Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

VELFÆRDSTEKNOLOGI & INNOVATION KOMPETENCEMÅL 23: ELEVEN KAN SELVSTÆNDIGT ANVENDE RELEVANT VELFÆRDSTEKNOLOGI SAMT DELTAGE VED IMPLEMENTERING AF VIDEN OG.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "VELFÆRDSTEKNOLOGI & INNOVATION KOMPETENCEMÅL 23: ELEVEN KAN SELVSTÆNDIGT ANVENDE RELEVANT VELFÆRDSTEKNOLOGI SAMT DELTAGE VED IMPLEMENTERING AF VIDEN OG."— Præsentationens transcript:

1 VELFÆRDSTEKNOLOGI & INNOVATION KOMPETENCEMÅL 23: ELEVEN KAN SELVSTÆNDIGT ANVENDE RELEVANT VELFÆRDSTEKNOLOGI SAMT DELTAGE VED IMPLEMENTERING AF VIDEN OG TEKNOLOGI.

2 VELFÆRDSTEKNOLOGI & INNOVATION KOORDINERING, KVALITETSSIKRING OG DOKUMENTATION: FAGMÅL 11: AVANCERET: ELEVEN KAN ANVENDE VIDEN OM VELFÆRDSTEKNOLOGI OG INNOVATION I FORHOLD TIL SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENTS ROLLE. EKSPERT : ELEVEN KAN ANVENDE VIDEN OM VELFÆRDSTEKNOLOGI OG INNOVATION TIL AT KUNNE VURDERE OG BEGRUNDE ANVENDELSEN PÅ SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENTS ARBEJDSOMRÅDET

3 VELFÆRDSTEKNOLOGI UDVEKSLE I GRUPPERNE OPSAMLING I PLENUM JERES ERFARINGER FORDELE/ULEMPER

4 VELFÆRDSTEKNOLOGI VEL FÆRD: GOD REJSE GENNEM LIVET SOCIALSTYRELSENS DEFINITION: VELFÆRDSTEKNOLOGI ER LØSNINGER, DER KAN MEDVIRKE TIL, AT MENNESKER MED NEDSAT FUNKTIONSEVNE I ALLE ALDRE BLIVER MERE SELVHJULPNE. VELFÆRDSTEKNOLOGISKE LØSNINGER, KAN HJÆLPE MED, AT MENNESKER MED NEDSAT FUNKTIONSEVNE OPNÅR EN BEDRE LIVSKVALITET. SAMTIDIG KAN VELFÆRDSTEKNOLOGI MEDVIRKE TIL AT UNDERSTØTTE MANGE AF DE SOCIALE ARBEJDSOPGAVER, SOM I DAG UDFØRES AF ENTEN DE PÅRØRENDE ELLER PLEJE- OG OMSSORGSPERSONALE. (S. 242)

5 VELFÆRDSTEKNOLOGI OXFORD RESEARCH HAR LAVET EN KORT OG KLAR DEFINITION, DER LÆNER SIG OP AD FONDEN FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI OG HJÆLPEMIDDELINSTITUTTETS BESKRIVELSE:

6 VELFÆRDSTEKNOLOGI UNDERSTØTTE OG FORSTÆRKE TRYGHED, SIKKERHED, DAGLIGE GØREMÅL OG MOBILITET I DEN DAGLIGE FÆRDEN I OG UDEN FOR BOLIGEN. DET GÆLDER ISÆR I FORHOLD TIL ÆLDRE, PERSONER MED KRONISKE SYGDOMME OG MENNESKER MED HANDICAP I FORSKELLIGE FORMER OG GRADER. UNDERSTØTTE LÆRING, LEG, SUNDHED OG AKTIVITET, FX I FORBINDELSE MED LÆRINGS- OG UDDANNELSESFORLØB. DET GÆLDER BÅDE FOR MENNESKER MED SÆRLIGE BEHOV FOR SPECIALISERET LÆRING OG FOR DEN BREDE GRUPPE. DER KAN OGSÅ VÆRE TALE OM TEKNOLOGIER OG LØSNINGER, DER UNDERSTØTTER FYSISK AKTIVITET, SUND LIVSFØRELSE OG FOREBYGGELSE PÅ TVÆRS AF FORSKELLIGE ALDERS- OG MÅLGRUPPER. UNDERSTØTTE MEDARBEJDERNES LØSNING AF OPGAVER FOR OG MED BORGERNE. DELS VED AT STYRKE KVALITETEN AF OPGAVELØSNINGEN, DELS VED AT STYRKE MEDARBEJDERNES ARBEJDSMILJØ VIA BEDRE ARBEJDSGANGE, PRAKTISK HJÆLP, EFFEKTIVISERET OPGAVELØSNING, KOORDINERING OG DOKUMENTATION.

7 VELFÆRDSTEKNOLOGI VELFÆRDSTEKNOLOGI KAN OG SKAL GIVE NYTTE PÅ FORSKELLIGE NIVEAUER. DET SKAL: GIVE BEDRE UDNYTTELSE AF DET OFFENTLIGES RESSOURCER TIL VELFÆRD. FRIGIVE TID FRA RUTINEPRÆGEDE OPGAVER. ØGE DEN ENKELTE BRUGERS GRAD AF SELVHJULPEN HED/LIVSKVALITET FORBEDRE ARBEJDSFORHOLDENE FOR ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR. FORBEDRE KVALITETEN AF OFFENTLIGE YDELSER. MODVIRKE UDFORDRINGER MED MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT.

8 VELFÆRDSTEKNOLOGI FORSKELLIGE TYPER AF VELFÆRDSTEKNOLOGI: TRYGHEDSSYSTEMER TEKNOLOGISKE LØSNINGER SOCIALE OG TERAPEUTISKE ROBOTTER TELEMEDICIN

9 VELFÆRDSTEKNOLOGI TAL SAMMEN I GRUPPER AF 3 – OPSAMLING I PLENUM HVILKE OPLEVELSER HAR I I RELATION TIL IMPLEMENTERING AF VELFÆRDTEKNOLOGISKE HJÆLPEMIDLER HVILKE UDFORDRINGER HAR I MØDT I FORHOLD TIL BORGEREN HVILKE UDFORDRINGER HAR I MØDT I FORHOLD TIL PERSONALET

10 INNOVATION HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=PE77Z6EOZAQ

11 INNOVATION NYE IDÉ, DER SKABER VÆRDI EN PROCES DER BEARBEJDER NY VIDEN PÅ EN KREATIV MÅDE UDVIKLE, FORNY, ÆNDRE SKABES OFTE GENNEM ET SAMARBEJDE FX PÅVIRKE EN ARBEJDSPLADSKULTUR FRA ”VI PLEJER AT” TIL ” VI AFPRØVER OM” - JER SOM SSA, UDFORDRER UDE I PRAKTIKKEN

12 VELFÆRDSTEKNOLOGI & INNOVATION HVORDAN KAN VELFÆRDSTEKNOLOGI BIDRAGE TIL ØGET LIVSKVALITET FOR BORGEREN?

13 MENNESKE-ROBOTTERNE KOMMER HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?FEATURE=PLAYER_EMBEDDED &V=TTCKX13UPWA#T=9 HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?FEATURE=PLAYER_EMBEDDED &V=TTCKX13UPWA#T=9

14 LARS AND THE REAL GIRL… HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?FEATURE=PLAYER_DETAILPA GE&V=XNCS9DRKYRU#T=25 HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?FEATURE=PLAYER_DETAILPA GE&V=XNCS9DRKYRU#T=25

15 ETIK OG TEKNOLOGI ER DET OK AT ANVENDE EN ROBOT TIL SOCIALE RELATIONER? ER DET ETISK PROBLEMATISK, AT DER KOMMER ET FØLELSESMÆSSIGT FORHOLD MELLEM BORGEREN OG ROBOTTEN? ER DET ØNSKELIGT, AT ROBOTTER OVERTAGER HJÆLPEAKTIVITETER FRA PERSONALET?

16 DET ETISKE RÅD: AT BORGERS INTEGRITET IKKE KRÆNKES AT BORGER BEHANDLES MED VÆRDIGHED


Download ppt "VELFÆRDSTEKNOLOGI & INNOVATION KOMPETENCEMÅL 23: ELEVEN KAN SELVSTÆNDIGT ANVENDE RELEVANT VELFÆRDSTEKNOLOGI SAMT DELTAGE VED IMPLEMENTERING AF VIDEN OG."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google