Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Økonomisk optimal anvendelse af startgødninger til majs

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Økonomisk optimal anvendelse af startgødninger til majs"— Præsentationens transcript:

1 Økonomisk optimal anvendelse af startgødninger til majs
T  Session D7: Kan du spare på startgødningen til majs? Økonomisk optimal anvendelse af startgødninger til majs Chefkonsulent Leif Knudsen DLBR, Landscentret, Planteproduktion

2 Anbefaling af fosfor i startgødning til majs:
Fosfortal 2 4 6 Gode muligheder for rodudvikling1) 15 10 Dårlige muligheder for rodudvikling 2) 1)Alle milde jordtyper med mindst 2 procent humus, hvor jordstrukturen og såbedet er god. På JB 1 & 3 skal der i kornrige sædsskifter have været majs i sædskiftet indenfor de seneste 2-3 år. 2)Lavereliggende køligere arealer, svære lerjorde med en dårlig struktur, lette lyse sandjorde med mindre end 2 procent humus, i et tørt og løst såbed samt første år efter flere års korndyrkning på sandjord.

3 Sammmenligning med Tyskland og Holland
Danmark Tyskland Holland Marker med startgødning, pct. 75 60 85 Kg P i startgødning 10-15 10-20 Typer af startgødning Primært NP- Brug af mikro-granulater Meget be-grænset Bruges ikke Specifik vejledning efter P i jord Efter Pt Efter Pcal Efter Pw

4 Hvorfor spare startgødning til majs…
Økonomi: 150 kg NP koster ca. 345 kr. pr. ha Det svarer til 7 pct. af stykomkostninger i majs Eller ca. 4 pct. af de samlede omkostninger Miljø: Ved FE/ha bortføres 30 kg fosfor pr. ha Ved 1,7 De./ha (0,93 ko + opdræt) tilføres 26 kg fosfor pr. ha i husdyrgødning Ved 2,3 De./ha (1,26 ko + opdræt) tilføres 36 kg fosfor pr. ha i husdyrgødning

5 20 15 10 Merudbytte i ae. Pr. ha 5 -5 -10 Kg fosfor pr. ha Sammenhæng mellem tilførsel af fosfor i startgødning og merudbyttet for tilførsel af fosfor. 18 forsøg

6 Tabel 1. Beregnede optimale mængder fosfor i startgødning
Pris på afgrøde, øre/afgrødeenhed Pris på fosfor, kr./kg P 10 20 30 80 18 15 12 120 19 17 160 16

7 I gns. af 58 forsøg mellem 1973 og 2003 5 pct. mer-
udbytte for at placere fosfor

8 Foto: Jørgen Ravn

9 Monitering af behov for startgødning 2009
Antal marker Plantehøjde cm Pt Fosfor-tal mg P/100 gram Pw Fosfor i vand mg P/kg*1) Uden Start-gødn. Med Start- gødn. Uden forskel 6 52 6,1 12,3 Med forskel 35 43 4,9 14,1 1) I Holland anbefales startgødning ved Pw under 8 Oversigten over Landsforsøg 2009, s. 387

10 Typer af startgødninger
Monoammoniumfosfat (NP ) Diammoniumfosfat (NP ) NP-startgødninger (f.eks. NP ) Specialgødninger som Humifirst Microgranulatgødninger (f.eks. Turbo Seed, Physiostart)

11 Afprøvning af startgødningstyper
Kg N pr. ha Kg P pr. ha Place-ring Udb.+ merudb. Ae./ha Kas 34 Nej 104,6 Ja 2,0 Monoammo-niumfosfat 15 5,0 Diammonium-fosfat 3,4 Triplefosfat 3,7 LSD 2,5 15 fs , Oversigten 1997, s. 269

12 Afprøvning af Humifirst og af Turbo Seed,
6 fs , Oversigten 2008, s. 371 Oversigten 2008, s.372

13 Effekt af nedfældnings-strategi, Ae./ha Effekt af startgød-ning,
Placering af gylle til majs Place-ring af gylle Effekt af nedfældnings-strategi, Ae./ha Effekt af startgød-ning, Ae./ha 4 fs. 2009 Nedfældet før pløjning - 150,7 8,6 Nedfældet efter pløjning 5 cm -2,8 4,7 12 cm -10,5 -4,0 LSD ns Ns 4 fs. 2008 131,3 6,4 -10,7 -1,3 -7,7 5,1  LSD Oversigten 2009, s. 381

14 Konklusion Næppe basis for at ændre vores nuværende vejledning
Vejledning og praksis i overensstemmelse med vores nabolande Effekt af gødningstyper stort set ens Ingen dokumenteret effekt af placering af gylle i forhold til sårækken


Download ppt "Økonomisk optimal anvendelse af startgødninger til majs"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google