Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skolen i Verden 14.-15.november 2006 Tove Heidemann CVU Sønderjylland.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skolen i Verden 14.-15.november 2006 Tove Heidemann CVU Sønderjylland."— Præsentationens transcript:

1 Skolen i Verden 14.-15.november 2006 Tove Heidemann CVU Sønderjylland

2 Aktørerne •Regeringen – Folketinget •Undervisningsministeriet •Kommunerne •Skolerne •Lærerne

3 Motiver til Internationalisering Økonomi eller Samarbejde •Konkurrere med resten af verden •Styrke dansk identitet •Gøre noget for andre •Fremme kvalitet og kompetenceudvikling

4 Regeringens oplæg til Globaliseringsrådet august 2005 Alle børn skal være fortrolige me de grundlæggende kulturelle værdier for vort samfund og have et globalt udsyn. Den enkelte skal kunne møde andre kulturer med åbent sind, afklaret i forhold til ”hvem jeg er, og hvorfra jeg kommer”.

5 Fremgang, fornyelse og tryghed marts 2006 Viden om andre lande, sprogfærdigheder og international kultur- og samfundsforståelse er væsentlige for at deltage aktivt i et samfund præget af globaliseringen. Det er grundlæggende kompetencer, som de unge skal have allerede i folkeskolen.

6 Engelskundervisningen skal styrkes Alle børn skal i deres skoletid deltage i mindst ét internationalt projekt Flere elev- og lærerudvekslinger Mere samarbejde med skoler i andre lande Revision af Fælles Mål

7 Flyt fokus fra indhold og form til elevernes udbytte

8 Kompetence The capacity to use effectively skills, knowledge, and experience Evnen til hensigtsmæssigt at udnytte færdigheder, viden og erfaringer (EU’s memorandum om livslang læring 2000)

9 Interkulturelle kompetencer Evne til at kunne kommunikere Evne til at anvende teknologi interaktivt Evne til at sætte sig i andres sted Evne til at kunne indgå i nye grupper og at samarbejde med nogen med en anden baggrund Evne til at handle selvstændigt og refleksivt i komplekse, uforudsigelige situationer

10 Viden: Kultur og levevilkår i andre lande Værdier, normer, adfærd Gruppepsykologi Færdigheder: At organisere et gruppearbejde At sammenfatte resultater Erfaringer/oplevelser: Projektsamarbejde over nettet At være privat indkvarteret hos en anden familie Evnen til at samarbejde

11 Læringsformer og Kompetenceudvikling •Læring gennem formidling •Læring gennem træning •Læring gennem samtale •Læring gennem projektarbejde •Læring gennem erfaring og oplevelse

12 Hvordan kan kommunerne hjælpe skolerne og lærerne med at styrke undervisningens kvalitet og fremme elevernes udvikling af interkulturelle kompetencer ?


Download ppt "Skolen i Verden 14.-15.november 2006 Tove Heidemann CVU Sønderjylland."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google