Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Statsstøtte og udbudsreglerne

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Statsstøtte og udbudsreglerne"— Præsentationens transcript:

1 Statsstøtte og udbudsreglerne
Medfører afholdelse af udbud at Traktatens statsstøtteregler overholdes ?

2 Udbudsregler og statsstøtteregler
Formodning og hypotese om forholdet mellem udbud og statsstøttereglerne Hvordan er udbudsreglerne indskrevet i regler og retspraksis på statsstøtteområdet? Hvilke variationer er der mellem udbudstyper? Usikkerhed? Hvad mangler vi at få svar på?

3 UDBUD og STATSSTØTTE UDBUD: Det åbne, transparente og betingelsesløse udbud, der medfører valg af leverandør på åbne, lige, objektive, transparente og ikke diskriminerende (markeds) vilkår. STATSSTØTTE: TEF Art. 87, stk. 1: Statsmidler, Fordel, Selektivitet, Konkurrencefordrejning og samhandelseffekt.

4 Hypotese Afholdelse af udbud kan medføre, at indgåelse af en offentlig kontrakt om betaling for varer og tjenesteydelser ikke indebærer statsstøtte (TEF art. 87, stk.1) Og/eller kan bidrage til, at opnå forenelighed med statsstøttereglerne (TEF art. 87)

5 Udfordringen Retspraksis er ikke klar og entydig
Hvad er retspraksis egentligt? Særligt for så vidt angår Tjenesteydelser af Almindelig Økonomisk Interesse SGEI Er der forskel på effekten af forskellige udbudsprocedurer: generelt udbud, begrænset udbud, konkurrencepræget dialog, udbud efter forhandling, projektkonkurrencer, E-auktioner, dynamiske indkøbssystemer? Og på tildelingskriterierne laveste pris og økonomisk mest fordelagtige bud?

6 Altmark - Trans kriterierne EF - dom af 23
Altmark - Trans kriterierne EF - dom af 23. juli 2003 (KOM 2005/842/EF og Kom 2005/C 297/04) Virksomhed pålagt forpligtelse til offentlig tjeneste – klart defineret Kriterier for kompensation fastlagt på forhånd på objektiv og transparent måde Kompensationen må ikke overstige, hvad der helt/delvist skal til for at dække omkostningerne ved tjenesten, under hensyn til indtjening og rimelig fortjeneste

7 Altmark - Trans kriterierne
4. Størrelsen af kompensationen kan fastlægges på grundlag af analyse, af de omkostninger en gennemsnits virksomhed, veldrevet og tilstrækkelig udstyret med aktiver, ville have ved at opfylde forpligtelsen – under hensyn til indtægter og fortjeneste Gælder ikke, hvis virksomheden, der overdrages tjenesten udvælges på grundlag af procedure, der giver mulighed for at udvælge den ansøger, der kan levere tjenesten til de laveste udgifter for samfundet – typisk ved udbud Praksis ?

8 Udbud vs. Statsstøtte på konkrete sagsområder?
Salg af jord, bygninger Offentlige virksomheder Køb af varer og tjenesteydelser Kompensation for forpligtelse til offentlig tjeneste Variationer og fællesstræk

9 Salg af jord og bygninger
Kommissionens meddelelse 97/C 209/03 Ikke statsstøtte, men salg til markedsværdi hvis: Udbud / Auktion ved åben og ubetinget procedure, efter passende bred annoncering og salg til højeste bud (eller uafhængig ekspert vurdering) Tilstrækkeligt publiceret Betingelsesløst for alle på lige objektive vilkår

10 Salg af offentlige virksomheder
Kommissionens tilgang til salg af offentlige virksomheder: Offentlig licitation, åben for alle, ikke betinget af anden aktivitet, Virksomheden skal sælges til højestbydende, De der byder skal have tilstrækkelig tid og oplysninger til grundigt at vurdere aktiv Kommissionens 21 beretning om Konkurrencepolitikken 1991, pkt. 248 Privatisering ved åbne, transparente og betingelsesløse udbud, med salg til højestbydende Ikke statsstøtteelementer i salgsprisen og ikke krav om notifikation jf. TEF art. 88, stk. 3.

11 Salg af offentlige virksomheder Tyskland mod Kommissionen - C-334/99
UDBUD & Det markedsøkonomiske investorprincip Ellers statsstøtteelement Negativ købspris på 340 DEM EF-domstolen, en privatøkonomisk investor ville ikke sælge til en negativ pris Uafhængigt af åbent, transparent og betingelsesløst udbud

12 Køb af varer og tjenesteydelser
Kommissionens praksis: En medlemsstats køb af varer og tjenesteydelser på baggrund af et åbent udbud, der er tilstrækkeligt publiceret vil normalt udelukke statsstøtte. Vizcaya - sagen (T-116/01, T-118/01), 2003 Åbent, transparent og betingelsesløst udbud FUI, køb på markedsvilkår, brug af udbudsprocedure (2006/C323/01)

13 Delkonklusion Statsstøtte og udbudsregler
Det åbne, transparente og betingelsesløse Udbud Salg af jord og bygninger: Ikke statsstøtte hvis: Auktion ved åben og ubetinget procedure, passende annoncering og salg til højeste bud Salg af offentlig virksomhed – privatisering: Formodning om ikke statsstøtte hvis: salg via offentlig licitation, åben, transparent og ubetinget, salg til højest bydende, tilstrækkelig tid og oplysninger til vurdering. Problem ved negativ salgspris Køb af varer og tjenesteydelser (fx FUI) – udbudsregler, så ikke statsstøtte Altså ok klarhed so far, men Kompensation for offentlige tjeneste (SGEI): Udbudsregler ikke garanti, spørgsmålet er mere komplekst, her må en konkret sag vurderes mht. overensstemmelse med Altmark Trans kriterierne, og hvordan det ? Udbudsdirektivernes regler?

14 Spørgsmål ? Over til Kim og Jacob


Download ppt "Statsstøtte og udbudsreglerne"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google