Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

En læseindsats der virker!.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "En læseindsats der virker!."— Præsentationens transcript:

1 En læseindsats der virker!

2 Program Jeg har til hensigt at snakke ret meget de næste 90 minutter.
Undervis.dk Jeg har til hensigt at snakke ret meget de næste 90 minutter. Det eneste, der kan stoppe mig, er spørgsmål fra jer. Når mange er sammen kan man godt synes, det er lidt farligt at stille spørgsmål. Det er det ikke…

3 En læseindsats – der måske vil virke!
Undervis.dk En læseindsats – der måske vil virke! Grundlæggende rammer læseindsats Kontinuitet Progression Test og prøver Samarbejde Årsplanerne Samlet Grundlag Teoretisk fundament Et lokalt fokus Læsepolitik Lokal videndeling Forældre-inddragelse At sætte grænser En tidsplan

4 Grundlæggende rammer 2 læsevejledere En ledelse, der vil…
Undervis.dk Grundlæggende rammer 2 læsevejledere En ledelse, der vil… Ca. 300 timer Et år uden vejledning

5 Det er rigtigt nok, men det er svært at arbejde videre ud fra…
Undervis.dk Teoretisk fundament – tidligere… Læsning Afkod-ning forståelse Det er rigtigt nok, men det er svært at arbejde videre ud fra…

6 Teoretisk fundament Den interaktive læsemodel Viden om verden
Undervis.dk Teoretisk fundament Enkeltvis, parvis, i grupper… Brainstorm, mindmap, tipskupon… Hvis alle elever var sådan… Den interaktive læsemodel Viden om verden Meta-bevidst-hed Hukom-melse Ord-kendskab Bogstav-lyd Viden om tekster Viden om sprog Viden om verden at aktivere forforståelse viden struktureret I skemaer Viden om sprog syntaks semantik pragmatik Viden om tekster teksttyper Bogstav-lyd kendskab Den egentlige afkodning Ordforråd Ordkendskab Hukommelse for tekst arbejdshukommelse langtidshukommelse Metabevidsthed aktiv læseindstilling læseformål Vurdér læsbarhed ved indkøb… Læseforståelses-strategier Berettende, beskrivende, forklarende, instuerende, diskuterende, grafik… Formål, strukturer… Fagets ordbog, ordkort, lege…

7 Lokalt fokus – hvad vil vi?
Undervis.dk 1 En bestemt afdeling? 2 Bestemte elementer af læsefærdigheden? 3 Bestemte fag? 4 Kommunale planer? 5 Læsevejlederens rolle?

8 Det var grundlaget Samlet læseindsats Grundlæggende rammer Grundlag
Undervis.dk Det var grundlaget Grundlæggende rammer læseindsats Kontinuitet Progression Test og prøver Samarbejde Årsplanerne Samlet Grundlag Teoretisk fundament Et lokalt fokus Læsepolitik Lokal videndeling Forældre-inddragelse At sætte grænser En tidsplan

9 Læsepolitikkens opbygning
Undervis.dk Læsepolitikkens opbygning Indledende afsnit om teorien bag… Om læseforståelses-strategier Test og evaluering 2 sider pr. Klasse, dansk & øvrige fag… Om læsning i årsplanerne

10 Læsepolitikkens opbygning
Undervis.dk Læsepolitikkens opbygning Indledende afsnit om teorien bag… Om læseforståelses-strategier Test og evaluering 2 sider pr. Klasse, dansk & øvrige fag… Om læsning i årsplanerne

11 Læsepolitikkens opbygning
Undervis.dk Læsepolitikkens opbygning Indledende afsnit om teorien bag… Om læseforståelses-strategier Test og evaluering 2 sider pr. Klasse, dansk & øvrige fag… Om læsning i årsplanerne

12 Læsepolitikkens opbygning
Undervis.dk Læsepolitikkens opbygning Indledende afsnit om teorien bag… Om læseforståelses-strategier Test og evaluering 2 sider pr. Klasse, dansk & øvrige fag… Om læsning i årsplanerne

13 Læsepolitikkens opbygning
Undervis.dk Læsepolitikkens opbygning Indledende afsnit om teorien bag… Om læseforståelses-strategier Test og evaluering 2 sider pr. Klasse, dansk & øvrige fag… Om læsning i årsplanerne

14 Progression – læsehastighed
Undervis.dk Progression – læsehastighed Udvalgte eksempler…. 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse ord i minuttet Lix 20-25 ord i minuttet Lix 25-30 > 175 ord i minuttet Lix 30-35 200 ord i minuttet Lix 35 +

15 Progression – læseforståelsesstrategier
Undervis.dk Progression – læseforståelsesstrategier Udvalgte eksempler fra historie, kristendomskundskab…. 4. klasse 6. klasse 8. klasse Eleverne skal kunne fastholde det væsentlige i en tekst vha. stikord, resumé og tidslinje Eleverne skal kunne fastholde det væsentlige i en tekst vha. stikord, resumé, referat, tidslinje og kolonnenotat Eleverne skal kunne fastholde det væsentlige i en tekst vha. selvvalgt hensigtsmæssig notatteknik

16 Progression – læsemængde
Undervis.dk Progression – læsemængde Udvalgte eksempler…. 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse Et godt udgangspunkt vil være ca sider Minimum det samme som årt før, men gerne sider Minimum det samme som diste år, men gerne mindst 3000 sider Ikke fokus på mængde, men på variation i det læste

17 Samarbejde i teamet om læsning
Undervis.dk Samarbejde – om læsning Notat-teknikker Hvem og hvornår… Teksttyper I årsplan-erne… Læsebånd Samarbejde i teamet om læsning

18 Samarbejde – om læsning
Undervis.dk Samarbejde – om læsning

19 Det var læsepolitikken
Undervis.dk Det var læsepolitikken Grundlæggende rammer læseindsats Kontinuitet Progression Test og prøver Samarbejde Årsplanerne Samlet Grundlag Teoretisk fundament Et lokalt fokus Læsepolitik Lokal videndeling Forældre-inddragelse At sætte grænser En tidsplan

20 Hvilken viden skal formidles mellem de enkelte led, og hvordan?
Undervis.dk Videndeling – overordnet set læsevejleder lærer elev Hvilken viden skal formidles mellem de enkelte led, og hvordan?

21 Videndeling fra læsevejleder til lærer
Undervis.dk Videndeling fra læsevejleder til lærer Teorien Praksis Kurser for alle, gamle som nye lærere Den interaktive læsemodel Teksttyper og notatteknikker Læsebånd Alt muligt andet! Supervision og evaluering af faktisk forekommende læseundervisning Læsevejlederen underviser (fx TL-2) Materialetilgang Hjemmeside fagfoldere

22 Foldere til faglærerne
Undervis.dk Foldere til faglærerne Folderne er altid til rådighed på lærerværelsets opslagstavler

23 Videndeling fra lærer til elever
Undervis.dk Videndeling fra lærer til elever Dansklærerne Faglærerne Gennemgår teksttyper og notatteknikker for eleverne Bruger aktivt elevernes viden om teksttyper og notatteknikker i undervisningen

24 Undervis.dk Teksttyperne Elevmateriale til genkendelse af teksttyper

25 Teksttyperne Elevmateriale til selv at kunne skrive i teksttyperne
Undervis.dk Teksttyperne Elevmateriale til selv at kunne skrive i teksttyperne

26 Undervis.dk Forældreinddragelse Vi har lavet foldere til hver klassetrins forældre. Folderne deles ud til årets første forældremøde. Læsevejlederen kan deltage på mødet og give råd og vejledning.

27 At sætte grænser Hov, hov – hvad skete der lige med it-området?
Undervis.dk At sætte grænser Hov, hov – hvad skete der lige med it-området? Jamen, hvad med specialunder-visningen? Typisk – ikke et ord om tysk og fransk! I har glemt de tosprogede!

28 År 4 Tidslinje – overordnet set… År 3 År 2 START Læsepolitik laves
Undervis.dk Tidslinje – overordnet set… START Læsepolitik laves År 1 Implementer lokale fokusområder År 2 Gentag sidste år! År 3 Evt. nye tiltag År 4

29 Teams laver aftaleskema
Undervis.dk Tidsplan - implementering Afklar lærernes viden Årsplaner afleveres Slutevaluering maj juni august Sep. Jan. maj juni Afhold kurser Teams laver aftaleskema Midtvejs-evaluering

30 Afklar viden – spørgeskema
Undervis.dk Afklar viden – spørgeskema 1.Hvad kender I til den interaktive læsemodel? 2.Hvad ved I om teksttyper? 3.Hvilke teksttyper optræder hyppigst i jeres fag? 4.Kender jeres elever de enkelte teksttyper? 5.Hvilke notatteknikker har I arbejdet med i de enkelte fag? 6.Er der aftaler i teamet om indfø-relse og anvendelse af notatteknikker? 7.Arbejder I med at give eleverne et læseformlå? 8.Fører I noter om, hvor meget jeres elever læser af frilæsning? 9.Gør I andet inden for læsning i teamet? 10.Hvad kunne I godt tænke jer, I allerede gjorde? 11.Hvad kunne I tænke jer at få hjælp til? 12.Har I beskrevet hvordan I arbejder med læsning i årsplanerne?

31 Undervis.dk ! God arbejdslyst ! !


Download ppt "En læseindsats der virker!."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google