Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Studentereksamen i AT -2012

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Studentereksamen i AT -2012"— Præsentationens transcript:

1 Studentereksamen i AT -2012
Katastrofen – årsager og konsekvenser

2 [På de næste sider præciseres opgaveformuleringens enkeltdele]
Du skal vælge en sag, hvor en bestemt katastrofe spiller en væsentlig rolle. Du skal udarbejde en problemformulering samt en synopsis, hvor den valgte katastrofe, dens årsager og/eller konsekvenser belyses. Som et led i din fremstilling af den valgte sag skal du gøre rede for din brug af begrebet katastrofe og begrunde dit valg af materiale. Du skal anvende viden og metoder fra to fag. Det ene fag skal være på mindst B-niveau. De to fag skal være fra hvert sit hovedområde. [På de næste sider præciseres opgaveformuleringens enkeltdele]

3 Opgaveformulering præcisering 1
Du skal vælge en sag, hvor en bestemt katastrofe spiller en væsentlig rolle. Du skal udarbejde en problemformulering samt en synopsis, hvor den valgte katastrofe, dens årsager og/eller konsekvenser belyses. Som et led i din fremstilling af den valgte sag skal du gøre rede for din brug af begrebet katastrofe og begrunde dit valg af materiale. Du skal anvende viden og metoder fra to fag. Det ene fag skal være på mindst B-niveau. De to fag skal være fra hvert sit hovedområde. Du skal vælge, udarbejde, gøre rede for, begrunde og anvende. Hermed belyser du den katastrofe, som du har valgt.

4 [På næste side forklares begreber markeret med rødt]
Opgaveformulering præcisering 2 Du skal vælge en sag, hvor en bestemt katastrofe spiller en væsentlig rolle. Du skal udarbejde en problemformulering samt en synopsis, hvor den valgte katastrofe, dens årsager og/eller konsekvenser belyses. Som et led i din fremstilling af den valgte sag skal du gøre rede for din brug af begrebet katastrofe og begrunde dit valg af materiale. Du skal anvende viden og metoder fra to fag. Det ene fag skal være på mindst B-niveau. De to fag skal være fra hvert sit hovedområde. [På næste side forklares begreber markeret med rødt]

5 En bestemt katastrofe:
Én faktisk eller fiktiv katastrofe - ikke katastrofe som begreb. Den danske ordbog/DDO definerer katastrofe som: ”Begivenhed som har frygtelige eller skæbnesvangre konsekvenser. Voldsom begivenhed eller ulykke, der medfører store og ofte pludselige skader, død eller lidelse, f.eks. jordskælv eller krig”. Husk: Det er et krav i opgaven, at du gør rede for din brug af begrebet katastrofe i forbindelse med den katastrofe, som du har valgt. Årsager og/eller konsekvenser: Enten årsager eller konsekvenser – eller begge dele

6 Opgaveformulering præcisering 3
Du skal vælge en sag, hvor en bestemt katastrofe spiller en væsentlig rolle. Du skal udarbejde en problemformulering samt en synopsis, hvor den valgte katastrofe, dens årsager og/eller konsekvenser belyses. Som et led i din fremstilling af den valgte sag skal du gøre rede for din brug af begrebet katastrofe og begrunde dit valg af materiale. Du skal anvende viden og metoder fra to fag..Det ene fag skal være på mindst B-niveau. De to fag skal være fra hvert sit hovedområde.

7 Nyt fra fagkonsulenten vedr. ressourcerum/musik:
I redigeringen af ressourcerummet til årets AT-emne er der desværre gledet et bidrag fra musik ud. Det drejer sig om en liste af musikalske værker, der alle er blevet skabt i tilknytning til katastrofer. Vi beklager meget, at dette ikke er med på CD'en. Materialet er nu lagt ud på musikfagets side på emu'en og kan tilgås via denne adresse: Med venlig hilsen Bjørn Grøn, fagkonsulent

8 På de næste sider præsenteres en række eksempler på opgaver

9 Den endegyldige katastrofe
Fag: dansk - fysik Hvordan reagerer mennesker på den endegyldige katastrofe og er den en realistisk mulighed? I Lars von Triers Melancholia nærmer planeten Melancholia sig jorden, og filmen ender i det uundgåelige sammenstød og dermed en udslettelse af jorden og menneskeheden. Fortsættes næste side

10 Hvilke reaktioner på den uafvendelige katastrofe kommer til udtryk i filmen?
Hvilke symboler etableres i filmen og med hvilket formål? Hvilken katastrofekultur refererer filmen til? Hvor ofte rammes Jorden af legemer fra universet (asteroider/kometer/ meteorider), og er der nogen øvre grænse for, hvor store de kan være? Hvilke fysiske lovmæssigheder styrer førnævnte himmellegemers baner? I hvor høj grad kan de observeres og deres baner forudses? Foretages der en overvågning af den slags trusler fra rummet, og er der udarbejdet beredskabsplaner for en kollision med et større himmellegeme? Har det nogen betydning for filmens fortælling, hvad fysikken mener og kan regne sig frem til og tage forholdsregler i forhold til?

11 Tsunamikatastrofen i Sydøstasien i 2004
Fag: Naturgeografi – dansk Hvordan opstod tsunamien? Hvorfor bliver specielt Sydøstasien hyppigt ramt af tsunamier? Hvordan og med hvilke formål fremstilles tsunamien i medierne - f.eks. i Ib Michaels reportage i Politiken og/eller i statsministerens nytårstale Hvilke virkemidler anvendes i de valgte tekster – og med hvilken effekt? Hvilke konsekvenser havde tsunamikatastrofen?

12 Flykapring i USA Fag: dansk/mediefag - psykologi/samfundsfag Paul Greengrass spillefilm United 93, 2006, giver en skildring af reaktionerne i flyet og på landjorden i de katastrofale minutter, efter at flyet er blevet kapret, og indtil det styrter ned på en mark i Pennsylvania. Hvilke fakta - og fiktionskoder anvendes i filmen – og med hvilket formål? Hvordan og med hvilken effekt blander Greengrass forskellige filmgenrer? Hvilke reaktioner hos flykaprere, passagerer, flypersonale og militærfolk skildrer filmen? Hvordan kan reaktionerne forklares ved hjælp af psykologisk teori? (psykologi) Diskutér, om reaktionerne er realistisk skildret! Hvilke samfundsmæssige og politiske konsekvenser får kapringen? (samfundsfag)

13 Terrorangrebet 11.september 2001
Fag: samfundsfag - historie Hvorfor fandt angrebet sted? Samuel Huntington: civilisationernes sammenstød Tariq Ali: Fundamentalismernes sammenstød USA’s rolle i verden efter 1989 Hvilke konsekvenser fik angrebet? USA’s terrorlovgivning (Patriot act) Andre landes terrorlovgivning

14 Bankkrakket på Island Fag: dansk - samfundsfag
Hvilke økonomiske løsningsmuligheder er der? Overvej forskellige økonomiske skoler/tilgange/teorier (ex. Keynesianisme, monetarisme etc.) Hvilken udvikling har Island gennemgået før, under og efter krisen – dokumentér med brug af økonomiske nøgletal, indeksering etc. Forfatteren E. M. Gudmundsen laver i Hvidbogen, Krisen på Island, 2009, en humoristisk og skarp analyse af det islandske samfunds krise og kollaps: Hvilke årsagsforklaringer kommer E. M. Gudmundsson frem til? Hvilke konsekvenser - og løsningsforslag? Hvilke retoriske og stilistiske virkemidler anvendes – og med hvilken effekt? Holder de årsagsforklaringer og løsningsmodeller han angiver?

15 Sultkatastrofen på Afrikas Horn
Fag: naturgeografi - samfundsfag Hvorfor er det en katastrofe? Hvilket omfang har den? Hvilke naturgeografiske og samfundsmæssige forklaringer er der på katastrofen? Hvilke fortilfælde er der, og kan katastrofen forklares ud fra den globale opvarmning? Hvilken betydning har nødhjælpen, hvordan er den organiseret og hvilke positive og negative konsekvenser har den?

16 Titanic Fag: Naturgeografi – engelsk/historie
Hvordan skete katastrofen? Hvilke geografiske forklaringer er der på Titanics forlis? Hvilke andre eksempler er der på lignende katastrofer? Hvordan skildres katastrofen i (udvalgt/e) litteratur, film og øjenvidneberetninger?

17 Laki's vulkanudbrud i 1700-tallet
Fag: naturgeografi - historie Hvilket omfang havde vulkanudbruddet? Hvorfor var det en katastrofe i Island? Hvilke geologiske årsager er der til udbruddet? Hvilke konsekvenser havde det for udviklingen i Island og for forholdet til Danmark? Hvilke paralleller er der til Vesuv?

18 Hurricane Katrina Fag: Naturgeografi – samfundsfag/engelsk
Hvordan opstod katastrofen? Hvilke konsekvenser for miljøet havde katastrofen? Hvilken sammenhæng er der mellem global opvarmning og forekomst, hyppighed og styrke af tropiske orkaner og storme? Hvilke samfundsmæssige, politiske og menneskelige konsekvenser har katastrofen haft? (samfundsfag) Hvordan skildredes katastrofen i medierne? (engelsk) Eller: Hvordan fremstiller forfatteren Dave Eggers katastrofen i bogen Zeitoun (engelsk)

19 Hiroshimabomben Fag: fysik – historie/engelsk
Udviklingen af de første kernevåben startede under 2. verdenskrig i en kælder på Manhattan. Senere blev der truffet beslutninger om at kaste atombomber over Hiroshima og Nakasaki. Hvordan blev de første atombomber udviklet? Hvilke konsekvenser fik atombomberne for 2. verdenskrig, og var brugen af atombomber nødvendig? Eller: Hvordan skildres atomkrig i populærlitteratur og film?(overvej apokalyptisk litteratur ex. ”the Road”)

20 Fukushima-ulykken Fag: fysik - samfundsfag
Til trods for at Fukushima-værket tilsyneladende var et højteknologisk kraftværk med mange sikkerhedsforanstaltninger, blev flere af reaktorerne kraftigt beskadiget under katastrofen i marts 2011. Hvad gik der galt på Fukushima kraftværket? Hvilke energipolitiske fordele og ulemper er der ved atomkraft? Eller: Udgør atomkraft en reel trussel, som vi skal frygte (Ulrich Beck - risikosamfundet)?

21 Olieudslip: Den Mexikanske Golf bliver aldrig sig selv igen
Fag: bioteknologi/biologi/kemi - engelsk/ samfundsfag Hvad skete der? Hvilke økologiske konsekvenser har katastrofen haft? Hvilke samfundsmæssige konsekvenser havde katastrofen? Hvordan reagerede USA og verdenssamfundet på katastrofen?

22 Bhopal 1984 industriens hidtil største katastrofe
Fag: bioteknologi/biologi/kemi - engelsk/dansk/historie Hvad skete der? Hvor stor var katastrofen? Hvilken virkning havde gassen? Betyder det noget, at der 25 år senere stadig lækkes gas fra 390 tons kemikalier? Hvordan skildres katastrofen i film, litteratur, blogs, erindringer, fotos og hvorfor? I juni 2010 dømmes syv tidligere ansatte til fængselsstraf – hvorfor?

23 Flere idéer Fag: historie - naturgeografi Sultkatastofer Tsunamier
Band Aid 1980’erne… Tsunamier Orkaner Jordskælv Vulkanudbrud Askeskyen 2010? Forurening Globalisering, forurening…

24 Flere idéer Fag: idræt – historie/dansk/psykologi Tilskueruroligheder
Egypten 1. februar 2012 Heysel, Bryssel 1995 Hillsbrough, Sheffield 1989 Fanatisme og hooliganisme Politiske grupperinger, sociologi Armstrong Fiktion: Football Factory, Green Streets Barets, …


Download ppt "Studentereksamen i AT -2012"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google