Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Nyt fra.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Nyt fra."— Præsentationens transcript:

1 Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Nyt fra Ministeriet Hanne Woller, MBU Jørgen Brock, MBU

2 Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Brugerundersøgelse 9. – 10. klasse • 26. marts – 27. april 2012 • Antal elever i alt 75.300 • Antal besvarelse d.d. 29.600 • Få justeringer i spørgeskema • Behandling af data – ca. 1 mdr.

3 Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Kvalitetsudvikling og resultatmål •Overgangsfrekvenser •Årlig brugerundersøgelse •Varighed m.h.t kontakt til unge, der ikke følger uddannelsesplan •Varighed m.h.t. tilbud om ny aktivitet •Unge, der vurderes ikke-uddannelses- parate •Art og omfang af aktiviteter, der iværksættes

4 Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Optagelse.dk •Tekniske problemer – især lange svartider •problemet afdækket – der arbejdes fortsat •Løbende optag •Opmærksomhedslister •EUX

5 Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" UG.dk • Ny forside med fokus på værktøjer • Uddannelsesvælgeren primo 2012 • overblik over ungdomsuddannelser • udgangspunkt i interesser og job • Forbedret søgning – rankering og filtrering

6 Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Ungedatabase • Udfordringer med datakvalitet - forbedringer i indberetninger • Datakvalitetsrapport udsendes til UU og kommuner • Ny statistik udsendes/er udsendt dækker perioden januar 2011 – januar 2011 Ny statistik udsendes

7 Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Ungedatabase – statistik Ændringer fra januar 2011 til januar 2012: Restgruppen faldet fra 2,7% til 1,6% af de 15 – 17 årige Aktiviteten på produktionsskolerne steget fra 2.093 til 2.722 elever Stigning i ”anden forberedende aktivitet” fra 148 til 722 elever

8 Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" eVejledning • 100.000 vejledninger (til og med uge 15) • Brugertilfredshedsundersøgelser, maj og oktober 2011, marts 2012. • Større undersøgelse januar 2012

9 Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" eVejledning - geografi RegionAntalAndelHele befolkning Hovedstaden93940%31% Sjælland27512%15% Syddanmark40617%22% Midtjylland47820%23% Nordjylland1526%11% Udlandet1145%

10 Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Brugerundersøgelse- ungdomsuddannelser Information om konkrete uddannelser64% Praktisk hjælp til at søge ind på en ungdomsudd. 9% Inspiration og hjælp til praktikplads 5% Ideer og inspiration til uddannelsesmuligheder27% Overblik over muligheder efter ungdomsudd.27% Hjælp til at træffe et valg om uddannelse50% Diskutere usikkerhed i forhold til udd.14% Andet 5%

11 Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Brugerundersøgelse – ungdomsudd. Information om konkrete uddannelser3,9 Praktisk hjælp til at søge ind på en ungdomsudd.4,0 Inspiration og hjælp til praktikplads5,0 Ideer og inspiration til uddannelsesmuligheder4,0 Overblik over muligheder efter ungdomsudd.3,3 Hjælp til at træffe et valg om uddannelse4,0 Diskutere usikkerhed i forhold til udd.4,3

12 Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Nationalt dialogforum • Nybeskikkelser af medlemmer af dialogforum • Fokus på styrkelse af repræsentation af ledere af grundskole og ungdomsud-dannelser – sanering af arbejdsgiver- og arbejdstagerside • Formand: Nanna Westerby • Formandskab: Nanna Westerby, Noemi Katzenelson, Magnus Pedersen • Øvrige medlemmer: uvm.dkuvm.dk

13 Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Nationalt Dialogforum Første møde 3. maj 2012 Planlægning af årets temaer og møder

14 Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" ELGPN • European Lifelong Guidance Policy Network • Dannet i 2007 • Arbejdsprogram med tematisk aktivitet • Sigter mod at støtte medlemslandene og Kommissionen i arbejdet med at videreudvikle det europæiske samarbejde om livslang vejledning inden for både uddannelses- og arbejdsmarkedssektoren • Plenary meeting 24-25 april 2012 i Danmark

15 Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" ELGPN Work Packages • WP1 Career management skills. • WP2 Access, including accreditation of prior experiential learning (APEL) • WP3 Co-operation and co-ordination mechanisms in guidance policy and systems development • WP4 Quality assurance and evidence base for policy and systems development.

16 Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" wp 4 • Quality Assurance (QA) framework • Refining, designing and developing a small set of indicators that are measurable and can be applied in EU and national policy contexts • QA and impact measurement pilot project’ that can be tested in at least five EU countries with a certain number of selected service providers who are willing to participate, so that lessons can be learned and transferred to a wider audience • Strengthen the evidence base for lifelong guidance through inputs to national surveys

17 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" wp 1 •Career management skills (CMS) •The need for citizens to cope with diverse challenges throughout their lives, including more frequent career changes, require individuals to have highly developed career management skills (CMS) •Sammenhæng mellem arbejdet med career management skills og UEA

18 Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" UEA undersøgelse Kortlægning af UEA-aktivitet i folkeskolen (Epinion, Pluss Leadership og CEFU) Både kvantitativ og kvalitativ: •Spørgeskemaundersøgelse - stikprøve blandt et repræsentativt udsnit af skoleledere (250 personer) og alle UU-ledere •Alle respondenter har udfyldt web baseret spørgeskema •15 interviews med skoleledere, lærere, UU-ledere og vejledere - har belyst særlige perspektivrige UEA-aktiviteter og konkrete arbejdsformer •Interviewene danner baggrund for udarbejdelse af 4 cases - beskriver rammer, omfang og indhold i UEA-aktiviteter

19 Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Indhold i undersøgelsen • UEA-aktiviteterne på skolerne, indhold, metoder, materiale • Samarbejdet med skolerne, klasselærere, andre • Holdninger og vurderinger, herunder lovmæssige rammer • kobling til elev- og uddannelsesplaner, uddannelsesparathedsvurdering

20 Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" UEA undersøgelse Ønske om at få større viden om UEA og den konkrete praksis Inddrages i politisk proces (folkeskole, overgang, vejledning …) •Vejledningen i grundskolen bygger i høj grad på de kundskaber og færdigheder, som eleverne bl.a. har tilegnet sig igennem UEA- undervisningen. •Snitflader til bestemmelser om uddannelsesparatheds-vurdering, introkurser og brobygning til ungdomsuddannelserne og elev- og uddannelsesplaner.

21 Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" STU Den 13. april behandlede Folketinget L 127 – Forslag til lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU). Lovforslaget har til formål at ændre revisionsklausulen, så loven tages op til revision i folketingsåret 2012-13 frem for 2011-12. Uddannelsen er løbende blevet evalueret siden 2007 for at afdække behov for justeringer i lovgrundlaget. Ministeren har vurderet, at der p.t. ikke er tilvejebragt et analyse- og erfaringsgrundlag til at vurdere, om der er behov for en justering af uddannelsens retlige rammer og indhold. Parallelt med lovforslaget har ministeren derfor igangsat en række aktiviteter:

22 Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" STU, 2 Det undersøges: Om ungdomsuddannelsen lever op til lovens formål om at give de unge personlige, sociale og faglige kompetencer til at deltage i samfundslivet, herunder eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse, og om målgruppen for uddannelsen er rigtigt afgrænset. Om midlerne anvendes hensigtsmæssigt i forhold til at sikre, at målgruppen kommer i uddannelse eller beskæftigelse, og om der er uhensigtsmæssige bindinger i lovgrundlaget i forhold til uddannelsens rammer og indhold Om reglerne på de tilgrænsende områder inden for beskæftigelsesområdet og det sociale område kan harmoniseres med henblik på at forenkle administrationen og borgeradgangen.

23 Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" STU –hvad nu • Løbende evaluering af ungdomsuddannelsen • Dialog med interessenter på området • Erfaringer fra den daglige administration • Ministeren forventer, at de nævnte aktiviteter vil tilvejebringe et mere solidt og fyldestgørende grundlag for overvejelserne om en eventuel lovændring i 2012-13.

24 Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Guidance in Education • Det danske vejledningssystem – på engelsk Opdatering af en tidligere pjece (2008) - pjecen er sendt til alle UU-centre (10 ex.) • Målgruppe: Vejledere • Online version : • http://www.iu.dk/nyheder/kort-nyt/det-danske- vejledningssystem-2013-en-beskrivelse-paa-engelsk

25 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm"


Download ppt "Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Nyt fra."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google