Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Mobility Management konference - 24. marts 2010 Side1 Derfor kan vi lave et Mobility Management projekt i Gate 21 Jakob Høj, Tetraplan A/S Partner i Gate.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Mobility Management konference - 24. marts 2010 Side1 Derfor kan vi lave et Mobility Management projekt i Gate 21 Jakob Høj, Tetraplan A/S Partner i Gate."— Præsentationens transcript:

1 Mobility Management konference - 24. marts 2010 Side1 Derfor kan vi lave et Mobility Management projekt i Gate 21 Jakob Høj, Tetraplan A/S Partner i Gate 21 Tetraplan arbejder indenfor alle dele af transportsektoren, gods- og persontransport, kollektiv og individuel trafik samt med trafikkens konsekvenser som sikkerhed, miljø, trængsel m.m.

2 Mobility Management konference - 24. marts 2010 Side2 Mobility Management = Integration Integrationen af de forskellige transportformer og netværk Integrationen med andre politikområder så som miljø, klima og sundhed Integrationen af de forskellige administrative niveauer: Lokal, regional, national og EU

3 Mobility Management konference - 24. marts 2010 Side3 Hvorfor Gate 21?...Gate 21 samler aktørerne om innovative grønne løsninger...Gate 21 er et eksperimentarium...Gate 21 er uafhængig...Gate 21 har en stærk partnerkreds...Gate 21 er tæt på borgerne

4 Mobility Management konference - 24. marts 2010 Side4 Hvad kan Gate 21 bidrage med i projektet? Skabe organisatoriske rammer og være fødselshjælper og paraplyholder over konkrete projekter Samle finansieringen i form af fonde og puljer, fra danske myndigheder og organisationer og EU Udnytte viden og erfaringer gennem partnerne Afprøve projekter i kommunekredsen og dermed i borgernes virkelighed

5 Mobility Management konference - 24. marts 2010 Side5 Mobility Management i Hovedstadsregionen I Region Hovedstaden er der arbejdet med muligheder for at flytte fra bil til kollektiv transport Mobility Management blev her vurderet som et af de stærkeste virkemidler med et betydeligt potentiale Udredningen ”Før biltrafikken står stille...” peger bla på organisatoriske problemer som en begrænsende faktor

6 Mobility Management konference - 24. marts 2010 Side6 Det som har kendetegnet udviklingen i bl.a. England,Holland, Sverige og Østrig er en stærk vilje til at gøre det – at ville Mobility Management Det statslige medspil har været centralt og kompetancen er blevet samlet UK: Fokus på virksomhederne - Travel plans obligatorisk for virksomheder. Midler kan søges til mobilitetskonsulenter NL: Indtænke Mobility Management i planlægningen, virksomheder og erhversparker i fokus A: ”Klima-aktiv-mobil” programmet som et landsdækkende brand Hvad gør de udenfor Danmark?

7 Mobility Management konference - 24. marts 2010 Side7 Et svensk eksempel I den svenske del af Øresundsregionen sker sker der mange ting inden for Mobility Management I Skåne er den drivende kraft et regionalt kontor, Hållbar Mobilitet Skåne, som hjælper kommunerne med at realisere projekter Der indgår både statslige midler (Vägverket) og regionale midler. Kommuner og virksomheder indgår som partnere Finansieres bla. af INTEREEG-midler fra den europæiske fond for regionaludvikling.

8 Mobility Management konference - 24. marts 2010 Side8 Eftermiddagens workshops Mobility Management i en dansk planlægningspraksis Forbedret omstigning mellem transportformer Virkemidler, tiltag og teknologier Hvilke områder af dansk planlægningspraksis mangler vi at tænke transport og tilgængelighed ind i for at udnytte potentialet i Mobility Management? Er den fysiske indretning af stationer og busholdepladser god nok til trafikanter, der skifter mellem flere transportformer? Hvilke virkemidler er endnu ikke taget i brug for at påvirke trafikanterne? Hvad kan gøres endnu bedre? Hvordan kan man give den enkelte rejsende information om rejsen, så en rejse med flere transportmidler fremstår så ukompliceret som muligt?

9 Mobility Management konference - 24. marts 2010 Side9 Så er det tid for workshops!


Download ppt "Mobility Management konference - 24. marts 2010 Side1 Derfor kan vi lave et Mobility Management projekt i Gate 21 Jakob Høj, Tetraplan A/S Partner i Gate."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google