Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forældreinfomødet mandag 20.06.16 1830-2000 Skovvejens Skole Velkomst v/ distriktsskoleleder Gitte Graatang Aftenens emner: En fusioneret skole – første.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forældreinfomødet mandag 20.06.16 1830-2000 Skovvejens Skole Velkomst v/ distriktsskoleleder Gitte Graatang Aftenens emner: En fusioneret skole – første."— Præsentationens transcript:

1 Forældreinfomødet mandag 20.06.16 1830-2000 Skovvejens Skole Velkomst v/ distriktsskoleleder Gitte Graatang Aftenens emner: En fusioneret skole – første år som en nye skole Forældresamarbejde – samtaler og forældremøder – en af grundstenene Skolens traditioner – kit og identitet - med udgangspunkt i folder StudieZonen – vores nye tiltag – som vi har meget store forventninger til Bløde mål – en spændende og meget relevant opgave Det løse – af overordnet karakter – spørgsmål fra forældre

2 Forældreinfomødet mandag 20.06.16 1830-2000 Skovvejens Skole Kort status på fusionens første år: Meget forskellige skoler på mange parametre To blev til en i løbet af et år En meget bevidst proces Vi er nået langt Motiveres bl.a. af, at vi har en samlet udskoling God stemning og gå på mod Kommet styr på mange interne ting Udfordret som mange skoler på lærermangel, sygdom, vikarmuligheder. Udfordret på økonomi – afventer tildelingsmodel

3 Forældreinfomødet mandag 20.06.16 1830-2000 Skovvejens Skole Forældresamarbejde samtaler og forældremøder – en af grundstenene Vigtigheden Det der rørte sig Processen SKB besluttet Resultatet Evalueres først kommende skoleår

4 Forældreinfomødet mandag 20.06.16 1830-2000 Skovvejens Skole

5

6 Skolens traditioner – kit og identitet Vigtigheden Det der rørte sig Processen SKB besluttet Resultatet Evalueres løbende kommende skoleår

7 Forældreinfomødet mandag 20.06.16 1830-2000 Skovvejens Skole

8

9 INTERNT arbejdspapir Et pr. tradition

10 Forældreinfomødet mandag 20.06.16 1830-2000 Skovvejens Skole StudieZonen (SZ) Nødvendigt Processen SKB har nikket Resultatet Evalueres med udgangen af kommende skoleår – og tilrettes undervejs, hvis noget viser sig at være helt uhensigtsmæssigt

11 Forældreinfomødet mandag 20.06.16 1830-2000 Skovvejens Skole HVORFOR: Vi satte os for at finde en måde at skabe en mere sammen- hængende brug af den understøttende undervisning, lektie- cafeen samt bevægelsen, som vi oplevede fragmenteret og med svingende værdi. Ændret lovgivning Vi ønskede en model, hvor timerne blev samlet og gav mulighed for anderledes undervisning, mulighed for fordybelse, mulighed for at arbejde på tværs af klasser og årgange og mulighed for bedre udnyttelse af medarbejder- ressourcerne. Vi ønskede en mindre rigid planlægning med mulighed for bedre at tilgodese den enkelte elev og grupper af elever.

12 Forældreinfomødet mandag 20.06.16 1830-2000 Skovvejens Skole Processen: Vi har arbejdet med ideer i lærer- og pædagog- gruppen efter et oplæg fra skolens ledelse, og i fællesskab har vi skabt vores model – kaldet StudieZonen. Der er forskelle i, hvordan arbejdet organiseres i afdelingerne – men også mange ligheder. Der er en rødt tråd gennem skoleforløbet – men SZ er tilpasset elevernes alder. Der er udarbejdet en samlet beskrivelse som SKB har nikket til – og som offentliggøres efter dette møde

13 Forældreinfomødet mandag 20.06.16 1830-2000 Skovvejens Skole Elementer: De 3 FFF ( forberedelse – fordybelse og forankring) og Subblement Værksteder – med en bred vifte af muligheder Klassemøder – trivsel – opsamling - timeløse fag Valgfag Oplevelser – verden uden for skolen Gæster

14 Forældreinfomødet mandag 20.06.16 1830-2000 Skovvejens Skole

15 Perioder Studiezonen forløber henover året i fire perioder: Skolestart – efterårsferie Efterårsferie – jul Nytår – påske Påske – sommerferie Holddeles Elevernes faglige interesser og niveau Elevernes nysgerrighed for det enkelte fag Elevernes konkrete behov i perioden Elevernes trivselsmæssige status og formåen

16 Voksenressourcer: I StudieZonen er normeringen sådan, at der typisk er en lærer til rådighed pr. klasser og ud over det en pædagog pr. årgang. Overskydende pædagogtimer fordeles efter aftale med BFO/Klub, der hvor, der er særlige behov / udfordringer. Enten som ekstra værksted, to voksne på et værksted eller til at arbejde i mindre grupper med enkelte elever, som har brug for dette.

17 Forældreinfomødet mandag 20.06.16 1830-2000 Skovvejens Skole Eks på fagligt indhold (mellemtrinnet) Fagligt indhold FFF- Forberede, Fordybe, Forankre (Opsamling, træning og forberedelse) hos den enkelte elev, hvad mangler du at lave? Elevernes læring, trivsel og selvværd igennem fordybelse At læringen foregår i et dynamisk og kreativt miljø At der studeres i og arbejdes med kreative og faglige værksteder Faglige og sociale fællesskaber på tværs af alder og kundskaber At eleverne viser interesse og gennem fordybelse opnår glæde igennem deres arbejde At eleverne lærere at disponere deres tid At eleverne finder det meningsfyldt at arbejde og fordybe sig

18 Forældreinfomødet mandag 20.06.16 1830-2000 Skovvejens Skole Udskolingen: Valgfaget inkluderet (4 perioder á 2 uger med 10 lektioner) Månedens gæst Emner bredt forstået

19 Forældreinfomødet mandag 20.06.16 1830-2000 Skovvejens Skole Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling Bløde mål – daglig tale Hvorfor nu det? Hvordan? Vores proces Hvor er vi lige nu? Eks. på trinmål: Valgte ord/begreber: Ansvar Empati Samarbejde Selvkontrol Fantasi & Udfoldelse Inkluderende og sociale

20 Forældreinfomødet mandag 20.06.16 1830-2000 Skovvejens Skole Spørgsmål


Download ppt "Forældreinfomødet mandag 20.06.16 1830-2000 Skovvejens Skole Velkomst v/ distriktsskoleleder Gitte Graatang Aftenens emner: En fusioneret skole – første."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google