Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tekstformidling på Internettet/¨ /Lektion 12

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tekstformidling på Internettet/¨ /Lektion 12"— Præsentationens transcript:

1 Tekstformidling på Internettet/¨28.04.04/Lektion 12
Forår 2004 Lektion 12: Opsamling & besøg fra den virkelige verden Tekstformidling på Internettet/¨ /Lektion 12

2 Tekstformidling på Internettet/¨28.04.04/Lektion 12
Dagens program Opsamling – sprog, metadata Pause Sisse og Christian præsenterer sig selv og deres arbejde Diskussion og spørgsmål Tekstformidling på Internettet/¨ /Lektion 12

3 Kursets mål (fra første lektion)
I skal være i stand til at strukturere og formidle tekster webvenligt I skal have kendskab til de (mange) virkemidler, man kan bruge i denne formidling I skal være i stand til kritisk at analysere eksisterende sites - herunder påpege hvad der er godt og dårligt ved deres formidling I skal kunne argumentere for jeres egne valg Tekstformidling på Internettet/¨ /Lektion 12

4 Tekstformidling på Internettet/¨28.04.04/Lektion 12
Vigtige pointer Bevidsthed om at webmediet kræver en ny form for tekstopsætning & tekstbrug Bevidsthed om at ”formidling” er et bredt begreb – inkl. informationsarkitektur, multimediebrug, interaktivitet, målgruppeanalyse, cms Mange forskellige genrer: journalistisk, fortællende, ”dialogisk”, direkte kontakt (nyhedsbred´v), branding m.v. Tekstformidling på Internettet/¨ /Lektion 12

5 To former for formidlingsopgaver
Forbedring af eksisterende site/tekst(er) [Analyse af sitestruktur/informationsarkitektur] [Trunktest (ala Krug)] Identificer væsentligste målgrupper Identificer væsentligste tekster/information Er disse tekster webvenlige? Beskrivende analyse af ovenstående! Tilpas væsentlige tekster/information til målgruppe(r) og til web – herunder overvej: Omvendt nyhedstrekant? Flere undersider? Kan billeder o. lign med fordel bruges/bruges anderledes? Interaktivitet? Links hvor og hvorfor? [Placer tilpassede tekster i tilpasset informationsarkitektur, der opfylder trunktest] Argumentation for valg i fht. forbedring Tekstformidling på Internettet/¨ /Lektion 12

6 To former for formidlingsopgaver II
Skabe hel ny site/tekst Identificer hvilken genre der er tale om Hvad er det væsentlige budskaber afsender (evt. dig selv) gerne vil have frem? Hvad er den gode historie – sjove vinkel – særlige værdier osv? Identificer væsentligste læsere/målgrupper [Lav prototypisk sitemap og navigationsstruktur, der passer til genren, målgruppen og tekstens omfang. Husk, at sitet også skal kunne opfylde en trunktest] Skriv en webvenlig opsat tekst/tekster, der opfylder afsenderønsker og er tilpasset bruger. Husk den ”omvendte” trekant! [Angiv hvor tekst(er) skal placeres i forhold til andre tekster/sitemap] Husk også at lave metadata for tekst/site! Argumentation for valg i forbindelse med tekster [+ navigation, ”labelling” og sitestruktur] Tekstformidling på Internettet/¨ /Lektion 12

7 Tekstformidling på Internettet/¨28.04.04/Lektion 12
Hands-on på teksterne Tekstens struktur Opsætning i forhold til ”omvendt” trekant Selvstændige afsnit Skal kunne stå alene Tekstens indhold – Hvem er afsender? Hvem er målgruppen/læserne? - ”Skanbar”: brug af overskrift, manchet, underrubrikker, lister, faktabokse, interne og eksterne links osv. Genre? Hvad er det væsentligste budskab? Det nye? Det sjove? Det anderledes? Det spændende? De gode eksempler? Sproget – Kort, klart, korrekt, præcist, levende, håndgribeligt osv. : Tekstformidling på Internettet/¨ /Lektion 12

8 Tekstformidling på Internettet/¨28.04.04/Lektion 12
Hvad er godt sprog? Godt sprog: = varieret, levende, klart, illustrativt, personligt, originalt Godt sprog på nettet = godt sprog + ekstra hensyn! Tekstformidling på Internettet/¨ /Lektion 12

9 Tekstformidling på Internettet/¨28.04.04/Lektion 12
Det gode sprog Korrekt sprog Læservenligt sprog Kortfattet sprog Klart sprog Imødekommende sprog + Skanbart sprog Uafhængigt sprog } Kock Nielsen, McGovern, Klastrup, Tosca, mfl. } Tekstformidling på Internettet/¨ /Lektion 12

10 Tekstformidling på Internettet/¨28.04.04/Lektion 12
Korrekt sprog Korrekt stavning (mer polliti på gadene) Korrekt grammatik/syntax (jeg køre får stærkt, indenfor/inden for) Korrekt brug af vendinger (ideomatik) (Nu er dyre råd gode, Så må du bare op på kamelen igen) Dansk, ikke engelsk syntaks! brugs forening, Pia’s Tekstformidling på Internettet/¨ /Lektion 12

11 Ukorrekt sprog - eksempler
Dobbeltkonfekt "Jeg kom sammen med en blondine, og det er rigtigt, hvad man siger: hun havde sgu ikke nogen særlig høj IQ-kvotient"  Ukorrekt sprogbrug "Jeg har en god huskkommelse"  Ideomatik “Tiden har vist, at naturen ikke sletter alle spor, og at sand skepsis over for "ufarlige" sprøjtemidler etc. er på sin plads". (De Radikale) Tekstformidling på Internettet/¨ /Lektion 12

12 Tekstformidling på Internettet/¨28.04.04/Lektion 12
Læservenligt sprog Læselighed og læsbarhed! - danske ord i stedet for fremmedord eller engelske ord - ingen akronymer (ITU, IKT) - enkelt opbyggede sætninger (minus indskud) - font, linjeafstand, layout, brug af farver osv. - ”niveauopdel” sproget: jo flere læsere, jo mere alment læservenligt skal det være Skriv fx hellere: "De mangler, der er beskrevet i det foregående, og som ofte forekommer,..." end:  "De i det forannævnte ofte forekommende mangler…" Tekstformidling på Internettet/¨ /Lektion 12

13 Tekstformidling på Internettet/¨28.04.04/Lektion 12
Kortfattet sprog Fjern irrelevant stof (væsentlighedskriterier) Fjern lange sætninger (eller sæt lige et punktum til!) Fjern unødvendige ord og dobbeltkonfekt (adjektiver, passiver) Erstat lange ord med kort (”anvendelse”/”brug”) Tekstformidling på Internettet/¨ /Lektion 12

14 Tekstformidling på Internettet/¨28.04.04/Lektion 12
Test din tekst - LOPNING Tæl antal lange ord pr. sætning (ord på syv bogstaver eller mere) Divider med antal sætninger Tal, forkortelser og tegn tæller som ord (længden af deres udtale) En god nettekst bør holde sig under 4! LÆS DIN TEKST HØJT FOR DIG SELV ELLER ANDRE! Tekstformidling på Internettet/¨ /Lektion 12

15 Tekstformidling på Internettet/¨28.04.04/Lektion 12
Undgå papirord Talesprog Papirsprog på den måde/derfor således hvis såfremt om angående holde/betale afholde denne nærværende Tekstformidling på Internettet/¨ /Lektion 12

16 Tekstformidling på Internettet/¨28.04.04/Lektion 12
Imødekommende sprog undgå at virke indforstået (”visitere” - ”implementere”) undgå fagjargon (npc’er og dårlige mobs ødelægger gameplayet) undgå at tage viden for givet undgå kancellisprog undgå at virke ”reklameagtig”, proganderende Tekstformidling på Internettet/¨ /Lektion 12

17 Tekstformidling på Internettet/¨28.04.04/Lektion 12
Klart sprog ”Klart sprog er ikke et spørgsmål om at forsimple indholdet, men om at finde en sproglig fremstilling der uanset indholdets sværhedsgrad gør indholdet så let som muligt at forstå” Du vælger ud, ikke læseren Konsekvens i begreber og forklaringsmodeller “Struktursignaler” (afsnit, mellemrubrikker, forbindelsesord) Op mod 60% af mændene holdt op med at ryge, mens smøgerne kun blev druppet af under halvdelen af de kvindelige deltagere. På den ene side…. Og den anden side kommer aldrig! Først og fremmest (men dernæst så hvad?) Tekstformidling på Internettet/¨ /Lektion 12

18 Dårligt sprog - eksempler
Kancellisprog Cylindriske beholdere i mellemstørrelsen, hvis indre lagerkapacitet er uudnyttet, må med rimelig forventning formodes at besidde væsentlige akustiske kvaliteter. Hvilket ordsprog dækker denne formulering over?   Tekstformidling på Internettet/¨ /Lektion 12

19 Tekstformidling på Internettet/¨28.04.04/Lektion 12
Skanbart sprog Dækkende overskrift Tekst der ikke fylder meget mere end en skærmside Opdelt i mange små bidder Mange underoverskrifter, der fortæller om tekstens indhold (og derfor ikke er for smarte eller superkorte) Ledeord med fed, anden farve el. lign Tekstformidling på Internettet/¨ /Lektion 12

20 Tekstformidling på Internettet/¨28.04.04/Lektion 12
Uafhængigt sprog Man skal kunne komme til teksten mange steder fra: Derfor skal det fremgå hvilken kontekst den enkelte tekst optræder i Man skal undgå at henvise til tekst der findes andre steder Man kan, som udgangspunkt, ikke tage for givet at læser har viden fra andre steder på sitet (navigation og links kan afhjælpe dette) Tekstformidling på Internettet/¨ /Lektion 12

21 Tekstformidling på Internettet/¨28.04.04/Lektion 12
Det gode websprog Har selvfølgelig mange træk tilfælles med det gode sprog på tryk - men kan måske ikke altid være så elegant eller kreativ af hensyn til behov for orientering Midt mellem talesprog og skriftsprog Forankring tid/sted + Er I flere der skriver til samme site, er det måske en god ide med en sprogpolitik (TDC) Som telefonsamtalen (minus papirord, uformel, ligefremt) Tekstformidling på Internettet/¨ /Lektion 12

22 Tekstformidling på Internettet/¨28.04.04/Lektion 12
Og hvad så når du har lavet verdens mest formidlingsvenlige website og/eller tekst….? Tekstformidling på Internettet/¨ /Lektion 12

23 Sprog om sproget - metadata
ikke bare information i din tekst men også information om din tekst/site er nødvendig ”meta”data er nøgleord for indholdet af site/tekst tænk ”nøgleord” som svarende til søgeord i fx en biblioteksdatabase metadata finder man i fx titel-baren og html-koden -dvs metadata er ikke altid synlige, men læses f.eks. af søgemaskiner metatags: htmlkoden, der ”omgiver” metadata metadata: info om type af data i dokumentet Brug også nøgleord på selve sitet Tekstformidling på Internettet/¨ /Lektion 12

24 Tekstformidling på Internettet/¨28.04.04/Lektion 12
Vigtigste meta”tags” Titel (det man ser i toppen) Ophav (afsender) Emne (hvad handler det om) Beskrivelse (kodeord for indhold) Se mere på Tekstformidling på Internettet/¨ /Lektion 12

25 Tekstformidling på Internettet/¨28.04.04/Lektion 12
Nogle eksempler <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=ISO "> <title>Klastrup's Cataclysms</title> <meta name=“author” content=“Lisbeth Klastrup"> <meta name="keywords" content="virtual worlds, MOOs, MUDs,computer games, webart, strange articles, academic diary, Lisbeth Klastrup, hypertext fiction, weblog, dansk weblog"> <meta name="description" content="A weblog to record my meanderings and finding on the web while conducting research for my ph.d.thesis on the construction of story in virtual worlds"> Tekstformidling på Internettet/¨ /Lektion 12

26 Tekstformidling på Internettet/¨28.04.04/Lektion 12
Udvidede metatags: Dublin Core Tekstformidling på Internettet/¨ /Lektion 12

27 Tekstformidling på Internettet/¨28.04.04/Lektion 12
Google’s Adwords Tekstformidling på Internettet/¨ /Lektion 12

28 Tekstformidling på Internettet/¨28.04.04/Lektion 12
Mere inspiration til de gode søgeord Metaspy Hvad søger folk efter lige nu? Og hvordan går det med dit site i søgemaskinerne? Metacrawler Tekstformidling på Internettet/¨ /Lektion 12

29 Tekstformidling på Internettet/¨28.04.04/Lektion 12
Fremtiden = xml? Databaselignende markering af de informationstyper, der findes i et dokument Hvad er det for noget og skal jeg bruge det? Læs teksten på netsteder.dk: Tekstformidling på Internettet/¨ /Lektion 12

30 Hvordan linker du dit site?
Meld det til søgemaskinerne Meld det til relevante kataloger Jubii: Eniro: Yahoo: Kontakt relevante ”linkpartnere” og bed dem om at lave link til dit site - smarte råd om den proces: Tekstformidling på Internettet/¨ /Lektion 12

31 Tekstformidling på Internettet/¨28.04.04/Lektion 12
VI VIL HAVE EN PAUSE!!! 15 min Tekstformidling på Internettet/¨ /Lektion 12


Download ppt "Tekstformidling på Internettet/¨ /Lektion 12"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google