Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sådan kommer I i gang med digital signatur

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sådan kommer I i gang med digital signatur"— Præsentationens transcript:

1 Sådan kommer I i gang med digital signatur
Indberet pension til Industriens Pension, moms til SKAT, sygedagpenge via VIRK.dk etc.

2 Tre trin for at komme i gang
1. I skal udpege og registrere en lokal administrator af digital signatur – du kan selv undersøge, om I allerede har en 2. Lokaladministrator installerer egen signatur 3. Lokaladministrator bestiller medarbejdersignaturer til kolleger

3 Udpeg og registrer lokal administrator

4 Udpeg og registrer en lokal administrator
En lokal administrator er en person, som på vegne af virksomheden kan udstede digitale signaturer både til sig selv og til kolleger i virksomheden. Udpegning af en lokaladministrator skal passe til den måde, jeres virksomhed er bygget op. I større virksomheder typisk en IT-administrator – i mindre virksomheder den person, der tager sig af personale, IT og/eller løn. En lokaladministrator må selvfølgelig ikke være straffet eller på anden måde være uegnet til at tage ansvar for Digitale Signaturer.

5 Tjek: Har I allerede en lokal administrator (LRA)?
Gå ind på (TDC’s hjemmeside) Tast jeres cvr-nr:

6 Hvis I allerede har en lokal administrator ...
Har I allerede en lokal administrator kommer du til en side, hvor du kan maile til ham/hende og bede om at få en medarbejdersignatur.

7 Hvis I ikke har en lokal administrator ...
Tast navn og mail-adresse på lokal-administator for digital signatur. Tast navn på den person i virksomheden, der skal underskrive kontrakten om digital signatur. Det skal være en bemyndiget, dvs. en person, der kan indgå aftaler for virksomheden, f.eks. direktøren.

8 Vælg signatur type Vælg ”digital signatur til 10 medarbejdere” – det er gratis.

9 Udskriv aftale Udskriv aftale. Ledelsen skal fysisk skrive under på, at de godkender, at medarbejderne i fremtiden kan underskrive med digital signatur. Kun den fysiske underskrift kan gøre den Digitale Signatur juridisk bindende.

10 Send eller fax aftalen Den underskrevne aftale sendes eller faxes til TDC: Fax: Adresse: TDC Oluf Palmes Allé 36 8200 Århus N. Att.: Certificeringscenteret

11 Lokaladministrator registrerer egen signatur

12 Lokaladministrator installerer egen signatur
Når aftalen er modtaget hos TDC modtager I : med adgang til det bestilte administrationsværktøj - LRA Administration. med adgang installation af lokaladministratorens personlige medarbejdersignatur. Brev med en PIN-kode, som lokaladministratoren skal anvende ved installation af hans/hendes personlige signatur. Dette brev sendes til bemyndigende ledelse på virksomhedens officielle CVR-adresse.

13 Lokaladministrator installerer egen signatur
For at starte installationen skal du klikke på linket i den mail, du har fået fra TDC – startbillede vises:

14 Software installeres på din maskine
Så installeres software til din digitale signatur – efter dette billede kommer et popup-billede, hvor du skal klikke ”Ja”. Når installationen er færdig, klikkes ”Næste”.

15 Tast pinkode og referencenummer
Tast PIN-kode og referencenummeret fra det brev, I har modtaget fra TDC. Herved kontrolleres, at der er sammenhæng mellem brevet og den person, der har modtaget en. Brev med PIN-kode kommer i løbet af 3 dage efter bestillingen. PIN-koden er et 8 cifret tal.

16 Tast ny adgangskode og bekræft
Herefter skal du taste en ny adgangskode: Så kommer et billede, hvor du skal bekræfte installation af softwaren på din maskine. Du skal klikke ”Yes” for at få signaturen til at virke:

17 Kvittering vises Kvitteringsbillede vises.
På kan du nu indberette pensionsbidrag. Eller du kan bruge signaturen fx. på SKAT’s hjemmeside.

18 Lokaladministrator bestiller signatur til kolleger

19 Lokaladministrator bestiller signaturer til kolleger
For at bestille en signatur til en kollega skal du åbne den , du fik tilsendt ved din registrering som lokaladministrator. Klik på web-adressen i mailen:

20 Tast din adgangskode Herefter skal du taste den personlige kode, du valgte, da du installerede din egen signatur:

21 Side for lokaladministrator vises
Du får nu adgang til en side, hvor du kan oprette nye brugere af signaturen eller ændre eksisterende brugere (f.eks. spærre deres adgang):

22 Opret en ny bruger af signaturen
Indtast navn og -adresse på bruger Vælg brugergruppe – det vil typisk være en afdeling Vælg om -adresse må fremgå af signaturen. Når adressen fremgår af signaturen kan medarbejderen underskrive s med digital signatur og læse s, som andre har sendt krypteret til ham/hende. Vælg om certifikatet må placeres i offentlig tilgængelig telefonbog. Når certifikatet placeres i den offentlige telefonbog bliver det lettere at sende og modtage krypterede mails. Klik på 'Opret bruger'

23 Kvittering for oprettelse af bruger
Du får nu en kvittering for oprettelse af bruger. Er der fejl, klikkes ”Søg bruger”, hvorefter der kan rettes i det indtastede.


Download ppt "Sådan kommer I i gang med digital signatur"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google