Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Introduktion til OK13. Det generelle resultat 2 årig overenskomstperiode Rammen:  1. år: 0,82 % - da reguleringsordning er i minus => ingen lønstigning.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Introduktion til OK13. Det generelle resultat 2 årig overenskomstperiode Rammen:  1. år: 0,82 % - da reguleringsordning er i minus => ingen lønstigning."— Præsentationens transcript:

1 Introduktion til OK13

2 Det generelle resultat 2 årig overenskomstperiode Rammen:  1. år: 0,82 % - da reguleringsordning er i minus => ingen lønstigning  2. år: 0,8 %  Øvrigt: Fornyelse af aftalen om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten, kompetenceudvikling og socialt kapitel.

3 De nye regler om arbejdstid  Et fuldtidsjob svarer til gennemsnitlig 37 timer ugentlig  Arbejdstiden beregnes på årsbasis, svarende til 1924 timer inkl. ferier og fridage  Gymnasielærere er ikke ansat uden højeste arbejdstid  Merarbejde skal som udgangspunkt ikke forekomme  Arbejdstiden skal løbende registreres  Arbejdet skal som udgangspunkt foregå på skolen (arbejdspladser)  Den daglige arbejdstid på arbejdspladsen skal foregå i sammenhæng  Der kan indgås lokale aftaler

4 Gymnasielæreres arbejdstid skal kunne gøres op Tid til 1y mat Tid til 2b fys Tid til øvr. opg. Tid til AT, SRP Tid til etc. 1680 1924 Ferie og fridage Antal aftalte tidsakkorder til at dække arbejdsopgaverne Løbende registrering af den daglige arbejdstid 1924 Ferie og fridage indregnes, når de afvikles. Der kan løbende finde afspadsering sted. August December September OktoberNovember Februar Januar Marts April Maj Juni Juli

5 Komme Gå Opgørelse over tidsforbrug  Den faktisk forbrugte arbejdstid skal opgøres  Et ’komme-gå-system’ skal etableres.  Arbejdstiden på skolen er sammenhængende.  Arbejdstid hjemme skal tilsvarende kunne håndteres/indregnes, da der mange steder fortsat vil være en betragtelig del af arbejdet, der efter aftale med ledelsen vil foregå i hjemmet.  TR og ledelsen kan indgå aftaler lokalt på skolen Tidsregistrering

6 Blanding af akkorder og registrering?  Stor fare for, at det reelt fører til en situation, hvor lærerne de facto er ansat uden højeste arbejdstid  Eksempel Lærerne pålægges at arbejde 1180 timer på skolen (som registreres). Hertil en pulje på 500 timer, hvor man udfører resten af arbejdet hjemme. Man har nu pr definition arbejdet 1680 timer netto, uanset hvor mange opgaver man er blevet pålagt.

7 Merarbejde  Merarbejde forekommer som hovedregel ikke, fordi de nye merarbejdsregler tager afsæt i normalarbejdstidsområdet  Læreren er forpligtet til merarbejde i rimeligt omfang  I det ny system skal merarbejde særskilt dokumenteres og godkendes. Har man overskredet årsnormen på de 1924 timer, skal ledelsen godkende timerne som merarbejde, hvis de skal tillægges 50%.

8  Ny tillægsstruktur  Erstatter de tidligere undervisningstillæg, 17-årstillægget på erhvervsgymnasierne, de personlige tillæg på stx jf. § 9, stk. 2 (det gamle 17-årstillæg), VUC-tillæg samt tillæg til økonomi-/kostinspektører og IB-koordinatorer  År 1-2: 38.000 kr. plus pension  År 3-6: 50.000 kr. plus pension  Derefter 72.500 kr. plus pension  60-årsreglen For lærere, der er fyldt 58 år den 31. marts 2013 fortsætter 60-årsreglen uændret. Tillæg

9 Ny tillægsstruktur, stx Aktuelt niveau

10 Garanti for ingen lønnedgang Ny tillægsstruktur, VUC Aktuelt niveau

11 Ny tillægsstruktur, hhx/htx Aktuelt niveau

12 Løn og taxameter pr. elev


Download ppt "Introduktion til OK13. Det generelle resultat 2 årig overenskomstperiode Rammen:  1. år: 0,82 % - da reguleringsordning er i minus => ingen lønstigning."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google