Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Naturgeografi Jordens og livets udvikling samt menneskets tilpasning set i et geologisk og aktuelt samfundsmæssigt perspektiv Altså handler geografi om.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Naturgeografi Jordens og livets udvikling samt menneskets tilpasning set i et geologisk og aktuelt samfundsmæssigt perspektiv Altså handler geografi om."— Præsentationens transcript:

1 Naturgeografi Jordens og livets udvikling samt menneskets tilpasning set i et geologisk og aktuelt samfundsmæssigt perspektiv Altså handler geografi om virkelige naturfænomener og mennesker Menneskets udnyttelse og afhængighed af naturen Aktuelle samfundsmæssige årsager til og konsekvenser af udnyttelsen

2 Virkelige naturfænomener og mennesker
Temperatur og levevilkår

3 Virkelige naturfænomener og mennesker
Vulkaner og jordskælv

4 Virkelige naturfænomener og mennesker
tørke og oversvømmelser

5 Menneskets udnyttelse og afhængighed af naturen
Minedrift og landbrug

6 Aktuelle samfundsmæssige årsager til og konsekvenser af udnyttelsen
Energiforsyning og Drivhuseffekt

7 Aktuelle samfundsmæssige årsager til og konsekvenser af udnyttelsen
Fattige lande og globaliseringen

8 Skriftligt arbejde og eksamen
Skriftligt arbejde som de øvrige naturvidenskabelige fag C-Niveau mundtlig eksamen 24/24min. Der udleveres et spørgsmål med underpunkter. Du bestemmer selv hvilke bilag (grafer-billeder-tabeller-tekster) du vil bruge B-niveau: mundtlig eksamen Opgaven incl aktuelle artikler og bilag udleveres 24 timer før eksamen

9 Naturgeografi B Kernestof
Forskellige samfunds natur og resursegrundlag og forvaltningen heraf. Sammenhængende forståelse af jordens stofkredsløb, struktur og funktion i samspil med menneskets levevilkår Globale og regionale variationer og konkrete cases Undervisningen organiseres i emner – det kunne f.eks være Jordens og livets udvikling . Biologi beskæftiger sig med hvordan (f.eks Darwin) Geografi beskæftiger sig med hvorfor (F.eks Wegener ) Vulkaner Krakatu – Pinatubo –Etna –Vesuv osv Årsag, virkning, historie, geologi, myter Klimaændringer og betydningen for mennesker og levevilkår. Vandresurser og deres udnyttelse. Energiresurser og teknologi/samfundsforhold Olie og gas i Danmark, mellemøsten og Ecuador – besøg på gasmuseet i Hobro Produktion, forbrug, teknologi og bæredygtighed. – besøg på Fur…………….. Livscyklusvurdering ,miljøhistorie fra kratluskerbevægelsen til Connie Hedegård Tolkning af rumlige mønstre ved hjælp af kort , billeder, satellitdata mm.

10 Skal jeg vælge naturgeografi, biologi,fysik eller kemi på B-niveau
Vælg det du har mest interesse for og er bedst til,- det giver den højeste karakter og bedst mulighed for overhovedet at komme ind på den uddannelse du ønsker Suppleringskurser Alle universiteter mv udbyder suppleringskurser af14dage-3ugers varighed i fysik,kemi,matematik ofte i slutningen af juli-begyndelsen af august Du går til enmundtlig eksamen på 20 min som er bestået eller ikke bestået Du søger altså ind på din ønskeuddannelse på helt normale vilkår selv om du mangler et B-niveau i et fag Naturvidenskab, AU: Suppleringskurser Sommersupplering ved universiteterne i 2007


Download ppt "Naturgeografi Jordens og livets udvikling samt menneskets tilpasning set i et geologisk og aktuelt samfundsmæssigt perspektiv Altså handler geografi om."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google