Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Konsolideringsprogrammet Anders Færgemand Høyer Programleder (Intern) 2012 AARHUS UNIVERSITET Konsolideringsgruppe-møder (Imp&For) Dagsorden – Konsolideringsprogrammet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Konsolideringsprogrammet Anders Færgemand Høyer Programleder (Intern) 2012 AARHUS UNIVERSITET Konsolideringsgruppe-møder (Imp&For) Dagsorden – Konsolideringsprogrammet."— Præsentationens transcript:

1 Konsolideringsprogrammet Anders Færgemand Høyer Programleder (Intern) 2012 AARHUS UNIVERSITET Konsolideringsgruppe-møder (Imp&For) Dagsorden – Konsolideringsprogrammet 0. Godkendelse af noter fra sidst 1. Status på kommunikation samt Task force aktiviteter 2. Gennemgang af issues fra sidst 3. Prioritering af opgaver – opdatering af ”Bobler-listen” 4. Behandling af indstillinger 5. Indkomne sager 6. Eventuelt 1

2 Konsolideringsprogrammet Anders Færgemand Høyer Programleder (Intern) 2012 AARHUS UNIVERSITET 2 1.Kort status på task force aktiviteter – status 4. juniTidOpgavePenge TF01 Dataopretning v. Jonna ASB øvre struktur er oprettet som separat task force, se separat PID Der er løst 3 sager og startet 2 nye siden sidste status, (8 igang, 8 overført til drift, 14 afventer, 35 løst) ID 16 EVU betalingslinje r Ressourceko nflikt m. andre opgaver TF02 Bevisløsningen v. Anders Udviklingsplanen rykker fra 1/6 til 12/6, hvor dokumentation også forventes færdig i version 1 Var planlagt klar til 1/6 TR, Support mere tid TF03 EVU betalingsstuderende v. Helle Task force opgaven er løst og der arbejdes på en evaluering til næste gang i uge 24 Der er mange uløste opg. som skal løses i samarb. m FSS, men forslag til løsning afventer evaluering Hvad er kritiske deadlines? Ressource konflikt m. andre opg TF04 KOT Kvt.2 Breve og studenter login v. Morten Task force opgaven er løst og der er lavet en evaluering og udestående er input til ny PID for se TF11 Breve 4/4 TF05 STADS-VIP v. Helle VIP er i luften. Der bliver retter mindre fejl og mangler. Der er bl.a. udfordringer med mail og sprog. Task Force opgaven er løst – STADS VIP idriftsat 30/5. Forslag: evaluering og udestående klares i driften. TF08 FSS Lifecycle Management (STADS) v. Birgit Opgaven tager udgangspunkt i aktiviteter omkring STADS leverancer Under udarbejdelse PID er godkendt Under udarbejdelse TF09 Arts Eksamensplanlægning v. Morten Task force opgaven med støtte til eksamensplanlægning er løst Foreslås lukket ifbm at Orla afholder møde med Leo mm i uge 24 Forventes afslutte u24 TF10 Kandidatoptagelse 2012 v. Ejvin Der er 8875 ansøger og 4661 er ubehandlet Deadlines: A) Udenl. ansøger har fået svar pr. 1/6, B) 15/6 foreløbig besked i alle. C) 30/9 slutbesked Bjarke skal bruge 2d i u23-25 TF11 KOT-optagelsen 2012 v. Morten Evauleringen af Kvt2 ansøgninger viser at AU IT skal hjælpe med datasikkerhed Afklaring: Skal der sendes brev til de studerende (ca 500kkr/brevrunde) eller bruger vi kun digital kommunikation? PID i procesAu IT ress Aros, Mit.au Luk?

3 Konsolideringsprogrammet Anders Færgemand Høyer Programleder (Intern) 2012 AARHUS UNIVERSITET TF02 Dataopret – opgave status u23 3

4 Konsolideringsprogrammet Anders Færgemand Høyer Programleder (Intern) 2012 AARHUS UNIVERSITET 4 2. Issues fra Konsolideringsgruppen’s møderBeslutning 23. maj 2012 5. SNUK feedback vedr. 0/5 ECTS og delprøver SS er ansvarlig for den videre proces vedr. godkendelse i Uddannleses Udvalget (UU). 7. Opstart af Arts Task force Formål: sikre at Arts U/E medarbejdere kan lave trække lister og afvikle eksamen Den driftsmæssige opg. er løst. Orla indkalder til opsamlingsmøde med TF-gruppen i juni. 8. Status på opgavelister fra SNUK, OPTAG og Inf&Vejl. FSS/Birgit arbejder på forslag til fælles opgaveliste for de 4 bånd – chefgruppen er enige i behovet for fælles liste. 13. Udarbejd input til uddannelsesplan/vidensløft Anna udarbejder oplæg sammen med bla Tina 14. Præsentation af STADS ”udviklingsplan” samt Ønskebrønden Orla præsenterer kort 6/6. Overblik over hvad der ligger i pipeline. Afklaret og slettes næstegang Udestående og til behandling

5 Konsolideringsprogrammet Anders Færgemand Høyer Programleder (Intern) 2012 AARHUS UNIVERSITET 3. ”Bobler-liste” til konsolideringsprogrammet – task force emner 5 Opdateret uge20 ÷Opgaveliste?

6 Konsolideringsprogrammet Anders Færgemand Høyer Programleder (Intern) 2012 AARHUS UNIVERSITET 4. Behandling af indstillinger 4/6– uge 23 Prioritering af Task force opgaver? - … er det de rigtige opgaver og prioriteter? 1. TF10 TF10 Kandidatoptagelse 2012 – clear 11.000 ansøger Ejvin, Bjarke, UKOT(Søren mm) 2. TF11 KOT-optagelsen 2012 v. Morten, KOT Jette, Sofus.. 3. TF12 Øvre Struktur ASB og Exe v. Jonna?, Bjarke, Thomas, ASB, Exe 4. TF05 STADS-VIP – v. Helle, Lasse, Support, Arts og HE 5. TF02 Bevis v. Anders, Thomas, Supporten 6. TF01 Dataopret v. Jonna, mm) 7. TF08 FSS Life Cycle Management (LCM) – Starter m. STADS leverancer (Birgit) -------------------o nye task force kandidater o---------------------- 8. …FSS – hurtigere opdatering af arbejdsgange (processer, NAV, Wiki….) 9. … andre? -------------------o Afsluttede TF opgaver o---------------------- 10. TF00 Performance v. Birgit 11. TF03 EVU betalingsuddan v. Helle 12. TF04 Optag KOT Kvt.1&2 breve og studenter login v. Morten 13. TF06 Optag KOT og UKOT v. Ejvin 14. TF07 EDDI færdiggørelse – v. Jeppe 15. TF09 Arts eksamensplanlægning – v. Morten 6 Mangler dok på evaluering Evaluerings dok arkiveret Ny task force siden sidst

7 Konsolideringsprogrammet Anders Færgemand Høyer Programleder (Intern) 2012 AARHUS UNIVERSITET 5. & 6. Indkommende sager & Evt? 5. Indkommende sager 6. EVT 7


Download ppt "Konsolideringsprogrammet Anders Færgemand Høyer Programleder (Intern) 2012 AARHUS UNIVERSITET Konsolideringsgruppe-møder (Imp&For) Dagsorden – Konsolideringsprogrammet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google