Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Strategiske udfordringer på voksenuddannelsesområdet Brian Kjær Andreasen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Strategiske udfordringer på voksenuddannelsesområdet Brian Kjær Andreasen."— Præsentationens transcript:

1 Strategiske udfordringer på voksenuddannelsesområdet Brian Kjær Andreasen

2  Virksomheder flytter deres produktion til lande, hvor lønniveauet er lavere end i Danmark. Vi kan ikke konkurrere på løn og må derfor konkurrere på viden. Dette aktualiserer et nationalt kompetencebehov.  Kompetencebehov rammer især de grupper af borgere, der ikke har megen uddannelse i forvejen.  ”Livslang læring” bliver derfor et væsentligt indsatsområde, så virksomhederne i Danmark fortsat kan stå mål med de udfordringer som et globaliseret videnssamfund kan byde på.  For få virksomheder arbejder strategisk med uddannelse  Det er en politisk prioritering i Danmark, Sverige og Norge at arbejde mere strategisk meduddannelse (Ny lovgivning: ”VEU centre” i DK og ”Centre for tilvækst” i Sverige) Udfordringen i Danmark (og Sverige?)

3  For mange uddannelsespassive virksomheder (SMV’er og manglende uddannelseskultur)  For mange uddannelsespassive medarbejdere (manglende motivation er fortsat en barrierer for deltagelse i VEU)  For lidt viden om ”return on investment” på investeringer i menneskelig kapital  Etableringen af en kompetencebaseret vækstpolitik (erhvervsskolerne skal forstå sig selv som en del af det samlede erhvervsfremmesystem)  Vaner, kultur og praksisformer på erhvervsskolerne  Behov for mere kompetenceudvikling af uddannelsesinstitutionerne (på alle niveauer) hvis de skal danse med virksomhederne og tilbyde strategisk kompetenceudvikling Udfordringen for uddannelsessystemet

4 Uddannelses- institutioner Erhvervs- fremmende aktører Beskæftigelses- fremmende aktører Samspil mellem politikker

5 Beskæftigelse Privat forsørgelse Arbejdsløshed TilbagetrækningUddannelse 44% deltager i VEU hvert år *) Hjemmegående, ledige uden forsikringer, unge udenfor arbejdsmarkedet etc. 2% tilgang til arbejdsmarkedet hvert år 17% har fået sygedagpenge eller været på barsel 11% berøres af ledighed hvert år 6% har været på orlov eller i støttet beskæftigelse 2% forlader arbejds- markedet hvert år 20% skifter job hvert år

6 ”Kompetencebalancen” Globalisering & teknologisk udvikling Globalisering & teknologisk udvikling Marginalisering Efteruddannelses- behov UDBUD EFTERSPØRGSEL FlaskehalseVidereuddannelses behov Demografi Demografi Initiativer i grunduddannelsessystemet Initiativer i grunduddannelsessystemet Initiativer i Voksen og efteruddannelsessystemet Initiativer i Voksen og efteruddannelsessystemet


Download ppt "Strategiske udfordringer på voksenuddannelsesområdet Brian Kjær Andreasen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google