Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

BOSS Brugermøder 2012 Ialt 54.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "BOSS Brugermøder 2012 Ialt 54."— Præsentationens transcript:

1 BOSS Brugermøder 2012 Ialt 54

2 E- og i-bøger Fokuspunkt for BOSS
Meget kontakt med de store forlag siden sidste brugermøde Bruger-undersøgelse i foråret Resultater forelagt diverse forlag … og nu også her Ialt 54

3 E- og i-bøger Link til resultat af brugerundersøgelse Ialt 54

4 Hvad administrerer BOSS
BOSS registrerer alle udlån af fysiske bøger til den enkelte elev På baggrund af disse, og med kendskab til elev/holdstrukturen regner BOSS ud hvilke hold, der har hvilke bøger Forlag tænker i licenser/personer Lærere/skoler tænker både i personer og hold Kommer en ny elev ind, ved BOSS hvad de skal have Går en elev ud eller stopper med et fag, ved BOSS hvad der skal afleveres Ialt 54

5 E-bøger - udfordring Skolerne køber ikke e-bøger fra ét forlag, men fra en bred vifte af forlag Ny elev kommer ind: Administrator kan finde og udlevere de fysiske bøger let og samlet Administrator skal ind på x forlags hjemmesider, for at se om der er relevante bøger. Ofte uden ”held” Eleven skal registrere de relevante e-bøger Ialt 54

6 E-bøger - udfordring Udgået elev
Administrator kan ikke se, hvilke e-bøger eleven har, uden igen at checke mange hjemmesider Administrator kan ikke se, om – hvis muligt – eleven har afmeldt sin licens Administrator mangler samlet overblik over udlån hos flere forlag på en gang Ialt 54

7 E-bøger, før, nu og i fremtiden
Før og nu: Har meget været ildsjæle Ildsjæle sørger selv for administrationen Fremtiden: Alle anvender dem Nogle nok uden lidenskab Har absolut ikke lyst til at administrere licenser Flyttes til central administration Øger behov for hurtigt overblik Ialt 54

8 E-bøger - løsningsmulighed
Forlaget stiller webservice til rådighed Kald fra skolens BOSS giver en oversigt, over hvilke udlån der er til hver elev Forlaget definerer formatet – aftagerne (f.eks. BOSS) må så lave ”driver” til hvert enkelt forlag Ialt 54

9 E-bøger – løsningens effekt
Efterhånden som eleverne aktiverer licens, modsvares det automatisk af et udlån i BOSS Læreren kan se, hvilke elever der har aktiveret Administrator kan sikre, at alle elever får de licenser de skal have, og se om der skal købes ekstra Administrator kan se, at en ny elev på hold skal have en licens (menupunkt Ny elev) E-bøger optræder som materialer for lærere og elever på samme vis som fysiske bøger Ialt 54

10 E-bøger – en oplagt udvidelse
Webservicen giver BOSS oplysninger om nye udgivelser Disse titler oprettes så automatisk i BOSS Uanset om man har købt licenser eller ej Når lærerne i BOSS (på Web) ser hvad skolen har til rådighed, eksponeres de nye titler automatisk Ialt 54

11 E- og i-bøger - status De største spillere på markedet
Systime Gymportalen L&R, Columbus, LMFK, Frydendal, Nyt Teknisk, Nucleus samt Haase&Søn Gyldendal BOSS har indgået aftale om udvikling med Ialt 54

12 E- og i-bøger - hvordan ser det ud
E-bøger ses under Tabeller med en særlig ikon Udlån af e-bøger fremstår med blå skrift Skaber ikke mening at aflevere en blå bog … men derimod at afmelde den hos forlag BOSS holder øje med, om der er e-bogsudlån, der kan frigives Typisk hvis en elev er gået ud Ialt 54

13 E- og i-bøger - hvordan ser det ud
Knappen kun synlig når relevant Oversigt over titler~elever, som kan frigøres Automatisk afmeldingsmail til forlag (hvor relevant) Oversigt over hvor der er ledige e-bøger E-bøger med på titellister, men ikke på afleveringslister E-bøger ikke med på regninger Ialt 54

14 Genvejs-ikoner I menusystemet har alle valgbare punkter fået en ikon.
Ny værktøjslinie i BOSS-hovedbillede I denne kan placeres de ikoner fra menu- systemet man benytter mest Sættes via genvejsknappen til venstre – starter brugerbegrænsningsprogrammet Marker hvilke knapper der skal på Respekterer brugerbegrænsningen generelt Alle knapper viser ”hint” med forklaring Ialt 54

15 ”Ny elev” – et smertensbarn
Meget anvendt funktion Finder og udleverer på en gang alle bøger, som en elev der er startet sent skal have Har haft en fejl i flere år Aldrig ved en nystartet BOSS Når man har lavet ”noget”, så kan funktionen pludselig ikke anvendes Vi har søgt og søgt at finde dette ”noget” Opgivet!!! Ialt 54

16 ”Ny elev” – genfødt Helt omskrevet og forbedret
Nu fremfindes og vises alle titler inden udlån Angivelse af hvis der ikke er nok Mulighed for at vælge nogle fra Særlig angivelse af e-bøger Ved accept udleveres og kvittering udskrives Særligt afsnit med e-bøger Ialt 54

17 Elevopdatering Generelt Ludus Lectio Easy TEA-Tabulex
”skydere” som fortæller hvor langt man er Ludus c/o-adresser medtaget … også for gl. elever Unilogin – hvis det findes Lectio Mulighed ved udtræk af ekstra fil Easy Endnu uafklaret TEA-Tabulex Stamklasse medtaget Ialt 54

18 Elevopdatering Inlogic – UMS (User Management System) Ialt 54

19 Elevopdatering - UMS Udveksler automatisk data om elever mellem de forskellige platforme en skole arbejder på Anvendes af en lang række skoler – også blandt BOSS-brugere BOSS bliver koblet på Samme funktionalitet som tidligere Men fuld-automatisk i begge ender Gratis hos BOSS – men betaling til UMS Ialt 54

20 Elevopdatering - UMS Konsekvens
”Udtræk” fra administrativt system sker automatisk BOSS-programmet autobossbackup.exe som kan køre uafhængigt af BOSS laver opdateringen til BOSS Ved næste opstart af BOSS får man resultat- skiltet, og kan tage stilling til sletning og hjemkaldelse Ialt 54

21 Integration til andre systemer
Ludus Web Udvidet med advarsel om oprettelse af incassosag Elevplan Integration svarende til LudusWeb besluttet hos Uni-C Planlagt til juni 2013 Hjemkaldelser og mangl. Kvitteringslister vises på forside Link til WebBOSS Ialt 54

22 Integration til andre systemer
Lectio Link-muligheden fra Lectio til WebBOSS er blevet meget populær ReIndex Bibliotekssystem Overtaget mange Integra og Book-It biblioteker Er tidsmæssigt presset! Ialt 54

23 Integration til andre systemer
ReIndex – følgende er aftalt BOSS kan – f.eks. v. udskrivning af regninger – slå op i ReIndex og medtage udlån herfra Bøger fra biblioteket kan afleveres ved BOSS. BOSS sørger for aflevering i ReIndex Ikke den modsatte vej! Mjølner afleveringsautomat Her skabes forbindelsen direkte til ReIndex Ialt 54

24 Sortering af lister Spørgsmål: Svar
”Hvorfor kommer en nyoprettet bog ikke ind på den rigtige plads” Svar ”Hvad er den rigtige plads” Nogle bøger sorteres efter titel, andre efter emne og andre igen forfatter Man kan altid skrive lister ud sorteret efter hvad man ønsker Man bør finde bogen ved at søge den – f.eks. stregkoden Ialt 54

25 Sortering af lister Ny mulighed i Tabeller
Klik i overskriftfeltet, så sorteres efter den valgte overskrift Gælder alle kolonner Søgning i to kriterier Vælg den første Hold Ctrl nede og vælg den anden Virker faktisk allerede i jeres BOSS 5.0 Ialt 54

26 Registrering af computere, Ipad o.l.
Bliver mere og mere almindeligt Typisk får hver enkelt enhed sin egen ”titel” – f.eks. ”Lenovo X121 nr 17” Kræver oprettelse en ad gangen, men man kan jo copy-paste Med måske 200 computere er det en lang proces … MEN Ialt 54

27 Registrering af computere, Ipad o.l.
Knap tilføjet, som kan ”multioprette” Indtaster faget Indtaster grund-delen Indtaster startnummeret og antal BOSS opretter så en af hver med nummer på Registrering af stregkode Nu mulighed for at anvende serienr-stregkode i ISBN-feltet (ikke EAN) Undgår ekstra-mærkning Ialt 54

28 RFID/Chip/Tag eller stregkode
Stregkoder kender vi alle I BOSS titel-baseret udlån (EAN-koden) RFID har vi vist før Elektronisk stregkode Mulighed for eksemplar-registrering i stedet for titel-registrering af udlån Stor hastighed ved ud- og aflevering Scanner håndterer fint 10 bøger på en gang Ialt 54

29 Hvad skal man vælge? Myter: Alle (især den sidste ) er usande!
”Hvis ikke man har eksemplar-baseret registrering, kan man ikke sende regninger” ”Eksemplar-baseret registrering sikrer mod fejl og problemer” ”BOSS er ikke så avanceret et system, så derfor valgte man titel-baseret” Alle (især den sidste ) er usande! Ialt 54

30 Fordele og ulemper ved begge!
Eksemplar-baseret fordele Finder man en bog på gangen, kan man se ejeren En elev kan bare aflevere en bog – så ved vi hvis den var, også selvom den først registreres senere Hvis man mister sin bog, kan man ikke bare stjæle en anden Ialt 54

31 Fordele og ulemper ved begge!
Eksemplar-baseret : Ulemper Hver enkelt elev er reelt nødt til at hente sin egen bog på bogdepotet (lærer kan ikke tage med ud) Alle eksemplarer ser ens ud – elever kan nemt få forbyttet Sussanne afleverer Peters bog, og kan så håbe at Peter afleverer hendes! Ellers hænger hun på den Man skal mærke hvert eneste eksemplar (kan ikke anvende EAN-koden) Ialt 54

32 Fordele og ulemper ved begge!
Titel-baseret: Fordele og ulemper Se ovenfor – bare med modsat fortegn Morale: Ingen af løsningerne giver det hele Man skal nøje overveje og vælge modellen, hvor fordele overgår ulemper BOSS kan begge dele – og man kan blande udlånsformen I BOSS: Har du skiftet til eksemplar-baseret, kan du stadig vende tilbage Ikke et ultimativt valg Ialt 54

33 RFID – nye muligheder (måske)
Forbedret læse-system Specielt ved kombinerede materialer BOSS sikrer mod utilsigtet genlæsning I test-situationer besværligt Derfor : Nyt menupunkt, der nulstiller (under Koder) ”Hvem har dette eksemplar” Kun relevant v. eksemplarbaseret registrering Under Koder – genvej Ctrl-F12 ”Måske nye” – for de er allerede med i 5.0 Ialt 54

34 Anvendelse af mobiltelefoner
Har man valgt chip og eksemplar- registrering: Eleven kan ikke umiddelbart se, hvis bog han eller hun står med Trykker nu QR-kode på RFID Eleven læser med en vilkårlig mobiltelefon QR-koden, og får straks at vide hvem eksemplaret er udlånt til Ialt 54

35 Prøv! Ialt 54

36 Anvendelse af mobiltelefoner
Hvor står bogen? Placering er et felt i BOSS Kan udskrives på stregkodelabel Nogen skoler påsætter labels – udelukkende for at man kan se hvor bogen står Fra smartphone-browser kaldes webboss F.eks. Web-boss.dk/test/web_boss.exe/mobil NB: Første del af URL skiftes ud med egen placering af webboss Starter automatisk Zxing-scanner (gratis app) Scan og få oplysning om bog og placering Ialt 54

37 Mjølner - afleveringsautomat
Nu solgt over 20 stk BOSS arbejder tæt sammen med Tagvision Mjølner, RFID og QR-koder Automat-log forbedret Nogle kunne overses Men de blev afleveret korrekt Fejl i BOSS ikke i Mjølner Reagerer nu på afleverede bøger, der er sendt til SKAT Ialt 54

38 Regninger Hvor mange fik ved BOSS 5.0 ændret deres regningstekster, så der kom BOSSkode i? Gjorde dem søgbare når man skulle finde udskrevne regninger Nu en del af kontrolsystemet Fanebladet Word – bare klik på knappen Klares automatisk Ialt 54

39 Regninger og ”incasso”
Nyt punkt under Parametre/Skole Skolens navn, CVR, adresse, tlf o.lign Menupunktet ”Regninger/Find Allerede udskrevne regninger” Fremfinder for den aktuelle elev tidligere regninger (som indeholder BOSSkode!!!) og laver et samlet dokument i mappen SKAT med de 3 regninger Ialt 54

40 Regninger og ”incasso”
Nyhed: Indeholder nu også færdig-udfyldt skema til oprettelse af sag hos Statens Inddrivelsescenter Spørgsmål Journal-nummer ??? Oprindelig gæld Restgæld Omkostninger Ialt 54

41 Regninger og Incasso Før: Nu
Total-aflevering ↔ Incasso ↔ Note m. titler Nu Total-aflevering fører til Note om at sagen er overgivet Alle udlånsoplysninger gemmes i Incasso- tabel SKAT-ikon fremkommer ved brugeren Ved klik vises sagerne Ialt 54

42 Kvitteringer Almindelig aflevering Hvad var anderledes??? Ialt 54

43 Kvitteringer Kvittering kan nu også blive sendt til e- mail
Vedhæftet PDF-fil Valgfrit – sættes i parametre Er det ikke let at producere ”sin egen” kvittering Sikkerheds-stregkode i bunden af kvitteringen Scannes under koder – og sammenlignes med oplysninger på bon Ialt 54

44 Spørgsmål !! Dette åbner nye muligheder: Aflevering via WebBOSS
Enhver lærer m. password kan aflevere en bog fra en elev Fra computer, ipad, telefon, .... Kun muligt hvis eleven har Er det interessant? Ialt 54

45 Års-hjul ”Huskeseddel” Popper kun op på bestemte tider af året
Aktuelle ting Er der kun i sek Afhængig af skoletype Man kan selv tilføje personlige ting Eksempler ”Husk at hjemkalde bøger for nv og ap før jul” ”Nu er det tid til adresseopdatering på udgåede kursister” Ialt 54

46 Studiekort – en samlet løsning
Find eleven i BOSS hovedbillede Tag billede Webcam-knap Digitalkamera-knap Udskriv studiekort Designprogram indbygget Evt. intelligent udløbs-vælger Studiekort er også reklame Tænk kvalitet Ialt 54

47 Studiekort – en samlet løsning
Digital-kamera = spejlrefleks Kamera skal kunne optage direkte til computer Nikon-kamera Program købes separat Canon-kamera Program medfølger Det er blitz’en, der gør forskellen! Ialt 54

48 Billeder af bogforsider
Under Tabeller I WebBOSS Aktive bøger kan vi finde ”Gamle” kræver noget hjælp Stadig uafklaret med nogle forlag om de accepterer det Men ingen har sagt nej Ialt 54

49 WebBOSS Er WebBOSS gratis? BOSS tilbyder nu at ”hoste” WebBOSS
Vits igennem mange år – men svaret er JA BOSS tilbyder nu at ”hoste” WebBOSS Det betyder WebBOSS installeres, opsættes og vedligeholdes af BOSS Informatik Forbindelsen mellem BOSS og WebBOSS opsættes også af BOSS Informatik Især velegnet for skoler uden egen webserver Ialt 54

50 WebBOSS - hotel Er det gratis at bo på hotel? Nej?
BOSS køber serverne hos stor server-farm Pris: 2.700,- ex. moms pr år og pr base Send mail til Men husk – har du WebBOSS på egen server er det stadig gratis Ialt 54

51 Installation på 64-bit maskiner
Fremover to-delt Installation af BDE Databasedelen af BOSS CarsyBDE – delvis brasiliansk Konfiguration – mere automatisk BOSS-program Installation af BOSS Installationspakke fra BOSS Ialt 54

52 BOSS-hjælpesystem – efter XP
Windows Help er ikke en fast del af windows i versioner efter XP Kan hentes (gratis) til alle via f.eks. Kunne sagtens være en del af BOSS- pakken Men desværre ikke lovligt Ialt 54

53 Andre ændringer Sommerferiebestilling Årsslut
Bestilling til fremtidige hold WebBOSS – lærere kan se hvad de har bestilt Forbedret og mindre kritisk v. uoverensstemmelse mellem forventede og endelige lærer/hold Årsslut Fuldt styr på hvem der har hjemkaldt – og hvornår Hvis man ikke vil hjemkalde, godkendes blot Ialt 54

54 Andre ændringer Forbedret import-mulighed af billeder
Også på fuldt navn/stamklasse Nu mulighed for eksport af billeder Kan derefter indlægges i f.eks. LudusWeb og (måske) Lectio Simpel mail til elev via højreklik på hovedbilledet Ialt 54

55 Hvornår er BOSS 5.1 klar Afhænger lidt af samarbejdspartnere
Gymportalen InLogic-UMS Men senest som en nytårs-gave Ialt 54


Download ppt "BOSS Brugermøder 2012 Ialt 54."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google