Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

FORSIDE FARVESKIFT Skift farve i supergrafikken ved at gå til Designfanen i topmenuen og vælg anden farve. HVILKEN INDFLYDELSE KAN OK-13 FÅ FOR TRIVSEL.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "FORSIDE FARVESKIFT Skift farve i supergrafikken ved at gå til Designfanen i topmenuen og vælg anden farve. HVILKEN INDFLYDELSE KAN OK-13 FÅ FOR TRIVSEL."— Præsentationens transcript:

1 FORSIDE FARVESKIFT Skift farve i supergrafikken ved at gå til Designfanen i topmenuen og vælg anden farve. HVILKEN INDFLYDELSE KAN OK-13 FÅ FOR TRIVSEL OG FAGLIGHED PÅ ARBEJDSPLADSERNE KREDS MIDT TRÆF 2013

2 INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2013 Regeringen styrer som overordnet ansvarlig den offentlige økonomi kommuner og regioner gennem indgåelse af særlige økonomiaftaler. Med finansministerens dobbeltrolle – både som kassemester for samfundsøkonomien og som øverste arbejdsgiverepræsentant – har regeringen midler til at holde de kommunale og regionale arbejdsgivere i snor vedrørende de overordnede linjer. Jesper Due, Jørgen Steen Madsen, Mikkel Mailand FAOS Københavns Universitet Kreds Midt Træf 2013 2

3 INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen ARBEJDSGIVERNES AGEREN Kravene + Fokus på ledelsesretten - retten til at lede og fordele arbejdet – i modsætning til større inddragelse af de ansattes engagement og faglighed + Der lægges op til massive forringelser i de ansattes vilkår + Angreb på reguleringsordningen = De skarpeste arbejdsgiverkrav de seneste 30 år Kreds Midt Træf 2013 3

4 INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen FORHANDLINGSHIERARKIET Statens forhandlinger Regionernes forhandlinger Kommunernes forhandlinger Kreds Midt Træf 2013 4

5 INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen KREDS MIDTJYLLANDS FORSLAG Generelle lønstigninger, der som minimum sikrer reallønnen for alle på det individuelle plan Uddannelse skal kunne betale sig – fokus på værdisætning af sygeplejerskernes karriere/uddannelsesveje Forbedring af pension Afvisning af yderligere midler til lokal løndannelse - allerede afsatte midler skal indgå i tilbageløbsmidler Tydelighed af betydningen af gode arbejdsvilkår og godt arbejdsmiljø – det er et stadig større problem at få krav og ressourcer til at mødes, så tjenesteplaner hænger sammen Vilkår for fagets udvikling Kreds Midt Træf 2013 5

6 INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen KRAVENE LØN SHK: Der skal være parallel løn- udvikling mellem den offentlige og private sektor. Ansatte skal kunne fastholde deres købekraft: - Generelle lønstigninger - Fastholdelse af regulerings- ordningen, der sikrer en lønudvikling, der følger den private sektor. - Bedre sikring af de penge der er sat af til lokal løn KL og DR: Den offentlige sektor skal ikke være lønførende, men skal alligevel kunne tiltrække dygtige medarbejdere: - Aftalerne skal fornyes på et samfundsøkonomisk grundlag Kreds Midt Træf 2013 6

7 INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen KRAVENE ARBEJDSTID SHK: Den enkelte medarbejder skal kunne klare arbejdsbelast-ningen gennem et langt arbejdsliv. Derfor skal der være et godt arbejdsmiljø med for- nuftige arbejdstidsregler, der gør det muligt at få familie- og fritidsliv til at hænge sammen: - Bedre værn om fritiden - Frit valg mellem udbetaling og afspadsering - Ret til fuld tid KL og DR: Arbejdsgiverne ønsker færre og mere fleksible arbejdstidsregler. I regionerne ønskes bl.a. mulighed, for at kunne foretage nødvendige omlægninger og tilpasninger af tilstedeværelsen indenfor eksisterende økonomiske rammer: - Ændring af en lang række bestemmelser i arbejdstidsaftalen Eks. ændring af vagter med kortere varsel - Lettere at pålægge og aflyse afspadsering Kreds Midt Træf 2013 7

8 INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen KRAV 17 – RTLN (REGIONERNE) Regler om arbejdstid ændres, så lederne på en mere effektiv måde kan beslutte hvilke personale- ressourcer, der er til rådighed hvornår og hvor i forhold til den konkrete opgaveløsning: At den rette og tilstrækkelige faglige ekspertise er til stede på det for patienten rette tidspunkt og sted, samt At der ledelsesmæssigt kan foretages nødvendige omlægninger og tilpasninger af tilstedeværelsen i forhold til patienten og i forhold til optimal anven- delse af bygninger og udstyr. Kreds Midt Træf 2013 8

9 INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen KRAV 16 – KL (KOMMUNERNE) Arbejdstid KL ønsker færre arbejdstidsaftaler, og arbejdstidsreglerne skal være mere fleksible og lettere at administrere. Det bærende hensyn er, at ansatte, der arbejder på samme arbejdsplads og varetager samme arbejdsopgaver, skal følge de samme arbejdstidsregler, hvor det er hensigtsmæssigt. KL ønsker derfor at: a)Planlægningsbestemmelserne gøres mere fleksible b)Bestemmelserne om særlige fridage forenkles og harmoniseres c)Bestemmelserne om søgnehelligdage forenkles d)Bestemmelser om daglig arbejdstidsnorm ændres e)Regelsættet forenkles, herunder varslingsbestemmelserne Kreds Midt Træf 2013 9

10 INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen KRAVENE TILLID OG DIALOG SHK: Der er klar sammenhæng mellem ansættelsesvilkår, arbejds-miljø og den kvalitet, der leveres. Engagement og nytænkning skabes gennem tillid og tro på de ansattes professionelle forvaltning af job og opgaver: - Gode vilkår for at udføre sit arbejde samt bedre vilkår for tillidsrepræsentanterne KL og DR: Ledelser i kommuner og regioner skal have ”større rum til at lede og gennemføre forandringer”, og de offentlige arbejdsgiveres sociale ansvar skal begrænses. Kun hvis ledelsesretten kan udøves tydeligere kan produktiviteten øges, og der kan ske en mere effektiv ressourceudnyttelse: - Tilpasning af en række ansættelsevilkår herunder senioraftalen, - Reduktion af tillidsvalgte Kreds Midt Træf 2013 10

11 INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen KRAVENE FAG OG KOMPETENCEUDVIKLING SHK: Alle ledere og ansatte har et ansvar for at skabe et sundheds-væsen i kvalitets- mæssig topklasse. Arbejdsgiverne har her et særligt ansvar for sundheds- væsenets drift og udvikling: – Bedre rammer for udvikling af kompetencer og kvalitet KL og DR: Arbejdsgiverne vil gerne kunne tiltrække og fastholde dygtige og engagerede medarbejdere med de rigtige kompetencer, men har ikke rejst krav på området Kreds Midt Træf 2013 11

12 INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen DSR’S AKTIVITETER Central opfølgning på Kick-off mødet Kredsmøde for sundhedskartellets (fælles-)tillidsrepræsentanter Orienteringsmøder på arbejdspladserne, når der ligger et forlig eller, når der er sammenbrud Løbende orientering på TR-kompasset Forventninger til TR: At holde sig orienteret om forhandlingerne gennem TR-kompasset, nyhedsbreve og kredsens hjemmeside At følge kollegernes stemninger At give hurtig tilbagemelding på kredsens/DSR’s ønsker om informationer Kreds Midt Træf 2013 12

13 INDHOLDSSIDE MED PUNKTOPSTILLING Tekst med Punktopstilling PUNKTOPSTILLING For at skifte til Underoverskrift i Fed tekst tryk fire gange på denne knap i topmenuen For at komme tilbage til de forskellige bulletdesign tryk på denne knap i topmenuen FORHANDLINGSFORLØBET AugustNovemberOktober August Indsamling af medlemmernes krav Okt.-november Behandling af krav i Sundhedskartellet Sep.-oktober Behandling af krav i hovedbestyrelsen Ultimo februar Opnåelse af resultat eller sammenbrud Dec.-februar Forhandlinger med KL og Danske Regioner Marts 2013 Urafstemning eller iværksættelse af konflikt DecemberSeptemberJanuarFebruarMarts Løbende information på hjemmesiden Kreds Midt Træf 2013 13


Download ppt "FORSIDE FARVESKIFT Skift farve i supergrafikken ved at gå til Designfanen i topmenuen og vælg anden farve. HVILKEN INDFLYDELSE KAN OK-13 FÅ FOR TRIVSEL."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google