Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Psykoedukation skizofreni

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Psykoedukation skizofreni"— Præsentationens transcript:

1 Psykoedukation skizofreni
Session 9 – Tilbagefaldsforebyggelse og Recovery Undervisere:

2 Dagens Program Tilbagefaldsforebyggelse Tidlige advarselstegn Mestrings- og kriseplan Recovery

3 Hvem har styringen i dit liv - Dig selv eller sygdommen?
Dialog ”Hvem har styringen i dit liv” dig selv/sygdommen? Kan man selv komme til at ”overtage” rattet/styringen?

4 Tilbageskridt og tilbagefald
Kortvarig opblussen af advarsels-tegn (jf. forebyggelsesplan). Tilbagefald Længerevarende periode med symptomer, som ligner dem fra akut fasen. Hvorfor får man tilbagefald? Mange forskellige faktorer kan forårsage tilbagefald. Risikoen for tilbagefald er højest i sygdommens tidlige fase Man finder ikke altid de nøjagtige årsager til tilbagefald, men ofte kan man i efterforløbet pege på udløsende faktorer. Obs: Filteret i session 2 – og stress sårbarhed

5 Tilbageskridt og tilbagefald
Eksempler på udløsende faktorer for tilbagefald: Stopper man med at tage sin medicin, vil 75% i løbet af et til to år opleve et psykotisk tilbagefald Øget indtagelse af alkohol. stoffer og hash Større ændringer i dagligdagen f.eks. skift af kontaktperson eller behandler, brud med kæreste, dødsfald i den nære familie, eksamen, ændringer i arbejdslivet og flytning. Konsekvenser Det tager i gennemsnit et år at komme sig efter et tilbagefald. Efter hvert tilbagefald vil de fleste opleve, at de kun delvist genvinder deres tidligere funktionsniveau.

6 Tidlige advarselstegn på tilbageskridt/tilbagefald
Er forskellige fra person til person. Kommer oftest én til flere uger inden et tilbagefald. Viser sig typisk som: - tilbagevenden af symptomer der ellers var forsvundet. - en forværring af allerede tilstedeværende symptomer. Opmærksomhed på egne advarselstegn kan forhindre eller mildne tilbageskridt/tilbagefald.

7 Eksempler på tidlige advarselstegn
Søvnløshed Irritabilitet Større tilbøjelighed til isolation Føler sig deprimeret Mere anspændt og nervøs Føler sig rastløs Koncentrationsbesvær Manglende appetit Hukommelsesbesvær Føler sig forfulgt Føler andre taler om én Manglende interesse for ting Føler sig dårligt tilpas uden grund Hører stemmer, ser ting Føler sig mindre værd Tankemylder

8 Symptomer, som kan minde om advarselstegn kan også skyldes
Vedvarende symptomer Medicin kan ikke altid helt fjerne vrangforestillinger og hallucinationer. Måske kan man ikke tage afstand fra tankerne og stemmerene, men man handler ikke efter dem. Bivirkninger Bivirkninger er symptomer, som forårsages af medicin, nogle gange ligner de sygdomssymptomer Humørsvingninger Personer, som har skizofreni er mere sårbare overfor humørsvingninger end andre. Især i stress situationer, eller hvis de indtager alkohol eller stoffer. Symptomerne forsvinder, i modsætning til advarselstegn, af sig selv Vedvarende symptomer, som behandlingen endnu ikke har virket på Bivirkninger fra medicin Humørsvingninger Alkohol, hash og stoffer Tal med din behandler!!!

9 Hvad kan man selv gøre for at forebygge tilbagefald
Undgå misbrug Regelmæssig og tilstrækkelig søvn / god døgnrytme Holde sig aktiv ved sport eller gå- og cykelture Godt samarbejde med behandlerne (medicin og psykosocial behandling) Lær så meget om sygdommen som muligt Ta´ en pause, hvis det bliver for sejt. Nogle gange kan det også være nødvendigt at kravle lidt ned igen for at hvile og måske finde en anden vej op ad bjerget. Obs: Bilag: Filteret i session 2 og Trappen

10 Mestrings- og kriseplan
Er et hjælperedskab som tages i brug ved risikosituationer Indeholder: liste over dine udløsende faktorer liste over dine vigtigste advarselssignaler liste over dine mestringsstrategier telefonnumre på nøglepersoner, primærbehandler og vagtlæge handlingsforslag til mennesker i dine omgivelser Skal gennemgås, underskrives og gerne udleveres i kopi til den/de udvalgte nøglepersoner og evt. pårørende. Bilaq til Udlevering: TIDLIGE ADVARSELSSIGNALER Bilag til udlevering: Mestrings- og kriseplan (Kontrakt) Bilag til udlevering: Gode råd til personer med skizofreni

11 Forebyggelsesplan ved mine tidlige advarselstegn
Navn: Mine risikosituationer er: _________________________________________________________________ Mine advarselstegn er: Når der dukker advarselstegn op, skal jeg: Hvad kan andre gøre, hvis de oplever, at jeg får advarselstegnene: Min kontaktperson hedder:……………………………………………….. tlf.: Andet personale, jeg kan kontakte er: ……………………………………………… tlf.: …………… Et familiemedlem (eller en ven), som kan hjælpe til er: ……..…………………… tlf.: ……………

12 Recovery - hvad menes med det?
Ordet er svært at oversætte til dansk - det der måske kommer tættest er: "at komme sig" men kan også oversættes med: Helbredelse Der skelnes mellem to former: "Social kommen sig" og "total kommen sig ” Se session vedr.

13 Det menneske der kommer sig socialt
Hører muligvis stadigvæk stemmer og/eller oplever andre ikke- almindelige tilstande Har fundet sine egne mestringsstrategier samtidig med at vedkommende kan: have kontakt til psykiatrien få en lille dosis medicin få en eller anden form for støtte fra socialpsykiatrien Lever et meningsfuldt liv!

14 Det menneske der kommer sig totalt
Har ingen symptomer Modtager ikke behandling mere Lever et almindeligt liv Kender egne advarselssignaler og ved, hvad de skal gøre Intet kan stoppe en udvikling, når tiden er inde !!!

15 Faktorer der fremmer Recovery
At du har en eller flere ved din side over længere tid, der indgyder håb/forventninger om fremgang. At du passer på dit netværk - at du ikke isolerer dig. At der tages udgangspunkt i dine oplevelser dvs., at de personer, der hjælper dig, tager dine oplevelser alvorligt og arbejder sammen med dig. At finde sammenhæng mellem dit liv og dine symptomer. Anerkendt Svensk Psykolog Alain Topor

16 Faktorer der fremmer Recovery, fortsat
At du og andre ikke identificerer dig med diagnosen. Beskæftigelse er vigtigt, fordi vores selvforståelse og identitet er meget knyttet til, at vi har en funktion i forhold til andre. Mennesker, som er kommet sig, beskriver ofte et betydningsfuldt og personligt vendepunkt, der har fået dem til at tage en beslutning.

17 Det er godt at få hjælp eller
kunne bede om hjælp en gang i mellem

18 Menneskelig udvikling - samarbejdet
Al udvikling sker, når man er parat, og når man i omgivelserne ser muligheder og støtte.

19 Næste gang Hvad har du lært på kurset? Hvad kan du bruge? Hvordan har det været at deltage i kurset?


Download ppt "Psykoedukation skizofreni"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google