Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skole- og praktiksamarbejdets betydning for elevens læring - i skolen og i praktikken SUSANNE KAJBERG – TEAMLEDER SOSU FYN REILA FROST – UDDANNELSESKOORDINATOR.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skole- og praktiksamarbejdets betydning for elevens læring - i skolen og i praktikken SUSANNE KAJBERG – TEAMLEDER SOSU FYN REILA FROST – UDDANNELSESKOORDINATOR."— Præsentationens transcript:

1 Skole- og praktiksamarbejdets betydning for elevens læring - i skolen og i praktikken SUSANNE KAJBERG – TEAMLEDER SOSU FYN REILA FROST – UDDANNELSESKOORDINATOR ASSENS KOMMUNE PRÆSENTATION 16. NOVEMBER 2015

2 Sosu- skolens tradition for samarbejde med praktikken Elevkoordinator i hver kommune Praktikkoordinator på skolen Faste samarbejdsmøder – årshjul

3 Har I lignende samarbejde mellem skole og praktik?

4 Hvad er de gode argumenter for et godt samarbejde? 1.Sikre at teori giver mening for eleven 2.Eleven overfører sin viden til praktikken 3.Eleven bringer sine erfaringer med på skolen – Transfer 4.Kobling af teori og praksis 5.Refleksion over sine handlinger – udvikle sin praksis – livslang læring Flere……..?

5 Historikken på skolen Før sidste reform: Pædagogisk dag på skolen Fokus på praksisnærhed og transfer Nye krav om dokumentation – skriftlighed ARBEJDSGRUPPE: Refleksion Oplæg til samarbejdsmøde med praktikken

6 HISTORIKKEN I PRAKSIS FORSKELLIGE FORMER FOR LOGBØGER OG ARBEJDSARK FOKUS PÅ LÆRINGSSTILE FOKUS PÅ TRANSFER KRAV TIL DOKUMENTATION

7 Timing HONORERE DE FORSKELLIGE LÆRINGSSTILE BEGGE PARTER HAVDE ET BEHOV FOR FÆLLES REDSKABER ARBEJDSGRUPPE PÅ TVÆRS AF SKOLE OG PRAKTIK, UDVIKLEDE VIDERE PÅ DET FÆLLES LÆRINGSMATERIALE TIL REFLEKSION

8 Et eksempel LURE bogen Læring – Undren – Refleksion - Evaluering Valgmuligheder Afgrænset fokus Refleksion Processen vigtigere end produktet

9 Eksempel på brug af LURE i undervisningen Fortæl en elevkammerat/ praktikvejleder om en oplevelse i praktikken Noter:

10 Eksempel på brug af LURE i praktikken

11 Hvad har det betydet for elevens læring? Den røde tråd Mere professionel tilgang Enkelt og mindre forvirrende Eksempler – praktiskbeskrivelse – skole - praktik

12 Har I konkrete eksempler på, hvad der er kommet ud af et samarbejde mellem skole og praktik hos jer?

13 Hvad har samarbejdet også betydet? Det berørte hele uddannelsesforløbet Temaplan Introduktion Opgaver LURE Skoledage i praktikken Halvårlige fælles temaeftermiddage

14 Temaplanen FagmålFokus og emner i skoleperioden Fælles indsats og reference Kompetenceområde (i kursiv) Fokus og emner i praktikperiodenPraktikmål Tema 1: Social- og sundhedshjælperens rolle og arbejdsområde

15 Praktikken introducerer på skolen Introduktion til uddannelsen fra praksis Inde og ude folk Pædagogisk opgave Elev – elev dynamik Præsentation, og gode råd

16 Skoledage i praktikperioden Fælles tema i praktikperiode og i skoleperiode: ”At arbejde rehabiliterende og sundhedsfremmende” Eleven indsamler data i praktikken i forhold til en borger, hvor der arbejdes rehabiliterende og sundhedsfremmende På skoledagene i praktikken deler eleverne deres erfaringer og oplevelser – inspirerer hinanden. De bearbejder deres data og borgerens situation, bruger teori til at uddybe med og forbereder en fremlæggelse. Elevernes praktikvejledere bliver inviteret ind på skolen til fremlæggelsen – både vejleder og underviser stiller spørgsmål til eleverne og giver feedback

17 Mødes til uddannelsessamtaler Eleverne har en kontaktlærer og en praktikvejleder Samtaler i praktikken Samtaler på skolen Kobler skole og praktik sammen Klar på aftaler

18 Fælles temadage for undervisere og praktikvejledere Ligeværdighed Fælles om at planlægge temaet Hver sit perspektiv men samme mål Kendskab til hinandens kultur Vidensdeling og inspiration Pædagogisk udvikling

19 Hvad krævede det at få det sat i gang? Ledelsesmæssig opbakning Fælles informationsmøder for lærere og praktikvejledere Planlægning i fællesskab Indhold på praktikvejlederkursus matcher de nye tiltag Fælles litteratur

20 Giver dette oplæg inspiration til hvad I kunne gøre?

21 Hvordan kan vi udvikle samarbejdet ? 1.Fælles brug af elevplan 2.Collaborativ samarbejdskompetence 3.Samskabe viden 4.Øget inddragelse af eleverne 5.Udvikle læremidler sammen 6.Realkompetencevurdering af ansøgere 7.Koordinering af strategier mellem skole og praktikstederne for at sikre timing


Download ppt "Skole- og praktiksamarbejdets betydning for elevens læring - i skolen og i praktikken SUSANNE KAJBERG – TEAMLEDER SOSU FYN REILA FROST – UDDANNELSESKOORDINATOR."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google