Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hjemmeopgaven i arbejdsmiljøuddannelsen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hjemmeopgaven i arbejdsmiljøuddannelsen"— Præsentationens transcript:

1 Hjemmeopgaven i arbejdsmiljøuddannelsen
Marianne Klug-Andersen Arbejdsmiljøkonsulent / arbejdsmiljøunderviser JobLiv Danmark a/s

2 Program Måder at udføre hjemmeopgaver på
Eksempler på den rigtig gode hjemmeopgave Eksempler på den rigtig dårlige hjemmeopgave Rammerne for hjemmeopgaven De didaktiske overvejelser Relationsmodellen Spørgsmål til debat

3 Rammerne for hjemmeopgaven
Lov krav at SR / SL skal på arbejdsmiljøuddannelse – se lovtekst Motivation Hjemmeopgave – ”en overraskelse” Forskellige forudsætninger fagligt og erfaringsmæssigt Forskellige arbejdsområder Presset hverdag Skal laves mellem de to moduler og fremlægges på 2. del

4 Lov tekst Formålet med arbejdsmiljøuddannelsen er at styrke det forebyggende arbejde og at effektivisere sikkerhedsorganisationens arbejde. Uddannelsens formål er at sikre, at medlemmerne af sikkerheds- gruppen erhverver sig den fornødne viden om arbejdsmiljø, at varetage metoder til sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver og skal medvirke til, at arbejdsmiljøarbejdet sker på en systematisk måde. …I tilknytning til et kursus gennemføres en praktisk opgave, som kobler kursets indhold med den enkelte kursusdeltagers arbejde i sikkerhedsgruppen. (Bekendtgørelse om sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse nr. 457 af 14. juni 1999 §1)

5 Kursusdeltagere på tilstedeværelsesundervisningen skal gennemføre en
praktisk opgave, som kobler kursets indhold med den enkelte kursusdeltagers arbejde i sikkerhedsgruppen eller kommende opgaver som koordinator. Den tid, der medgår til løsning af opgaven, ligger uden for de 37/30 timer. Den praktiske opgave kan for eksempel løses på arbejdspladsen i samarbejde mellem deltageren og dennes partner i sikkerhedsgruppen. Opgaven skal være relevant og aktuel for sikkerhedsgruppens arbejde i virksomheden. Opgaven formuleres i samråd med underviseren. Det er endvidere en god ide at inddrage partneren i sikkerhedsgruppen i formuleringen af opgaven Hvis deltageren ikke er medlem af en sikkerhedsgruppe, aftaler deltageren og underviseren, hvordan opgaven bedst kan løses. Arbejdstilsynets vejledning på området

6 Rammerne - forsat Præsentation af opgaven rammer forventninger afrapporteringsform Tilrettelæggelse og gennemførelse af opgaven formulering af problemstilling (hvor præcist) muligheden for reelt at kunne gennemføre opgaven Fremlæggelse og afrapportering af opgaven valg af fremlæggelsesform bedømmelses og læringskriterier

7 Hvad - Hvordan - Hvorfor
Didaktik Hvad skal læres Hvordan skal det læres Deltager Opgaven Underviser Hvad Hvordan Hvorfor

8 Hvad er formålet At kursisten i praksis får arbejdet med en relevant problemstilling i forhold sin sikkerhedsgruppe og til virksomhedens arbejdsmiljøarbejde. Hvordan skal opgaven løses Her er ikke tale om en undervisningssituation, derfor er formulering og planlægning vigtig. Opgaven løses individuelt eller i samarbejde med relevant person. Kursisten skal gerne komme igennem en erkendelses- og forandringsproces. Hvorfor hjemmeopgave og hvordan den kan bruges Relevans, muligheder og begrænsninger – og hvad kan der gøres ved dette. Afrapportering valg af form. Kontrol / læring

9

10 Spørgsmål til debat Hvordan udføres undervisnings differencering i forhold til hjemmeopgaven? Hvordan sikres læring for kursisten af hjemmeopgaven? Hvordan sikres læring for holdet af de andres hjemmeopgaver? Hvornår er en hjemmeopgave ikke god nok? Hvornår kan en deltager dumpe p.g.a. manglende hjemmeopgave? Andet


Download ppt "Hjemmeopgaven i arbejdsmiljøuddannelsen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google