Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.regionmidtjylland.dk Fremtidens kompetencebehov.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.regionmidtjylland.dk Fremtidens kompetencebehov."— Præsentationens transcript:

1 www.regionmidtjylland.dk Fremtidens kompetencebehov

2 2 ▪ www.regionmidtjylland.dk Overordnet formål: - At understøtte den erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsespolitiske indsats i regionen.

3 3 ▪ www.regionmidtjylland.dk

4 4 ▪ www.regionmidtjylland.dk Det vil vi gerne:  Være med til at sikre, at der fremover i Regionen eksisterer en solid viden om de fremtidige kompetencebehov, som kan anvendes til at målrette indsatserne i såvel Beskæftigelsesregionen, VEU-centrene og Region Midtjylland.

5 5 ▪ www.regionmidtjylland.dk Det vil vi også gerne:  Samt et selvstændigt formål at styrke det tværgående samarbejde om vækst og kompetenceudvikling mellem de relevante aktører i regionen.

6 6 ▪ www.regionmidtjylland.dk Projektets delelementer:  Analysedel: kortlægning og fremskrivning  Showcases/Virksomhedsportrætter inden for ressourceområderne  Scenarieprocesser inden for ressourceområderne.  Beskrivelse af ”modellen” i SkanKomp regi.

7 7 ▪ www.regionmidtjylland.dk Ressourceområderne:  Industri – på tværs  Energi og Miljø  Sundhedsinnovation og ikt  Fødevarer  Turisme

8 8 ▪ www.regionmidtjylland.dk SkanKomp model Projekt Fremtidens Kompetencebehov bliver beskrevet som en model for udarbejdelse af analyser i en geografisk afgrænset region og beskrives i SkanKomp.

9 9 ▪ www.regionmidtjylland.dk Projektets faser:  Fase 1: Fremskrivning af regionens erhvervsstruktur.  Fase 2: Ressourceområdernes udvikling med fokus på arbejdskraftanvendelse.  Fase 3: Implikation – for uddannelsesinstitutionerne --------------------------------------- Udarbejdelse af showcases/ virksomhedsportrætter

10 10 ▪ www.regionmidtjylland.dk Projektets faser (2)  Fase 1: Det regionale niveau  Fase 2 og 3: Virksomhedsniveau

11 11 ▪ www.regionmidtjylland.dk Scenarier

12 12 ▪ www.regionmidtjylland.dk Formål med scenarier  Træffe bedre beslutninger om fremtiden – i dag – klarhed over og forståelse for fremtidens krav  Minimere og synliggøre risiko – større indsigt i betydningen af til- og fravalg  Styrke langsigtede investeringer – udvikle strategier gennem dialog og løbende udvikling og tilpasning

13 13 ▪ www.regionmidtjylland.dk

14 14 ▪ www.regionmidtjylland.dk Dynamikkerne findes indenfor… SamfundØkonomiPolitikTeknologiMiljø Regionalt Aldringens regionale fordeling Mobilitetsmønster Udkant-versus- center Indkomst og velfærds-ulighed Tilpasning ? Regionernes impact på erhverv og arbejdsmarked ”Fælleslisten” Regionale teknologiske styrkeområder Problemer og muligheder ifht. klima- og miljødagsordenen f.eks. omlægning af landbrugets Nationalt Demografien, aldring Forventninger til sundhedsudviklinge n Bosætnings- og mobilitetsmønster Kønsspecifikke preferencer Udflytning/ outsourcing Erhvervsstrukturtre nds Produktivitetseftersl æb Statslig budget- underskud Offentlig sektors beskæftigelse DK model under pres Grænser for national politiks effekt ”Blå- og Rød stue” Tillid til civilsamfundet DK erhvervsudv. ikke i front på nye områder FoU på indsatsområder Innovationsaktivitet og status ”The internet of things” Velfærdsteknologier Transport- og kom- munikationsinfrastr uk-tur Håndhævelsen af CO2 målsætninger Incitamenter Globalt Øst-Vest, BRIC og normsystemer Global værdikamp Global konkurrencekamp Efter-krisen EU-politik vs. National politik Sikkerhed og væbnet konflikt Alternative energiformer Nano- og kognitive teknologier Klima og miljø Vand

15 15 ▪ www.regionmidtjylland.dk Hvad er scenarier ?  Der er mange mulige og sandsynlige fremtider - vi beskriver fremtiden gennem fire forskellige men lige sandsynlige scenarier  Scenarier er hypoteser om fremtiden – vi søger at udvide de mentale kort  Scenarier er ikke spådomme, men historier – vi arbejder med årsagssammenhænge og konsekvenser af valg og handlinger

16 16 ▪ www.regionmidtjylland.dk  Showcases/Virksomhedsportrætter

17 17 ▪ www.regionmidtjylland.dk Formål Udvikling  Hvilke ændringer sker der i virksomheden? Nye kompetencekrav  Hvordan påvirker det det medarbejderne skal kunne? Hvilke medarbejdere påvirkes? Kompetencebehov  Hvilke kompetencebehov har virksomheden og hvordan kan de dækkes / bliver de dækket?

18 18 ▪ www.regionmidtjylland.dk Temaer  Aktuelt – virksomhedens aktuelle situation  Flow og jobprofiler – hvilke jobs er der på virksomheden (nuværende kompetencer)  Fremtiden – hvordan ændrer virksomheden kompetencebehov og personaleanvendelse sig i fremtiden.

19 19 ▪ www.regionmidtjylland.dk Kilder  Virksomhedens situation  Rundvisning  Lederinterview  (Medarbejderinterview)  Flow og jobprofiler  Rundvisning  Lederinterview  Medarbejderinterview  Observation  Forventninger til fremtiden  Lederinterview  Medarbejderinterview

20 20 ▪ www.regionmidtjylland.dk Virksomhedens situation Undersøgelsesspørgsmål /-temaerInterviewspørgsmål ProdukterHvilke produkter / tjenesteydelser producerer I? EjerskabsforholdHvordan er ejerskabsforholdende omkring virksomheden? Har virksomhed datterselskaber eller andre tilknyttede virksomheder? Struktur og størrelseHvilke divisioner, afdelinger eller grupper har virksomheden? Hvor mange ansatte er der i disse afdelinger? Har virksomheden aktiviteter i udlandet? Hvilke? MarkedspositionHvordan er virksomhedens position på markedet? Hvor stor en markedsandel har I? Er det her virksomheden gerne vil ligge? Konkurrerer I primært på lave omkostninger eller at have et unikt produkt? TeknologianvendelseHvordan er virksomhedens teknologi sammenlignet med konkurrenternes?

21 21 ▪ www.regionmidtjylland.dk Flow og jobprofiler Undersøgelsesspørgsmål/temaerInterviewspørgsmål Organisering Jobprofiler i de enkelte enheder / afdelinger [Hvis virksomheden er stor: så fokusér på én afdeling/enhed] [Fokusér på de 3-5 mest udbredte jobprofiler] Hvilke jobtyper er der i virksomheden/afdelingen? Hvilke uddannelser har medarbejdere med de forskellige jobtyper typisk? Hvordan rekrutteres de typisk? Flow i produktionen / levering af servicePrøv at beskrive produktionsprocessen i korte træk. Tegn evt. et enkelt diagram sammen med interviewpersonen

22 22 ▪ www.regionmidtjylland.dk Forventninger til fremtiden Undersøgelsesspørgsmål/temaerInterviewspørgsmål Historisk udvikling / tendenser, samt fremtidsforventninger til virksomhedens udvikling. Indenfor: Produkter Teknologi Marked/efterspørgsel Organisering Arbejdskraft Hvordan har virksomheden udviklet sig de seneste 10 år? Hvordan forventer du de næste 10 år bliver? (I forhold til virksomhedens produkter, teknologi, marked/efterspørgsel, organisering, arbejdskraft.) Konkrete kompetencekrav (Husk at gemme tid til dette spørgsmål – det er det det hele handler om!!) Hvilke medarbejdere/jobtyper skal kunne noget nyt eller andet i fremtiden? Hvorfor? Hvordan forventer I at dække kompetencebehovene? (Rekruttering, offentlig uddannelse, leverandørkurser, intern uddannelse, anden uddannelse, omfordeling af arbejdsopgaver, sidemandsoplæring, andet?) Er der områder, hvor I forventer at få svært ved at skaffe arbejdskraft med de rigtige kompetencer, hvilke?, hvorfor?

23 23 ▪ www.regionmidtjylland.dk Resume af Resultater, konklusioner Resultater: Industri Inspirationsark: tendenser Tendens 1 Tendens 2 Tendens … Notat workshop 1: Scenarier Scenario A Scenario B Scenario C Scenario D Notat workshop 2: Konsekvenser for personaleanvendelse/ VEU Konsekvenser for personaleanvenelse Opmærksomhedspunkter for VEU-centere Survey resultater / validerede udsagn Showcases Showcase 1 Showcase 2 Showcase 3 Showcase 4 Litteratur industri Resultater: Sundhed, IKT, erhverv Resultater: FødevarerResultater: Energi og miljøResultater: Turisme Generelle opmærksomhedspunkter VEU-centre

24 24 ▪ www.regionmidtjylland.dk  Færdigt arbejde: Sommerferien 2011.


Download ppt "Www.regionmidtjylland.dk Fremtidens kompetencebehov."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google