Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar"— Præsentationens transcript:

1 Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar
Skriv til webbet Grundlæggende Webdesign Gæsteforelæsning v/Lisbeth Klastrup Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar

2 Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar
Dagens program 1. Lidt om godt sprog - godt netsprog 2. Skriv til weblæseren 3. Skriv kontekstfrit 4. Skriv til interaktion Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar

3 Før du begynder at skrive…
Hvilken information ønsker afsender formidlet? Hvem er læserne? Hvilke spørgsmål skal dit site besvare? Hvad er sitets væsentligste budskab? Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar

4 Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar
Hvor langt er vi? Lidt om godt sprog - godt netsprog Skriv til weblæseren Skriv kontekstfrit Skriv til interaktion Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar

5 Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar
Hvad er godt sprog? Godt sprog: = varieret, levende, klart, illustrativt, personligt, originalt Godt sprog på nettet = godt sprog + ekstra hensyn! Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar

6 Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar
Korrekt sprog Korrekt stavning (mer polliti på gadene) Korrekt grammatik/syntax (jeg køre får stærkt, indenfor/inden for) Korrekt brug af vendinger (ideomatik) (Nu er dyre råd gode, Så må du bare op på kamelen igen) Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar

7 Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar
Læservenligt sprog Læselighed og læsbarhed! - danske ord i stedet for fremmedord eller engelske ord - ingen akronymer (ITU, IKT) - enkelt opbyggede sætninger (minus indskud) - font, linjeafstand, layout, brug af farver osv. - ”niveauopdel” sproget: jo flere læsere, jo mere læsevenligt skal det være Skriv fx hellere: "De mangler, der er beskrevet i det foregående, og som ofte forekommer,..." end:  "De i det forannævnte ofte forekommende mangler…" Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar

8 Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar
Kortfattet sprog Fjern irrelevant stof (væsentlighedskriterier) Fjern lange sætninger (eller sæt lige et punktum til!) Fjern unødvendige ord og dobbeltkonfekt (adjektiver, biord) Erstat lange ord med korte (”anvendelse”/”brug”) Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar

9 Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar
Sprog/Lug ud! Den smukke unge mand som jeg undrende så løbe over gaden i let trav havde en mystisk lodden hue på hovedet og var ganske afskyelig at se på Den mand jeg så løbe over gaden havde en lodden hue på og var grim Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar

10 Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar
Undgå papirord Talesprog Papirsprog på den måde/derfor således hvis såfremt om angående holde/betale afholde denne nærværende Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar

11 Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar
Klart sprog ”Klart sprog er ikke et spørgsmål om at forsimple indholdet, men om at finde en sproglig fremstilling der uanset indholdets sværhedsgrad gør indholdet så let som muligt at forstå” Du vælger ud, ikke læseren Konsekvens i begreber og forklaringsmodeller Eksempler, eksempler “Struktursignaler” (afsnit, mellemrubrikker, forbindelsesord) Op mod 60% af mændene holdt op med at ryge, mens smøgerne kun blev druppet af under halvdelen af de kvindelige deltagere. På den ene side…. Og den anden side kommer aldrig! Først og fremmest (men dernæst så hvad?) Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar

12 Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar
Imødekommende sprog undgå at virke indforstået (”visitere” - ”implementere”) undgå fagjargon (npc’er og dårlige mobs ødelægger gameplayet) undgå at tage viden for givet undgå kancellisprog undgå at virke ”reklameagtig”, proganderende Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar

13 Dårligt Sprog - eksempler
 Ukorrekt sprogbrug "Jeg har en god huskkommelse"  Ideomatik “Tiden har vist, at naturen ikke sletter alle spor, og at sand skepsis over for "ufarlige" sprøjtemidler etc. er på sin plads". (De Radikale) Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar

14 Dårligt sprog - eksempler
Kancellisprog Cylindriske beholdere i mellemstørrelsen, hvis indre lagerkapacitet er uudnyttet, må med rimelig forventning formodes at besidde væsentlige akustiske kvaliteter. Hvilket ordsprog dækker denne formulering over?   Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar

15 Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar
Det gode sprog + web Korrekt sprog Læservenligt sprog Kortfattet sprog Klart sprog Imødekommende sprog + Weblæser sprog Kontekstfrit sprog } Kock, Skriv.godt.dk mfl } Nielsen, McGovern, Englund, Tosca m.fl Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar

16 Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar
Hvor langt er vi? Lidt om godt sprog - godt netsprog Skriv til weblæseren Skriv kontekstfrit Skriv til interaktion Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar

17 Weblæseren/læser hvordan?
Weblæseren læser langsommere (25%??) Weblæseren er ofte målrettet informationssøgende Eller weblæseren er utålmodig (surfende) Der er mange der konkurrerer om weblæserens gunst Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar

18 Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar
Weblæseren/skriv til Skriv journalistisk Opdel din tekst Skriv skanbart Skriv i lag Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar

19 Formidlingstrekanterne
Nyhed (konklusion) Indføring i emne Baggrund (præmisser) Præmisser (baggrund) detaljer Konklusion (nyhed) Videnskabelig opgave Nyhedsartikel Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar

20 Formidlingstrekanten på nettet
Hovedpointe Baggrund (Detaljer) afsnit Hovedpointe Baggrund (Detaljer) afsnit Hovedpointe Baggrund (Detaljer) afsnit Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar

21 ”Journalistisk sprog” + net I
Korte sætninger Èn ide i en sætning eller afsnit En argumentation/historie i et afsnit Tommelfingerregel: Et afsnit:4-5 linjer, ord. En sætning: ca 25 ord Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar

22 Tekstens byggeklodser
Overskrift (rubrik) Manchet (resume) Brødtekst (selve teksten) Underoverskrift (underrubrik) Billedtekst Grafik Linktekster Audio-visuelle elementer (lyd, video osv) Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar

23 Byggeklodser/overskrift
Overskrift i 2 lag = sidetitel/teksttitel Overskriften - informativ - nøgleord i starten - lidt længere - fjern ”tomme” indledningsord som en, et, ”der er”, etc Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar

24 Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar

25 Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar
SKÆR DE UVÆSENTLIGE ORD VÆK! Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar

26 Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar
VI VIL HAVE EN PAUSE!!! Take five! Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar

27 Byggeklodser/manchet
- skal opsummere artiklens hovedpointe i en kort og klar form, og give læseren lyst til at læse videre i artiklen. Til tider betragtes manchetten som et rent resumé og kaldes derfor også sådan. Andre gange appellerer manchetten til læselysten, og forsøger som sådan at sælge artiklen/tekst med en appetitlig beskrivelse På nettet er en kombination ofte hensigtsmæssig Skal kunne stå alene i en anden kontekst – kun sammen med overskriften. Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar

28 Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar

29 Byggeklodser/underoverskrift
Mellemrubrikker - skal hjælpe læseren med at orientere sig i teksten Mellemrubrikken bør tage udgangspunkt i, hvad læseren gerne vil have at vide og selvfølgelig hvad afsnittet handler om Brug derfor gerne spørgsmål: ”Hvad er min ret som medarbejder” Eller svar på brugerens spørgsmål: ”Du kan få SU som frisørelev” Lad læseren være hovedperson: Brug gerne du eller spil på de direkte implikationer for læseren Brug gerne bydeform (imperativ) Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar

30 Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar

31 Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar

32 Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar

33 Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar
Skriv i lag Forside - den mest nødvendige info som alle skal have (evt med ”læs mere…”) Niveau 1: de mest nødvendige kategorier af information (fx, Om virksomheden, vision, produkter, butikker, job, kontakt) Niveau 2: uddybning af information fra niveau 2, el. fx arkiver over gammelt materiale, uddybende dokumenter, billeder etc - jo længere ned, brugeren kommer, jo mere villig er han/hun måske også til at læse mere, vente længere etc Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar

34 Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar

35 Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar
Informationsflow trekanten (information i lag) Forsiden: generel info af interesse for alle Præsentation af væsentligste info FP Uddybning af væsentlig info, ”arkiver” N1 N2 Specific information om konkrete detaljer/emner N3 Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar

36 Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar
Skanbart sprog Dækkende overskrift Tekst der ikke fylder meget mere end 1 – 1½ skærmside (??) Opdelt i mange små bidder Mange underoverskrifter, der fortæller om tekstens indhold (og derfor ikke er for smarte) Ledeord med fed, anden farve el. lign Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar

37 Skanbart sprog - eksempel
Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar

38 Skanbart sprog - eksempel
Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar

39 Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar
Weblæseren/opsætning af teksten Fontstørrelser på pkt i normal teksten Linjelængde ikke mere end 65 tegn Venstrejustering (lettest at læse, orddeling i justeret tekst umulig at forudsige) 2 - 3 kolonner (”webstandard”) husk at understregning er reserveret til links. Fremhæv helst med fed, kursiv er svær at læse. (jvf Klarspråk på nätet) Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar

40 Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar
Hvor langt er vi? Lidt om godt sprog - godt netsprog Skriv til weblæseren Skriv kontekstfrit Skriv til interaktion Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar

41 Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar
Uafhængigt sprog Man skal kunne komme til teksten mange steder fra: Derfor skal det fremgå hvilken kontekst den enkelte tekst optræder i Man skal undgå at henvise til tekst der findes andre steder Man kan, som udgangspunkt, ikke tage for givet at læser har viden fra andre steder på sitet (navigation og links kan afhjælpe dette) Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar

42 Kontekstfri kommunikation
Deixis markører af tid, sted, person ” jeg er her nu” Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar

43 Kontekstfri kommunikation/husk
Klar markering af tidspunkt for tekstens tilblivelse/hvornår lagt på nettet Konkrete tidspunkter i teksten Konkrete stedsangivelser i teksten Tydelig afsenderidentitet Kontekstualiser – skab mulighed for at sætte i sammenhæng (links/breadcrumbs) Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar

44 Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar
Hvor langt er vi? Lidt om godt sprog - godt netsprog Skriv til weblæseren Skriv kontekstfrit Skriv til interaktion Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar

45 Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar
Skriv til interaktion ”Interaktion” i webpraksis Valg Mulighed for kommunikation Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar

46 Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar
Valg/Det gode link I Det informative link MINIMUM PROCESSING EFFORT + MAXIMAL (INFORMATIONAL) COGNITIVE EFFECTS (Tosca: A Pragmatics of Links) Tosca A Pragmatics of Links Måden et link signalerer betydning på – kobler altid til noget andet – hvordan denne kobling foregår – tale om en stærk eller en svag implikatur Stærk implikatur = det er tydeligt hvad det er der refereres til! Du skal ikke tænke for at forstå betydning og du får max information ud af teksten uden større besvær Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar

47 Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar
Valg/Det gode link II Det lyriske link INCREASED PROCESSING EFFORT + MAXIMAL (LYRICAL) COGNITIVE EFFECTS (Tosca: A Pragmatics of Links) Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar

48 Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar
Valg/link eksempel ! Hvis du vil vide mere, så klik her ! Få et job på dette website ! Hvis du vil vide mere, så læs den nævnte rapport om arbejdsløshedsstatistik Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar

49 Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar
Valg/link eksempel Mit elskede er smuk som en rose Der er intet som næstekærlighed Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar

50 Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar
Valg/link betydning Næstekærlighed: Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar

51 Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar
Valg/link betydning Næstekærlighed: Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar

52 Valg/ link - opsummering
Den gode informative link-tekst Signalerer klart hvad der linkes til Er nem at afkode Er utvetydig = gør det nemt for læser at træffe et valg! Hellere lang og meningsfuld end kort og meningsløs Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar

53 Kommunikation/Former
To former for kommunikation: Med site (webmaster, virksomhed, eksperter) Med andre brugere (debatfora, chat, Q & A) Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar

54 Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar
Kommunikation/Site kontaktinformation!! (tlf, fysisk adr.) webmaster Navn/ til forfattere (af indlæg, artikler osv) (FAQ) brevkasse Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar

55 Kommunikation/andre brugere
Skabe dialog: Links til steder de kan gå hen (chatrum, kommentar etc) Debatfora-side - forslag til spændende emner - ”how-to” - netiquette FAQ - de ”dumme” eller indlysende ? Det handler om at stille teknik til rådighed, men i høj grad også om at kommunikere at muligheden er til stede Debatfora: kick-starte debatten – gå ikke ud fra at folk ved hvordan man gør – styr måden man kommunikerer på FAQ = 45 millioner hit! Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar

56 Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar
Kommunikation/FAQ Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar

57 Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar
Byggeklodserne - opsummeret Identifikation Indhold Funktionaliteter Trompet (”tema”) Rubrik/overskrift Manchet / resumé Byline (”forfatter”) Dato Sektion Breadcrumbs Brødtekst Mellemrubrikker Billeder Billedtekster Faktabokse Grafik Links Relaterede artikler Relaterede AV-filer Flash-elementer Kommenter Tip en ven Printervenlig Rating Gem artikel Afstemning Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar

58 Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar
Det gode websprog Har mange træk tilfælles med det gode sprog på tryk – men kortere! Kan måske ikke altid være så elegant eller kreativt af hensyn til behov for orientering Midt mellem talesprog og skriftsprog Skal være skanbart Forankring tid/sted (kontekstfrit) Linktekster har stor betydning! Som telefonsamtalen (minus papirord, uformel, ligefremt) Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar


Download ppt "Grundlæggende webdesign F 2004/19. februar"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google