Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Alle elever skal udfordres på deres uddannelsesvalg og vælge den uddannelse, som de er bedst egnet til!

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Alle elever skal udfordres på deres uddannelsesvalg og vælge den uddannelse, som de er bedst egnet til!"— Præsentationens transcript:

1 Alle elever skal udfordres på deres uddannelsesvalg og vælge den uddannelse, som de er bedst egnet til!

2 Omstilling til ”fokuseret vejledningsindsats” Grundskolen (7.-9. kl.) 80 % af eleverne: Introkurser i 8. klasse Kollektiv vejledning fx ung til ung 20 % af eleverne: Obligatorisk brobygning Individuel vejledning Gruppevejledning Uddannelsesplan og tilmelding Mentor Overleveringsmøder Særlige undervisningsforløb i samarbejde med skolerne Screening for dysleksi Uddannelse og Job Uddannelse og Job Valgfag Kommunal 10. klasse Uddannelsesplan som omdrejningspunkt Brobygning EUD 10 (aug. 2015) 20/20 (aug. 2015) Aktivpligten (15-17år) Fortsætter med 5 dage og 30 dage + sanktion Finansieringen til det kommunale straks tilbud bortfalder, men den kommunale pligt til at give et tilbud fortsætter. Ungevejledningen Målgruppen udvides op til 30 år (Jobcenter finansiering) Unge i arbejde skal ikke opsøges Øget anvendelse af gruppe- vejledning Den kombinerede ungdoms- uddannelse (aug. 2015) STU mv. Målgruppevurdering til STU og til produktionsskoler fortsætter uændret

3 Uddannelsesparathedsvurdering Skolens ansvar Ved 1. karaktergivning i 8. kl. (senest 1. dec.) skal skolen vurdere den enkelte elevs uddannelsesparathed på 3 områder: 1.De faglige forudsætninger Elever med et karaktergennemsnit på 4 eller derover, er parate. På skoler der ikke giver karakterer, skal skolen vurdere om den enkelte elev har faglige forudsætninger, som svarer til et karaktergennemsnit på 4. 2.De personlige forudsætninger Motivation, selvstændighed, ansvarsfuldhed, mødestabilitet og valgkompetence. 3.De sociale forudsætninger Samarbejdsevne, respekt og tolerance.  Skolen skriver vurderingen af den enkelte elev ind på www.optagelse.dkwww.optagelse.dk +Det er skolens ansvar løbende at vurdere om parate elever falder i niveau og henvise disse elever til en revurdering hos UU. +Elever som er IKKE parate ved udgangen af 9. klasse OG som skal i 10. kl. – her er det et fælles ansvar ml. skole og UU at vurdere, hvad indsatsen i 10. klasse skal være, sådan at den unge bliver uddannelsesparat.

4 Revurdering foretaget af UU skal flytte 10 % 80 / 20 – ansvar og indsats UPV lavet af skolen senest 1. dec. i 8. kl. 70 % af eleverne er parate 30 % af eleverne er IKKE parate 80 % af eleverne er parate 20 % af eleverne er IKKE parate Løbende revurdering på skolens initiativ Indsats og ansvar Skolen: Uddannelse og Job UU: Introkurser i 8. kl., kollektiv vejledning og forældreinformation Forældre/elev: Lave uddannelsesplan og tilmelde til uddannelse via optagelse.dk Indsats og ansvar Skolen: Uddannelse og Job UU: Introkurser i 8. kl., kollektiv vejledning og forældreinformation Forældre/elev: Lave uddannelsesplan og tilmelde til uddannelse via optagelse.dk Indsats og ansvar Skolen: Uddannelse og Job og særlige undervisningsforløb UU: Introkurser i 8. kl., obligatorisk brobygning, kollektiv vejledning, gruppevejledning, individuel vejledning, forældreinddragelse, UPV, uddannelses- plan, tilmelding via optagelse.dk, evt. mentor og screening for dysleksi. Forældre/elev: Indgå i processen og samarbejdet Indsats og ansvar Skolen: Uddannelse og Job og særlige undervisningsforløb UU: Introkurser i 8. kl., obligatorisk brobygning, kollektiv vejledning, gruppevejledning, individuel vejledning, forældreinddragelse, UPV, uddannelses- plan, tilmelding via optagelse.dk, evt. mentor og screening for dysleksi. Forældre/elev: Indgå i processen og samarbejdet

5 Undervisningen i emnet SKAL tilrettelægges i samarbejde med UU og vejledere fra UU KAN inddrages i gennemførelse af undervisningen. Uddannelse og Job

6 Kompetencemålene 9. klasse KompetenceområdeKompetencemål 9. klasse Det personlige valgEleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger Fra uddannelse til jobEleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder ArbejdslivEleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere KompetenceområdeKompetencemål 9. klasse Virksomhed og arbejdsmarked Eleven kan vurdere forhold af betydning for virksomhed og arbejdsmarked Job og karriereEleven kan vurdere vilkår og muligheder i erhverv og beskæftigelse Job og uddannelse Arbejdskendskab

7 Øget fokus på arbejdslivet I uddannelse og job skal eleven opnå en høj grad af kendskab til egne interesser, forudsætninger og potentialer, herunder uformelle kompetencer, og samtidig opnå forståelse for, at uddannelse og livslang læring er et middel til at opnå fremtidige erhvervs- og beskæftigelsesmål. Derfor må erhvervsaspektet og indblikket i praktiske arbejdsfunktioner have en central placering i undervisningen. Formålet med undervisningen i arbejdskendskab er, at den enkelte elev gennem konkrete oplevelser og fordybelse får mulighed for at tilegne sig erfaringer og viden til forståelse af arbejdslivet og de kvalifikationer som er nødvendige for at begå sig på arbejdsmarkedet. Valgfaget arbejdskendskab er karakteriseret ved, at undervisningen veksler mellem teoretisk undervisning og konkrete oplevelser i og med det lokale arbejdsmarked.

8 Vejledning som læring? Egne forudsætninger Karrierevalg Erhverv og brancher Sammenhænge ml. uddannelse og job Egne ønsker Karriereveje og arbejdsliv Uddannelsessystemet krav og indhold Personlige mål Livslang læring Arbejdsmarkedet

9 Valgfag Uddannelse og Job Valgfag Uddannelse og Job En ny vejledningsarena skal defineres Kollektiv vejledning Individuel vejledning Gruppevejledning Introkurser Brobygning Praktik Informationsmøder Mentor og særlige forløb


Download ppt "Alle elever skal udfordres på deres uddannelsesvalg og vælge den uddannelse, som de er bedst egnet til!"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google