Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Den gode proces for medarbejderne ved virksomhedsoverdragelse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Den gode proces for medarbejderne ved virksomhedsoverdragelse"— Præsentationens transcript:

1 Den gode proces for medarbejderne ved virksomhedsoverdragelse
2. april 2017 Den gode proces for medarbejderne ved virksomhedsoverdragelse Reglerne på området v/ advokat Lise Høy Falsner Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith

2 Punkterne i dag 1. Generelt om loven
2. april 2017 Titel i sidehoved Punkterne i dag 1. Generelt om loven 2. Hvornår er der tale om en ”virksomhed” 3. Ordregivers undersøgelser og pligter

3 Virksomhedsoverdragelsesloven
2. april 2017 Titel i sidehoved Virksomhedsoverdragelsesloven ”Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse” Bygger på Rådets direktiv 2001/23 – som stammer fra 1977 Retskilderne

4 Virksomhedsoverdragelsesloven
2. april 2017 Titel i sidehoved Virksomhedsoverdragelsesloven EU-domstolen ser på det fra den ansattes perspektiv. Står man som ansat med samme køkkenmaskine før og efter overdragelsen, kan man være en del af en virksomhed, der er overdraget

5 Hvornår er der tale om virksomhedsoverdragelse
2. april 2017 Advokat Lise Høy Falsner Hvornår er der tale om virksomhedsoverdragelse Overdragelse: Udbud kan være en overdragelse Uden betydning, om opgaven udbydes for 1., 2., 3. eller 4. gang Konkret vurdering Afgørende – er der tale om ”en virksomhed”, der overdrages

6 Hvornår er der tale om en virksomhed
2. april 2017 Titel i sidehoved Hvornår er der tale om en virksomhed Afgørende, om virksomheden efter overførslen har bevaret sin identitet. Der lægges vægt på: - hvilken form for virksomhed - sker der overdragelse af materielle eller immaterielle aktiver (og er aktiverne et væsentligt element i virksomhedens drift) - i hvor høj grad er aktiviteterne de samme

7 Hvornår er der tale om en virksomhed
2. april 2017 Titel i sidehoved Hvornår er der tale om en virksomhed Likienne-dommen (25. januar 2001): Overtagelse af kørsel med busser Busserne blev ikke overtaget Direktivet fandt ikke anvendelse Lagt vægt på, at busserne var et væsentligt element i virksomhedsdriften. Når de ikke blev overdraget, så blev virksomheden ikke overdraget

8 Hvornår er der tale om en virksomhed
2. april 2017 Titel i sidehoved Hvornår er der tale om en virksomhed En opgaveoverførsel i sig selv er ikke nok (Undergrænsen: Süsen 13/95) Hvor der er et karakteristisk aktiv, skal det følge med, for at overdragelsen er omfattet (Likienne 172/99) Ved kantinedrift: Der er tale om overførsel af aktiver, hvis det samme køkken hos kunden anvendes af både den tidligere og den nuværende leverandør (Abler C-340/01)

9 Hvornår er der tale om en virksomhed
2. april 2017 Titel i sidehoved Hvornår er der tale om en virksomhed Øvrige momenter: Overtagelse af arbejdsstyrken Overførsel af kundekredsen Karakteren af aktiviteterne før og efter overdragelsen Har aktiviteterne været indstillet

10 Ordregivers undersøgelser
2. april 2017 Titel i sidehoved Ordregivers undersøgelser Kontakt til den tidligere indehaver af opgaven Skal ske under respekt af udbudsreglernes forbud mod, at den tidligere opgaveindehaver får mulighed for at påvirke udbudsmaterialets udseende Skriftlig/mundtlig kommunikation

11 Ordregivers undersøgelser
2. april 2017 Titel i sidehoved Ordregivers undersøgelser Ved tvivl om, hvorvidt loven gælder Ordregivere lader i mange tilfælde loven anvende – f.eks. Københavns Kommune, der anvender loven uanset hvad, når blot det er kommunens personale, der er beskæftiget med de opgaver, der udbydes

12 Ordregivers pligter Lønoplysninger Anciennitet Overenskomstforhold
2. april 2017 Titel i sidehoved Ordregivers pligter Lønoplysninger Anciennitet Overenskomstforhold Evt. kutymer CV for ansatte Hvad med oplysninger om alder?

13 Ordregivers pligter Persondataloven Anonymisering
2. april 2017 Titel i sidehoved Ordregivers pligter Persondataloven Anonymisering Efterfølgende destruktion Hvis den eksisterende kontrakthaver nægter at udlevere oplysninger, kan det medføre særstilling og dermed inhabilitet

14 Ansatte kun delvist beskæftiget med opgaven
2. april 2017 Titel i sidehoved Ansatte kun delvist beskæftiget med opgaven Forudsat i UfR 2002, side 1128Ø, at en advokatsekretær ansat på opgave % var omfattet I udbudspraksis opereres med en 50 % grænse

15 Hvilke typer medarbejdere
2. april 2017 Titel i sidehoved Hvilke typer medarbejdere Overenskomstansatte Ansatte på individuel kontrakt Tjenestemænd: Østre Landsrets dom af 3. januar 2011 – FynBus (anket). Tjenestemænd skulle tåle udlån til privat selskab (dissens)

16 Orienteringsforpligtelsen
2. april 2017 Titel i sidehoved Orienteringsforpligtelsen Orienteringsforpligtelser efter virksomhedsoverdragelseslovens §§ 5-6 påhviler arbejdsgiveren Lov om information og høring Ikke naturligt for ordregiver, der ikke har arbejdsgiverforpligtelse Ordregiver meddeler tjenesteyderen (de ansattes arbejdsgiver), at der forestår en virksomhedsoverdragelse

17 Ansatte, der ikke vil følge med
2. april 2017 Titel i sidehoved Ansatte, der ikke vil følge med Op til national ret Arbejdsrettens dom af 4. april 2006 udtrykker retsstillingen Medarbejderen skal overgå til erhververen, hvis ansættelsen ikke er ændret væsentligt til skade for medarbejderen. Hvis den ansatte nægter at overgå, anses vedkommende for fratrådt på datoen for overdragelsen

18 Afbrydelse af opgaven i en periode
2. april 2017 Titel i sidehoved Afbrydelse af opgaven i en periode Hovedregel: Medfører, at loven ikke finder anvendelse Undtagelse: Hvis afbrydelsen har været motiveret af et ønske om at omgå loven


Download ppt "Den gode proces for medarbejderne ved virksomhedsoverdragelse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google