Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Faglig læsning og forudsætninger herfor. Indskoling Link til arbejdsrum på PU´s hjemmeside

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Faglig læsning og forudsætninger herfor. Indskoling Link til arbejdsrum på PU´s hjemmeside"— Præsentationens transcript:

1 Faglig læsning og forudsætninger herfor. Indskoling Link til arbejdsrum på PU´s hjemmeside http://paedagogiskudvikling.esbjergkommune.dk http://paedagogiskudvikling.esbjergkommune.dk

2 • 22. august 2013 kl. 14.oo – 16.00 • Oplæg, refleksion og øvelser om læsning, ordforråd, mind-map og dialogisk læsning • 18. september 2013 kl. 14.00 – 16.00 • Erfaringsudveksling, oplæg, øvelse, refleksion i teams om førlæsning, teksttyper • 31. oktober 2013 kl. 14.00 – 16.00 • Erfaringsudveksling, oplæg, øvelse, refleksion i teams om under-læsning og metoder hertil, teksttyper og TLC • 26. november 2013 kl. 14.00 – 16.00 Erfaringsudveksling, oplæg, øvelse, refleksion i teams om efter-læsning og metoder hertil. Hvordan bruges skolens handleplan for læsning. Formål for hele forløbet: At alle lærere tager ansvar for at læsning bliver et læringsredskab i fagene

3 Dagens program • Erfaringsudveksling: Dialogisk læsning – Mind- map • Teksttyper Den fortællende genre • Førlæsning Ordkendskabskort Ordleg • Opgave til næste gang

4 Mød en fra et andet team Birgit Juhl Kjems Pædagogisk Udvikling Hvilke erfaringer gjorde du med Dialogisk Læsning? Hvordan gik arbejdet med: Mind-map?

5 Oversigt teksttyper og genre

6 Fortællende tekst Formål: At underholde og danne

7 Fortællende tekster • Fortællende tekster har en titel • Struktur: – Begyndelse: præsentation af tekstens personer, miljø og situation – Midte: spændingen stiger mod et højdepunkt – Slutning • Sprog – Beskrivende tekst og handling. Derfor stillestående verber i beskrivelserne og handleverber i handlingen – Tidsangivelser, som fx om eftermiddagen, når, senere og pludselig. De fører handlingen videre.

8 Berettende tekster Formål: At berette om, hvad der er sket

9 Berettende tekster Faktuelle eller personlige beretninger • Overskrift, der fortæller, hvad teksten handler om. • Struktur: – Præsentation af hvem, den handler om, og hvor den foregår. – En række begivenheder, der følger efter hinanden. Kronologi – En afslutning der runder beretningen af. • Sprog – Der er handling og derfor mange handleverber fx hopper, løber, svømmer. Verberne står i datid. – I præsentationen, som er en beskrivelse, bruges stillestående verber fx er, har, består af lever mv – Der er tidsangivelser, der fortæller hvornår handlingerne eller begivenhederne sker. Fx nu, i går, senere, derefter

10 Instruerende tekster Formål: At fortælle, hvordan man gør noget

11 Instruerende tekster • Struktur: – En overskrift, der signalerer målet,ed teksten – Evt. en liste med materialer – En fremgangsmåde trin for trin – Ofte er der et foto, der viser slutproduktet, eller en illustration, der viser den trinvise fremgangsmåde • Sprog: – Handleverber i bydemåde, fx hak, kog, skriv, gå. – Korte præcise sætninger. Måske indgår der ord, der angiver reækkefølge, fx først, derefter, til sidst. – Ofte præcis angivelse af antal, mængde og ingredienser eller materialernes tilstand (fx ½ dl koldt vand, 3 stiftpiskede æggehvider).

12 Beskrivende/informerende tekster Formål: At formidle faktuel information om et emne

13 Beskrivende/informerende tekster • Struktur – En overskrift, der viser, hvad eller hvem der beskrives, fx fodboldspilleren Ronaldo. – Et afsnit, der præsenterer emnet. – Nogle afsnit, der beskriver emnet fra forskellige kriterier, fx hvem hans familie er, hvor han er vokset op, hans fodboldkarriere, hans interesser osv. • Sprog – Der er ingen handling i teksten, men megen beskrivelse. Derfor er der mange stillestående verber, er, har, består af, lever, kaldes, bor, ligger. De står ofte i nutid

14 Teksttyper og titler Fortællende tekst Berettende tekst Instruerende tekst Beskrivende/informerende tekst På skovtur med min far Sådan laver du et kastanjepindsvin Det fortryllede pindsvin Pindsvin, et dyr i Danmark

15 Strategier for god læsning FØR læsningen40% UNDER læsningen50% EFTER læsningen10% Birgit Juhl Kjems Pædagogisk Udvikling

16 Før læsning Birgit Juhl Kjems Pædagogisk Udvikling • Elevernes viden og erfaringer har betydning for indholdet af undervisningen. • Skal sikre at eleverne knytter forbindelse mellem deres viden og det de præsenteres for via teksterne. Elisabeth Arnbak

17 Elever med andet modersmål end dansk Birgit Juhl Kjems Pædagogisk Udvikling • Har ofte et ringe fagligt ordkendskab • Andre informationskilder • Selvoplevede erfaringer • Sikre at der sker en kobling mellem deres erfaringer og tekstens informationer

18 Før-læsning: Arbejde med forforståelse: viden, ordniveau, kontekst Mens-læsning: Arbejde med tekstforståelse: Indholdsforståelse, notater Efter-læsning: Arbejde med ny viden : Opsamling af tekstindhold, evaluering og formidling Birgit Juhl Kjems Pædagogisk Udvikling

19 Aktiviteter ved før-læsning • Få overblik over teksten. (Overblikslæsning) • Finde den rigtige læsesti • Aktiver baggrundsviden • Mindmap • Ordleg • Ordkendskabskort • Læseformål (fokuseret læsning) • Vigtige ord • Fagfaglige ord og begreber Birgit Juhl Kjems Pædagogisk Udvikling

20 Ordleg Stav ordet højt (stavemåde) Giv en definition på ordet Giv et synonym til ordetGiv et antonym til ordet Sig ordet i en sætningLæs ordet Sig ordets ordklasseFind et ord der rimer

21 Fagtekst Hvad er det? Egenskaber Det er ikke……. Eksempler

22 Opgave til d.31.-10. 2013 • Aftal med en kollega hvordan I vil arbejde med den fortællende genre • Udvælg sproglige træk fra den fortællende teksttype I vil sætte fokus på. • Gør erfaringer med ORDKORT eller ORDLEG


Download ppt "Faglig læsning og forudsætninger herfor. Indskoling Link til arbejdsrum på PU´s hjemmeside"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google