Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

7. MARTS 2011 AARHUS UNIVERSITET Aarhus Universitets strategi AARHUS UNIVERSITET.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "7. MARTS 2011 AARHUS UNIVERSITET Aarhus Universitets strategi AARHUS UNIVERSITET."— Præsentationens transcript:

1 7. MARTS 2011 AARHUS UNIVERSITET Aarhus Universitets strategi AARHUS UNIVERSITET

2 7. MARTS 2011 AARHUS UNIVERSITET Udfordringer for et globalt universitet Universiteterne står over for globale udfordringer: Forskningsmidlerne udbydes i stigende grad i store, konkurrenceudsatte programmer – det kræver større strategisk råderum for det enkelte universitet Universiteterne skal bidrage til at hæve uddannelsesniveauet yderligere - det kræver et mere fleksibelt uddannelsesmarked, nye uddannelser på tværs, tættere samspil med aftagerne Stigende krav til universiteterne om at stille deres viden til rådighed for samfundet – det kræver en organisering, der matcher samfundets behov Øget global konkurrence om at tiltrække de største talenter, de bedste forskere og de dygtigste studerende – det kræver, at universitetet stiller attraktive rammer til rådighed for forskningen og studiemiljøet

3 7. MARTS 2011 AARHUS UNIVERSITET Videnudveksling Uddannelse Forskning Talentudvikling Humboldt-universitetet Triple-helix universitetet Det moderne universitet Ph.d.’er PostdocsStuderende Studier LifeLong Learning Kontrakter Forsknings- programmer Forsknings- projekter Professorer

4 7. MARTS 2011 AARHUS UNIVERSITET Det moderne Aarhus Universitet Videnudveksling Uddannelse Forskning Talentudvikling Humboldt-universitetet Triple-helix universitetet Det moderne universitet Ph.d.’er PostdocsStuderende Studier LifeLong Learning Kontrakter Forsknings- programmer Forsknings- projekter Professorer AU – Udgifter fordelt på kerneydelser

5 7. MARTS 2011 AARHUS UNIVERSITET  40.500 studerende heraf 52% indskrevet på graduate niveau  1.700 ph.d.-studerende, 800 postdocs  4.000 internationale studerende  11.000 medarbejdere  11.331 publikationer i 2009  Omsætning for 2011: 5,9 mia. (budget) Aarhus Universitet – nøgletal Omsætning – fordelt på formål 2011

6 7. MARTS 2011 AARHUS UNIVERSITET Aarhus Universitet – et universitet i vækst

7 7. MARTS 2011 AARHUS UNIVERSITET

8 7. MARTS 2011 AARHUS UNIVERSITET Visionsplan 2010 - 2028 Aarhus Universitet har hovedcampus i Aarhus og udbygger sin campus i Emdrup Undervisningsfaciliteter, forskningsfaciliteter og forsøgsstationer opretholdes på udvalgte lokaliteter De kommende års vækst finder sted i Aarhus og Emdrup Udbygningsmuligheder i Aarhus: AU Arts and Business Building Katrinebjerg-området Universitetsparken Århus Sygehus’ areal Universitets- parken Katrinebjerg -området AU Arts and Business Building Århus Sygehus

9 7. MARTS 2011 AARHUS UNIVERSITET Aarhus Universitets vision ”At tilhøre eliten af universiteter og bidrage til udvikling af national og global velfærd” Med de gennemførte fusioner har Aarhus Universitet et stærkt grundlag i det globale vidensmarked Universitetet skal imødegå udfordringerne ved at balancere mellem universitetets forskellige formål, ved at udfordre de studerende og ved at sikre universitetets og medarbejderes frihedsrum

10 7. MARTS 2011 AARHUS UNIVERSITET Aarhus Universitets Strategi 2008-12 Kvalitet og Mangfoldighed

11 7. MARTS 2011 AARHUS UNIVERSITET Hvad skal styrkes? Forskning: Større, mere robuste og konkurrencedygtige faglige miljøer og mere interdisciplinært samarbejde Talentudvikling: Stærkere ph.d.-skoler, post.doc.-program, rekruttering af internationale talenter og målrettede seed grants Videnudveksling: Forstærket videnudveksling med myndigheder, erhvervsliv, politikere og befolkning for at kvalificere grundlaget for beslutninger i alle samfundets sektorer Uddannelser: Fleksible uddannelser og forbedrede rammebetingelser, der sikrer bedre uddannede kandidater, der møder behovene på fremtidens arbejdsmarked Intern støtte: Effektiv og professionel administration Strategisk og økonomisk ledelsesrum til at realisere prioriteringerne

12 7. MARTS 2011 AARHUS UNIVERSITET Tak for opmærksomheden Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Rektor@au.dk


Download ppt "7. MARTS 2011 AARHUS UNIVERSITET Aarhus Universitets strategi AARHUS UNIVERSITET."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google