Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

- Overgangsfrekvenser

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "- Overgangsfrekvenser"— Præsentationens transcript:

1 - Overgangsfrekvenser
Overblikskurset for de gymnasiale uddannelser Fakta om Nyborg Gymnasium 730 elever 100 ansatte 3 uddannelser: - Studentereksamen, 477 elever - Hf-eksamen, 108 elever - IB (International Baccalaureate), 141 elever Kostskole elever Udfordringer: - Kompleksiteten - tre uddannelser og en kostskole lokal, national og international rekruttering - Væksten - Fra ca. 400 elever til 700 elever på 7 år - ud og ombygning af skolen - Overgangsfrekvenser - ved ansøgningsfristen marts 2010: 24,6% til stx og 7,6% til hf Hanne Josephsen NYBORG GYMNASIUM

2 Alle skal have en ungdomsuddannelse
Overblikskurset for de gymnasiale uddannelser Fokusområder på vejledningsområdet: Alle skal have en ungdomsuddannelse Mindst 85% skal gennemføre i 2010 og mindst 95% i 2015 Særlige behov for vejledning Målrettet vejledning for unge med særlige behov Ungepakken Den seneste politiske aftale Hanne Josephsen NYBORG GYMNASIUM

3 Overblikskurset for de gymnasiale uddannelser
UNGEPAKKEN Politisk aftale indgået 5. november 2009 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og de Radikale. Alle årige skal være i uddannelse, beskæftigelse mv. og kommunerne skal følge op herpå Alle elever, der forlader 9. eller 10. klasse skal have vurderet deres uddannelsesparathed, når de søger optagelse på en ungdomsuddannelse Målrettet vejledning i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelserne mhp. fastholdelse Kommunale tilbud til årige Kommunerne skal have større frihed i organiseringen af vejledningsindsatsen Etablering af e-vejledning Etablering af en ungedatabase Omlægning af gennemførelsesvejledningen på ungdomsuddannelses- institutionerne og en række andre tiltag Hanne Josephsen NYBORG GYMNASIUM

4 Samarbejdsfladerne fremover
Overblikskurset for de gymnasiale uddannelser Ny lovgivning om vejledning juni 2010 Samarbejdsfladerne fremover Hvor kommer forandringerne? Uddannelsesplanen Uddannelsesparathedsvurdering Vejledning til ungdomsuddannelserne herunder brobygning Fra gennemførelsesvejledning til fastholdelses vejledning på NG Hanne Josephsen NYBORG GYMNASIUM

5 1. Kommunalbestyrelsens tilsynspligt
Overblikskurset for de gymnasiale uddannelser 1. Uddannelsesplanen får større betydning (95% målsætningen) UU forpligtes til at revidere uddannelsesplanen løbende indtil elevens 18. år, hvis det er påkrævet (kan også ske i vejledningen af de årige) Samarbejdsrelation ? Hvordan udmøntes ? 1. Kommunalbestyrelsens tilsynspligt pligt til tilbud til unge med særlige behov for at blive uddannelsesparate 2. UUs ansvar for løbende revision af uddannelsesplanen kontakt senest 5 arbejdsdage ny aktivitet senest 30 kalenderdage åriges pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet Politisk aftale om budget 2011 i Nyborg Kommune indeholder en hensigtserklæring om en ”Styrket indsats for at få flere unge i uddannelse og eller beskæftigelse” Hanne Josephsen NYBORG GYMNASIUM

6 2. Uddannelsesplanen får større betydning (Optagelse)
Overblikskurset for de gymnasiale uddannelser 2. Uddannelsesplanen får større betydning (Optagelse) I uddannelsesplanen indgår UUs vurdering af uddannelsesparathed Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering §4 : ” Elever der forlader 9. eller 10. klasse, anses for uddannelsesparate, hvis de har de faglige, personlige og sociale forudsætninger, som er nødvendige for at gennemføre en ungdomsuddannelse …… Vurderingen foretages i forhold til én af følgende grupper af ungdomsuddannelser :1) Gymnasiale uddannelser 2) Erhvervsuddannelser…. Optagelsesbekendtgørelsen til de gymnasiale uddannelser Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser er sendt til høring den 13. oktober. Skal træde i kraft ved årsskiftet. Hanne Josephsen NYBORG GYMNASIUM

7 Vi er på kendt grund…… 1. Udkast til ny optagelsesbekendtgørelse
Overblikskurset for de gymnasiale uddannelser 1. Udkast til ny optagelsesbekendtgørelse Vi er på kendt grund…… Mht. de betingelser, som skal opfyldes for optagelse. Ansøgeren har retskrav på optagelse, når vedkommende anses for uddannelsesparat i forhold til gymnasiale uddannelser og opfylder de hidtidige gældende regler for optagelse Navn Navnesen NYBORG GYMNASIUM

8 Vi er på ny grund på tre områder….
Overblikskurset for de gymnasiale uddannelser 2. Udkast til ny optagelsesbekendtgørelse Vi er på ny grund på tre områder…. Ny begrundet uddannelsesparathedsvurdering. Vurderingen skal udarbejdes i perioden den 15. marts til den 15. april Dialogmøder, mentorordning jf. de særlige vejledningsinitativer ved overgangen til ungdomsuddannelse 3. Obligatorisk optagelsesprøve for ansøgere - ”ansøgerens faglige viden skal afprøves i de relevante fag på tilsvarende måde som de prøver, optagelsesprøven træder i stedet for” I høringsbrevet skriver ministeriet, at de hidtidige gældende regler om optagelsesprøver er faldet bort ” i konsekvens af, at disse fremover får et rent fagligt sigte, og at en vurdering af uddannelsesparathed omfatter andet og mere end en ren faglig vurdering” Hanne Josephsen NYBORG GYMNASIUM

9 Nogle foreløbige overvejelser:
Overblikskurset for de gymnasiale uddannelser Nogle foreløbige overvejelser: Vedr. uddannelsesparathedsvurderingen Vi skal organisere en ny begrundet vurdering af uddannelsesparathed i perioden 15. marts til 15. april Vi skal vurdere både de faglige forudsætninger samt de personlige og sociale forudsætninger En mulig organisering kunne være en elektronisk screening af de faglige forudsætninger koblet med en samtale ?! Vedr. den obligatoriske optagelsesprøve Også der skal vi have udtænkt et koncept Vedr. det lokale samarbejde, dialogmøder og mentorordning Vi afventer udspil om organiseringen Hanne Josephsen NYBORG GYMNASIUM

10 NYBORG GYMNASIUM Hanne Josephsen
Overblikskurset for de gymnasiale uddannelser Hanne Josephsen NYBORG GYMNASIUM

11 Fra gennemførelsesvejledning til fastholdelsesvejledning på NG
Overblikskurset for de gymnasiale uddannelser Fra gennemførelsesvejledning til fastholdelsesvejledning på NG Reorganiseret vejledning med virkning fra dette skoleår - Fjernet / ændret vejledningsopgaver rettet mod alle elever for at skaffe mere vejledertid til elever med særlige behov - Forsøg med vores hf-vejledning som fusionerer timerne til vejledning og tutoring, så der opstår mere vejledertid til elever med særlige behov - Hf-vejlederne har fået en professional coach-uddannelse Fraværspolitik som involverer faglærere, vejledere og uddannelsesledere i samarbejdet om den enkelte elev Studiecenter tre dage om ugen - lektieværksted, sprogværksted, skriveværksted Læsevejledning - Screening af alle nye elevers læsefærdigheder ved læsevejleder - Læsestrategikursus for alle nye elever ved faglærere - Læsevejledersupport til elever med særlige læseproblemer Hanne Josephsen NYBORG GYMNASIUM


Download ppt "- Overgangsfrekvenser"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google