlerforhold på jobfokus
Sagsbehandlerforhold større effekt på jobfokus end lokale politisk-administrative mål og ledelse Opfattelse af kommunens mål Tilslutning til ”Flere i arbejde” Viden

13 Effekter af lokal politik og ledelse
Lokalpolitik og ledelse har kun relativt små effekter på jobfokus Direkte effekter og Især indirekte (betingende) effekter Effekten afhænger af den lokale politiks retning og sagsbehandlernes viden

14 Lokalpolitisk indflydelse
Lokalpolitisk opmærksomhed vedr. beskæftigelsesindsatsen for arbejdsmarkedsparate Største effekt blandt faktorer på kommunalt niveau 10 pct. mindre jobfokus, når lokal politik går imod lovgivningen 1 pct. mere jobfokus, når lokal politik støtter lovgivningen Lokalpolitikernes modstand mod lovgivningen legitimerer et mindre jobfokus over for sagsbehandlere, der ofte er kritiske over for lovgivningen vedr. jobfokus

15 Mellemledernes indflydelse
Mål om at få klienterne hurtigt i arbejde Giver større jobfokus Størst (+5%) når sagsbehandlerne har lille viden = målet tages for gode varer Kun +1% ved stor viden Større overvågning/kontrol Giver større jobfokus (op til +3 pct.) ved stor viden – viden forudsætning for effekt af kontrol Men mindre jobfokus -1% ved lille viden

16 Mellemledernes indflydelse
Øget delegation mindre jobfokus (-3%) ved lille viden større jobfokus (+2%) ved stor viden

17 Data og metode Landsdækkende internetbaserede spørgeskemaundersøgelser december 2005 – juni 2006 Sagsbehandlere (389) Udpeget af mellemledere Mellemledere Forvaltningschefer Pæne besvarelsesprocenter Registerdata på kommunalt niveau Bl.a. beskæftigelsesopgavens lokale sværhedsgrad

18 Del af større forskningsprogram
Implementering af velfærdspolitik: Beskæftigelse, integration og sårbare børn og unge Implementering af beskæftigelsespolitik i kommuner, AF, andre aktører og a-kasser Effekter på indsatsen af Valg af organisationsform og instrumenter Samarbejde: Mønstre, årsager, konsekvenser Effekter af ledelse Effekter af sagsbehandlerbaggrund, viden og holdninger Effekter af implementeringen på beskæftigelse

19 Konklusion 1 Betydelig grad af implementering af “Flere i arbejde”-reformen i kommunerne Dog rum for forbedringer Og behov for mere arbejdsmarkedsrettet indsats De fleste sagsbehandlere synes, at reformen er et skridt i den rigtige retning Men mange er kritiske over for delelementer, fx jobfokus og sanktioner Alligevel en betydelig grad af loyalitet over for lovgivningen i sagsbehandlingen

20 Konklusion 2 Umiddelbart ser lovgivningen ud til at betyde meget mere end lokalpolitik og ledelse for jobfokuset På et mindre synligt område - som her jobfokus - påvirker lokalpolitik og ledelse kun marginalt sagsbehandlingen Små direkte og især indirekte effekter afhængig af Kommunalpolitisk modstand eller støtte til lovgivningen Sagsbehandlernes viden De enkelte sagsbehandlere gør en større forskel via Deres egen oplevelse af kommunens politik Deres professionelle viden Deres vurdering af reformen og delelementer heri Vi forventer, at kommunal politik og ledelse vil slå mere igennem på mere synlige områder, fx anvendelse af sanktioner

21 Konklusion 3 Hovedresultatet: Særlige årsager hertil?
En stor grad af loyalitet over for lovgivningen og en relativ god implementering Særlige årsager hertil? Meget klare landspolitiske udmeldinger? Læring over tid? Meget stor sagsbehandlerudskiftning?


Download ppt "Kommunernes beskæftigelsesindsats for arbejdsmarkedsparate ledige"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google