Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kompetencebalancen FLASKEHALSE EFTERSPØRGSEL UDBUDMARGINALISERING.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kompetencebalancen FLASKEHALSE EFTERSPØRGSEL UDBUDMARGINALISERING."— Præsentationens transcript:

1 Kompetencebalancen FLASKEHALSE EFTERSPØRGSEL UDBUDMARGINALISERING

2 •Globalisering •Teknologisk udvikling •Demografi •Initiativer i grunduddannelses- systemerne •VEU FLASKEHALSE EFTERSPØRGSEL UDBUDMARGINALISERING

3 Fakta om voksen- og efteruddannelse  I internationale sammenligninger er voksen- og efteruddannelses-aktiviteten høj i Danmark. Der er en betydelig aktivitet i privat regi og det offentlige engagement er stort. Virksomhedernes samlede udgifter anslås til ca. 10 mia. kr.  Mange – over 60 pct. af arbejdsstyrken – deltager årligt i offentlig, privat eller virksomhedsintern voksen- og efteruddannelse. Ikke-faglærte og læse- og skrivesvage deltager imidlertid mindre end andre.  Omkring 150.000 voksne skønnes at have så alvorlige problemer med at læse eller skrive, at det er en barriere for at få og beholde job. Alligevel deltager kun 17.000 personer årligt i læse- og skriveundervisning.  De samlede omkostninger til offentlige voksen- og efteruddannelser udgjorde i 2004 ca. 5 mia. kr. Heraf udgjorde deltagerbetaling 0,7 mia. kr.

4 Styrket voksen- og efteruddannelse  Større målretning og mere jobnær undervisning i læsning, skrivning og regning for voksne.  Bedre tilbud til tosprogede.  Øget anerkendelse af kompetencer opnået uden for det formelle uddannelsessystem.  Forenklet og permanent jobrotationsordning.  Bredere udbud af videregående voksenuddannelser.  Adgangen til godtgørelse ved deltagelse i videregående voksen- og efteruddannelse målrettes ikke-faglærte og faglærte.  Bedre vejledning og rådgivning.  Oprettelse af et nationalt videncenter for kompetenceudvikling.

5 Investeringer i fremtiden Større aktivitet på det erhvervsrettede område  Der afsættes en pulje på 1 mia. kr. til finansiering af øgede offentlige driftsudgifter til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelsesaktivitet.  Ny model for godtgørelse på det erhvervsrettede område.  Mere fleksibel og differentieret deltagerbetaling og ny takststruktur på det erhvervsrettede område.


Download ppt "Kompetencebalancen FLASKEHALSE EFTERSPØRGSEL UDBUDMARGINALISERING."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google