Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

VIRKSOMHEDSSPECIALE Why the struggle? Anne Mette Ravn Nielsen, cand. mag. i tværkulturelle studier (færdig forår 2015) - skriv.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "VIRKSOMHEDSSPECIALE Why the struggle? Anne Mette Ravn Nielsen, cand. mag. i tværkulturelle studier (færdig forår 2015) - skriv."— Præsentationens transcript:

1 VIRKSOMHEDSSPECIALE Why the struggle? Anne Mette Ravn Nielsen, cand. mag. i tværkulturelle studier (færdig forår 2015) Annemetteravn@hotmail.com - skriv hvis I har spørgsmål til virksomhedsspeciale

2 Iflg. studieordning: Et organisationsspeciale skrives i samarbejde med en organisation (virksomhed, ngo, institution eller lignende) om en for organisationen relevant problemstilling. Der indgås i den forbindelse en kontrakt mellem den studerende og organisationen, som efterfølgende skal godkendes af studienævnet. Organisationen stiller et antal timer (min. 4) til rådighed til vejledning, hvor de for organisationen relevante aspekter af problemstillingen belyses. Den studerende har herudover en vejleder på instituttet på de af instituttet fastsatte almindelige vilkår. Specialet består af to produkter: 1) Et skriftligt formidlingsprodukt til brug for organisationen (fx en informationsfolder, en analyse eller et arbejdsnotat) og 2) et akademisk fagligt produkt.

3 Min motivation Ønske om at afprøve hvordan man udfører en opgave, der (tildels) er defineret af andre fremfor kun at besvare en selvopfunden problemstilling. Nysgerrig efter at afprøve en tværkulturel tankegang i praksis og blandt folk, der ikke var præget af samme mindset. Ikke interesseret i at nørde teoretiske diskussioner (læs: forstår dem ikke), men derimod interesseret i at overføre teori til en kontekst og et emne jeg var optaget af.

4 Processen Kontakt relevante virksomheder. Jeg kontaktede en god håndfuld og fik ét positivt svar, så medmindre man har en hel specifik virksomhed i tankerne (og en reel chance for at indgå samarbejde) kan det anbefales at kontakte en del forskellige. Indledende møde med samarbejdsvirksomheden. Jeg fik en aftale med Madkulturen og vi blev efter første møde enige om, at vi begge kunne få noget ud af samarbejdet. Definer opgave og produkt. For mig var det vigtigt, at jeg kom til at udføre en opgave, der blev udstukket af Madkulturen, da jeg ønskede at bringe min tværkulturelle faglighed i spil i en opgave, jeg ikke selv havde defineret. Udføre opgaven for virksomheden. Selvom min opgave blev defineret af Madkulturen var jeg i høj grad med til at beslutte hvordan den skulle udføres. De ønskede indsigt i madinteresserede personers indkøbsvaner og –præferencer. De var op til mig at finde ud af hvordan det skulle undersøges, men jeg havde løbende dialog med min kontaktperson, der også kom med gode inputs til hvad jeg kunne gøre. Udarbejde produktet til virksomheden. For mit vedkommende en rapport og præsentation af denne for hele virksomheden. Inddrage produktet i det samlede speciale. Forskellige muligheder for hvordan det kan gøres. Mit produkt blev udslagsgivende for min overordnede problemformulering og skabte akademisk undren, der blev udforsket i specialet.

5 Gode råd Tag kontakt i god tid. Det er ikke sikkert at drømmevirksomheden har tid til og/eller behov for at få udført en opgave, så giv dig selv tid til at finde en samarbejdspartner. Beregn længere tid til samarbejdet end først forventet. Man er som specialestuderende sandsynligvis ikke højeste prioritet ift. virksomhedens arbejdsopgaver og processen kan trække ud. Hav det sjovt med det! Du får lov til at lave et produkt, der sandsynligvis ellers ikke ville være blevet lavet og har derfor friere rammer end mange (ansatte) ellers ville have fået. Find en vejleder der også synes det er fedt. Det er fedest når I er to, der kan se kvaliteten af det ekstra arbejde det kræver at få samarbejdet op at køre + det er rart at have en man kan brokke sig lidt til, når man frustreret over at skulle have universitetsverden og verden uden for til at spille samme

6 Why the struggle? Ekstra motivation når produktet skal kunne bruges af andre. God forsmag på projektarbejde uden for universitetsverden (hvor deadline oftest reelt også betyder deadline…). Motiverende at finde ud af at de teorier og den tværkulturelle tilgang man bruger på studiet ikke er common knowledge for alle, og opdage at man kan komme med inputs, som virksomheden ellers ikke havde fået. Rart at kunne dele arbejdsprocessen op i to dele.

7 Mit speciale – et eksempel på hvordan det kan gøres Rapporten ”Jeg vil helst have de danske æbler - Indsigter i forbrugeres mad- og indkøbsvaner” + specialet ” Hvorfor vil vi helst have de danske æbler? En undersøgelse af danske forbrugeres identifikations- og handlingsmuligheder når mad italesættes som forandringsskabende.” Rapporten og samarbejdet med Madkulturen kom til at definere det faglige produkt og skabte udgangspunktet for resten af specialet – både ift. selve problemformuleringen (forbrugeres identifikations- og handlingsmuligheder) og ift. forskellige tematikker som jeg ønskede at udforske yderligere – eks. hvorfor ”dansk” bliver opfattet som et udpræget kvalitetsstempel (gastronationalisme).

8 Ready. Set. Go! Jeg opfordrer alle til seriøst at overveje om ikke man skulle kaste sig ud i et virksomhedsspeciale og blive udfordret på den gode måde i stedet for ”bare” at skrive et almindeligt speciale. Kontakt mig endelig, hvis I har spørgsmål. Kh Anne Mette


Download ppt "VIRKSOMHEDSSPECIALE Why the struggle? Anne Mette Ravn Nielsen, cand. mag. i tværkulturelle studier (færdig forår 2015) - skriv."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google