Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007 Godmorgen… Velkommen til dag 2 på AUs vejlederuddannelse!

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007 Godmorgen… Velkommen til dag 2 på AUs vejlederuddannelse!"— Præsentationens transcript:

1 VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007 Godmorgen… Velkommen til dag 2 på AUs vejlederuddannelse!

2 VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007 Dagens program 9.00 Vejledningsmetode: Samtale og spørgeteknik 10.15(ca.) Pause 10.30Vejledningsmetode, fortsat 12.30Frokost – i Kaffestue 1 13.30Samtaleøvelser i grupper 16.00Pause, kaffe/te 16.30Opsamling på dagens øvelser 17.30Pause, forberedelse til middag og underholdning 18.30 Middag – i Kaffestue 1 Underholdning v. deltagerne

3 VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007 Feedback-regler  Fortæl hvad I ser, hører og oplever. Ikke om det er rigtigt eller forkert.  Fokuser på det positive.  Vær konkret og specifik – ikke generel.  Vær nænsom og hensynsfuld.  Undgå som modtager at blive fornærmet.  Lyt til feedbacken og vær konstruktiv.

4 VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007 Vejledningsmetode, øvelse Beskriv forløbet af vejledningssamtale fra den vejledningssøgende kommer til personen går. Hvilke virkemidler bruger I som vejledere undervejs? 20 min, herefter opsamling

5 VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007 Femmeren: trin 0 Før samtalen  Forberede samtalen   Skabe kontakt - etablere et samtalemiljø   De fysiske rammer   Opvarmning  T  Tavshedspligt og tidsrammer   Hvad kan vejledningen hjælpe med?

6 VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007 Femmeren: trin 1 At udrede og klargøre problemstillingen  Høre og se  Vise interesse og opmærksomhed  Pauser  Vise at man har opfattet og forstået (spejling)  Faldgruber ved aktiv lytning

7 VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007 Femmeren: trin 2 At udvide perspektivet  Sammenfatte ud fra vejlederens perspektiv  Konfrontere  Brug af metaforer  Informere  Tolkning  Inddrage egne erfaringer  Tale om selve vejledningssamtalen (metakommunikation)

8 VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007 Femmeren: trin 3 Formulere mål og delmål Teknikker: o Brainstorm o Drømmeteknik o Opstillingsteknik o Tegn med den vejledningssøgende o Kvalitetskrav til mål: Tydelige og konkrete, realistiske

9 VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007 Femmeren: trin 4 Opstille handlingsplan og gennemføre den  Finde (alternative) måder at realisere mål og delmål  Vælge de bedste måder  Lave analyse af de ting der er på spil i situationen  Lave kontrakt med specificering af handlinger og tidsplan  Plan B – hvis planen ikke lykkes, hva så?  Sammenligne konsekvenserne af at gøre noget/ikke gøre noget.

10 VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007 Femmeren: trin 5 Evaluering  Kontinuerlig opsamling gennem samtalen  Fokus på den søgende – opnåelse af mål med vejledning?  Afsluttende evaluering - evt. tale om selve vejledningssamtalen (metakommunikation)  Fokus på vejleder – metode fremme problemløsning?  Fokus på samtalen – hvad skete i samtalen?  Kilder til evaluering: kolleger, supervisor, vejleder, vejledningssøgende

11 VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007 Femmeren, øvelse Trioøvelse, 3 personer: En er vejleder, en vejledningssøgende og den sidste observatør. Der gennemføres to vejledningssamtaler på maks. 20 minutter hver. Forsøg at anvende Femmerens værktøjer. Tid: 40 min.

12 VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007 Spørgeteknik Spørgsmål kan mange fantastiske ting, fx:  Være et drivmiddel - give retning på samtalen  Give indsigt - ”Hvad tænker du på ?”  Vise interesse  Være oplæg til dialog - et spørgsmål kræver svar  Strukturere en samtale  Sætte kød på ”fortællingen”  Give adgang til hemmelige rum  Være en intervention - en søgen efter ressourcer  Danne udgangspunkt for refleksion - og dermed for ny mening  Pege mod løsninger  Afdække antagelser og forestillinger - som så kan ændres  Udfordre og inspirere

13 VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007 Spørgeteknik Huskeregler ved spørgsmål  Stille korte spørgsmål  Stille ét spørgsmål ad gangen  Vente på svar - og LYTTE  Ikke at svare på sine egne spørgsmål  Ikke at foretage et forhør Og ikke mindst at...  Spørgsmål er styrende (og styring kræver ansvar)  Stille åbne spørgsmål (stil kun lukkede for at få faktuel viden)  Udvise respekt for den vejledningssøgende og dennes grænser

14 VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007 Spørgeteknik

15 VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007 Spørgeteknik

16 VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007 Spørgeteknik, øvelse Grupper: 2 personer I gennemfører to samtaler a 15 min. Vejlederen skal særligt være opmærksom på at anvende de forskellige spørgeteknikker forbundet med de forskellige faser, dvs. komme spørgepladen rundt. Den vejledningssøgende skal præsentere hvordan han/hun oplever sig selv som vejleder i den personlige samtale og hvad han/hun vil øve sig på i eftermiddagens øvelse. Tid: 30 minutter

17 VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007 Opsamling Trin 1: At udrede og klargøre problemstillingen [den vejledningssøgende taler] Trin 2: At udvide perspektivet [vejledningssøgende udfordres] Trin 3: Mål og delmål [problem – ønsket forandring – handling] Trin 4: Handlingsplan [undersøge måder til at realisere målene på] Trin 5: Evaluering [opsamling] Spørgeteknik

18 VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007 Frokost 12.00 – 13.00 i Kaffestue 1

19 VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007 Eftermiddagens program 13.30Samtaleøvelser i grupper 16.00Pause, kaffe/te 16.30Opsamling på dagens øvelser 17.30Pause, forberedelse til middag og underholdning 18.30 Middag – i Kaffestue 1 Underholdning v. deltagerne

20 VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007 Grupper:

21 VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007 Middag Serveres i Kaffestue 1 kl. 18.30.


Download ppt "VEJLEDERUDDANNELSEN // AARHUS UNIVERSITET Modul 1, september 2007 Godmorgen… Velkommen til dag 2 på AUs vejlederuddannelse!"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google