Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvorvidt påvirkes beslutninger af cost-benefit analyser? - Et dansk empirisk studium Otto Anker Nielsen, Professor.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvorvidt påvirkes beslutninger af cost-benefit analyser? - Et dansk empirisk studium Otto Anker Nielsen, Professor."— Præsentationens transcript:

1 Hvorvidt påvirkes beslutninger af cost-benefit analyser? - Et dansk empirisk studium Otto Anker Nielsen, Professor

2 06.05.2014 Hvorvidt påvirkes beslutninger af cost-benefit analyser? Otto Anker Nielsen 2DTU Transport Introduktion En vis dansk debat om vigtigheden af CBA –Både blandt forskere og praktikere, men bestemt også i medierne og blandt beslutningstagere Argumenter for –Sund og sollidt grundlag for beslutninger –Sammenligner projekter og politikker på systematisk vis –Modeller og metoder er blevet forbedret gennem tiden Argumenter imod –DJØF-regime –Lav kvalitet af og høj usikkerhed af modeller –Nøgle faktorer eller kausale sammenhænge ikke inkluderet (eller ikke inkluderet på den ønskede måde)

3 06.05.2014 Hvorvidt påvirkes beslutninger af cost-benefit analyser? Otto Anker Nielsen 3DTU Transport Hvor meget påvirker CBA så beslutninger? Nogle vil hævde for meget, andre for lidt,…

4 06.05.2014 Hvorvidt påvirkes beslutninger af cost-benefit analyser? Otto Anker Nielsen 4DTU Transport Analyser af danske CBA Før analyser af både ”ikke besluttede” og ”besluttede” projekter,… –Vejdirektoratets projektpuljer –CBA’er fra 1979-1987, anlægsprojekter fra 1981- 1998 Eller insight viden –Trængselskommissionen –CBA’er fra 2012-2013, anbefalinger fra kommissionen, ikke endelige beslutninger

5 06.05.2014 Hvorvidt påvirkes beslutninger af cost-benefit analyser? Otto Anker Nielsen 5DTU Transport Omfanget af data “Prioriteringsrapporter” 1979, 1980, 1981, 1985- 87 –51 projekter, hvoraf nogle optræder i flere rapporter –De senest tilgængelige prognoser/CBA’s er benyttet for analyserne

6 06.05.2014 Hvorvidt påvirkes beslutninger af cost-benefit analyser? Otto Anker Nielsen 6DTU Transport Påvirkede CBA beslutningerne? (1)

7 06.05.2014 Hvorvidt påvirkes beslutninger af cost-benefit analyser? Otto Anker Nielsen 7DTU Transport Påvirkede CBA beslutningerne? (2)

8 06.05.2014 Hvorvidt påvirkes beslutninger af cost-benefit analyser? Otto Anker Nielsen 8DTU Transport Trængselskommissionen Nedsat af Regeringen samt Enhedslisten og Dansk Folkeparti 28 medlemmer –Formand, 5 forskere, 4 direktører, 8 politikere, 10 repræsentanter for interesseorganisationer

9 06.05.2014 Hvorvidt påvirkes beslutninger af cost-benefit analyser? Otto Anker Nielsen 9DTU Transport Fortolkning af kommissoriet Fire nøgle indikatorer –Trængsel –Miljø –Klima –Samfundsøkonomi Omkostningseffektivitet blev fortolket som (CBA) –Nogle andre kriterier var derved implicit inkluderet, som mobilitet (tidsbesparelser), trafiksikkerhed,…. –Mens trængsel og klima talte ”dobbelt”, idet de også indgår i CBA

10 06.05.2014 Hvorvidt påvirkes beslutninger af cost-benefit analyser? Otto Anker Nielsen 10DTU Transport Farveskala og detaljeret rapport 3 nøgle indikatorer Intern rente (CBA)

11 06.05.2014 Hvorvidt påvirkes beslutninger af cost-benefit analyser? Otto Anker Nielsen 11DTU Transport Screening rapport analyserede et stort antal projekter med henblik på de fire indikatorer Nogle indikatorer eller CBA havde forskelligt resultat eller modstridende analyser

12 06.05.2014 Hvorvidt påvirkes beslutninger af cost-benefit analyser? Otto Anker Nielsen 12DTU Transport Anbefalede store projekter CBAAndre høj Andre mellem Andre lave Andre negative Kritik af analysen +10%0,51,50,5 5-10%3,2510,250,5 0-5%0,51,50,52 <00,5 Behov for flere analyser 11 Nogle indikatorer eller CBA havde modstridende resultater

13 06.05.2014 Hvorvidt påvirkes beslutninger af cost-benefit analyser? Otto Anker Nielsen 13DTU Transport Afviste store projekter CBAAndre høj Andre mellem Andre lav Andre negative Kritik af analysen +10%11 5-10%112,5 0-5%12,51 <0 Behov for flere analyser 43

14 06.05.2014 Hvorvidt påvirkes beslutninger af cost-benefit analyser? Otto Anker Nielsen 14DTU Transport Anbefalede mellemstore projekter CBAAndre høj Andre mellem Andre lave Andre negative Kritik af analysen +10%5,521 5-10%2,51 0-5% <011 Behov for flere analyser 214

15 06.05.2014 Hvorvidt påvirkes beslutninger af cost-benefit analyser? Otto Anker Nielsen 15DTU Transport Afviste mellemstore projekter CBAAndre høj Andre mellem Andre lave Andre negative Kritik af analysen +10%1 5-10% 0-5%2 <031 Behov for flere analyser 3

16 06.05.2014 Hvorvidt påvirkes beslutninger af cost-benefit analyser? Otto Anker Nielsen 16DTU Transport Anbefalede små projekter (mest puljer af projekter/politikker) CBAAndre høj Andre mellem Andre lave Andre negative Kritik af analysen +10%6 5-10%1 0-5%11 <0 Behov for flere analyser 32

17 06.05.2014 Hvorvidt påvirkes beslutninger af cost-benefit analyser? Otto Anker Nielsen 17DTU Transport Afviste små projekter (mest puljer af projekter/politikker) CBAAndre høj Andre mellem Andre lave Andre negative Kritik af analysen +10%0,5 5-10% 0-5%11 <0 Behov for flere analyser 24

18 06.05.2014 Hvorvidt påvirkes beslutninger af cost-benefit analyser? Otto Anker Nielsen 18DTU Transport Anbefalede projekter med økonomiske virkemidler CBAAndre høj Andre mellem Andre lave Andre negative Kritik af analysen +10% 5-10%5 0-5% <0 Behov for flere analyser 1 GPS-baseret road pricing

19 06.05.2014 Hvorvidt påvirkes beslutninger af cost-benefit analyser? Otto Anker Nielsen 19DTU Transport Afviste projekter med økonomiske virkemidler CBAAndre høj Andre mellem Andre lave Andre negative Kritik af analysen +10% 5-10%31 0-5%211 <0 Behov for flere analyser 132 Mange performede ganske godt, men blev afvist

20 06.05.2014 Hvorvidt påvirkes beslutninger af cost-benefit analyser? Otto Anker Nielsen 20DTU Transport Anbefalede projekter, med fokus på reduceret forurening CBAAndre høj Andre mellem Andre lave Andre negative Kritik af analysen +10% 5-10% 0-5% <0 Behov for flere analyser Ingen! Blev anbefalet

21 06.05.2014 Hvorvidt påvirkes beslutninger af cost-benefit analyser? Otto Anker Nielsen 21DTU Transport Afviste projekter relateret til forurening CBAAndre høj Andre mellem Andre lave Andre negative Kritik af analysen +10% 5-10%0,5 0-5%13,5 <0 Behov for flere analyser 1

22 06.05.2014 Hvorvidt påvirkes beslutninger af cost-benefit analyser? Otto Anker Nielsen 22DTU Transport Samlet matrix (accepted/rejected) CBAAndre høj Andre mellem Andre lave Andre negative Kritik af analysen +10%12 / 0,53,50,5 / 21 / 1,5-2 5-10%11,751 / 4,51,25 / 2,50,5 / 2,5 0-5%0,5 / 32,5 / 5,50,5 / 823 / -1 <01 / 311 Behov for flere analyser 7 / 831 / 97 / 3 Accept area Reject area

23 06.05.2014 Hvorvidt påvirkes beslutninger af cost-benefit analyser? Otto Anker Nielsen 23DTU Transport Opsummering af Trængselskommissionens anbefalinger 82 beslutninger tæt relateret til CBA og nøgleindikatorer –Logisk accept; 36 –Logisk afvisning;46 18 beslutninger, der afviger fra CBA og nøgle indikatorer –Ulogisk accept; 8 –”Ulogisk” afvisning;10

24 06.05.2014 Hvorvidt påvirkes beslutninger af cost-benefit analyser? Otto Anker Nielsen 24DTU Transport Årsager for afvigelser Spørgsmål/kritik af antagelser for og til analyserne –Model forudsætninger –Afrunding 0.1% og 4.9% i afvis intervallet, 5.1% i accept intervallet Projekt specifikke –Naturkonflikter –Geografisk fordeling af fordele og ulemper af specifikke projekter Myter stærkere end facts

25 06.05.2014 Hvorvidt påvirkes beslutninger af cost-benefit analyser? Otto Anker Nielsen 25DTU Transport Dilemma – vej investeringer + Reducerer trængsel + Positiv CBA Øger biltrafik -Miljø og klima -Arealanvendelse

26 06.05.2014 Hvorvidt påvirkes beslutninger af cost-benefit analyser? Otto Anker Nielsen 26DTU Transport Dilemma – jernbaneprojekter Forholdsvis lille impact Transportmiddelvalg Reduktion af trængsel Klima Sammenlignet med investeringens omfang => Ringe CBA Ofte utilstrækkeligt beslutningsgrundlag

27 06.05.2014 Hvorvidt påvirkes beslutninger af cost-benefit analyser? Otto Anker Nielsen 27DTU Transport Beslutningsgrundlag for store projekter Tilstrækkeligt –5 jernbaneprojekter –10 vejprojekter Utilstrækkeligt –11 jernbaneprojekter –1 vejprojekter Mange tidligere analyser har tidligere været gennemført for vejprojekter –Eller blev lavet af Vejdirektoratet under Kommissionens arbejde Få analyser havde tidligere været gennemført for jernbaneprojekter –Og Kommissionsmedlemmer stillede hyppigt kritiske spørgsmål vedr. antagelserne bag de analyser, der havde været gennemført

28 06.05.2014 Hvorvidt påvirkes beslutninger af cost-benefit analyser? Otto Anker Nielsen 28DTU Transport Opsummering, Trængselskommissionen CBAAccep- terede Afviste +10%174 5-10%14,59,5 0-5%4,520,5 <024 Behov for flere analyser 820

29 06.05.2014 Hvorvidt påvirkes beslutninger af cost-benefit analyser? Otto Anker Nielsen 29DTU Transport Konklusion på de danske data CBA påvirker beslutninger, men kun til en vis grad Beslutninger baseret på de gamle vejprojektpuljer var til en vis grad påvirket af CBA –Hvorfor gode projekter blev afvist og dårlige besluttet er svært at vide –Dog til en vis grad geografisk fordeling

30 06.05.2014 Hvorvidt påvirkes beslutninger af cost-benefit analyser? Otto Anker Nielsen 30DTU Transport Konklusion på Trængselskommissionen Mange projekter afvist p.g.a. begrænset eller ingen CBA analyse og/eller andre indikatorer –Indikerer at de er værdsat Få projekter blev anbefalet trods lave interne renter Nogle projekter med høje interne renter blev afvist – ofte fordi de andre indikatorer var negative Analyserne var værdsat og forbedre beslutningsgrundlaget, men andre faktorer påvirkede også beslutningerne


Download ppt "Hvorvidt påvirkes beslutninger af cost-benefit analyser? - Et dansk empirisk studium Otto Anker Nielsen, Professor."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google