Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Medarbejdermøde 11. september 2006. Orientering om ASB’s strategi og udvikling  Hvordan klarer ASB sig lige nu?  Får vi flere penge og mere plads i.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Medarbejdermøde 11. september 2006. Orientering om ASB’s strategi og udvikling  Hvordan klarer ASB sig lige nu?  Får vi flere penge og mere plads i."— Præsentationens transcript:

1 Medarbejdermøde 11. september 2006

2 Orientering om ASB’s strategi og udvikling  Hvordan klarer ASB sig lige nu?  Får vi flere penge og mere plads i 2007?  Skal ASB fusionere med AU?

3 ASB er i fremgang  Klar til større international konkurrence: −ASB er den 6. største business school i Europa −Det årlige optag har rundet 2.000 −Stigning til over 700 internationale degree studerende, selvom en del af dem nu skal betale −Mere end 650 studerende deltager i udvekslingsprogrammer −Fra 2007 udbydes 9 ud af 20 kandidatuddannelser på engelsk  Et af de universiteter, der bidrager mest med efter- og videreuddannelse: −7 masteruddannelser – og alle melder udsolgt −Flere HD-studerende end i 2005 −Fra 25 til 35 mio. kr. i omsætning i løbet af 2006

4 ASB er i fremgang  To nye sommerskoler med stor succes – målet var 200 deltagere i 2008: −110 deltagere i Universiteternes Sommerskole for alumner −133 studerende på Summer University  Stærkere bånd til alumner og aftagere −4.000 aktive alumner −650 alumner besøger ASB den 28. september  Meget forskning for alt for få basismidler −29 % af forskningsmidlerne hentes i konkurrence, 29 % af disse midler er EU-midler −Foreløbig 147 peer-reviewed artikler registreret i research@asb i 2006 ifht. 130 i 2005 −Stigning i antal erhvervsph.d.-studerende −23 stillinger under besættelse

5 ASB er i fremgang  Omfattende formidling −Registreret over 500 aktiviteter indtil videre i 2006 under kategorien formidling (råd, nævn, bedømmelsesudvalg, forskningsformidling)  Sund økonomi

6 ASB’s vilkår i 2007  Finanslov 2007 −Vi får ikke andel i de yderligere ph.d.-stillinger −Fordeling af Globaliseringspuljens midler er ikke udmeldt  Taxameterreform −Vi får et løft, men først fra 2008 −Færdiggørelsesbonus på kandidatniveau −Kun taxameter for 3+1 år  Byggeri −Lejeaftale med Musikkonservatoriet fra 1.7. 2007 −Byggeri afhænger af strukturdrøftelserne

7 Skal ASB fusionere med AU?  ASB er godt rustet til at nå visionen og strategien  ASB er et lille dansk universitet, men en meget stor international business school  ASB har en vision, og er indstillet på fusionsforhandlinger med VTU og AU hvis en række betingelser imødekommes:

8 Skal ASB fusionere med AU? Forudsætninger for forhandling  Vision om et bredt universitet i Århus  Både regeringen og Aarhus Universitet skal arbejde på visionen om en ny universitetsmodel med fakulteter, professional schools og sektorforskning  Universitetsloven skal ændres så der gives mulighed for at etablere professional schools på danske universiteter  Der skal tilføres betydelige ressourcer til ASB i form af basismidler

9 Bestyrelsen Aarhus Universitet Rektorat Rektor, Prorektor (fakulteter), Prorektor (myndigheder og innovation), Prorektor (professional schools), Universitetsdirektør Fakulteter Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Det Humanistiske Fakultet Det Teologiske Fakultet Det Sundshedvidenskabelige Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet Det Landbrugsvidenskabelige Fakultet Skoler Aarhus School of Business (Handelshøjskolen i Århus) Arkitektskolen Danmarks Journalisthøjskole Ingeniørhøjskolen i Århus Det Jyske Musikkonservatorium Myndighedsbetjening Nationalt Institut for Miljø Administration

10 Hvad sker der nu?  ASB sender svar til VTU og AU i dag  ASB udsender pressemeddelelse i formiddag  AU sender deres svar til VTU den 15. september  Udmelding fra Videnskabsministeret forventes …?  ASB vurderer, at beslutning om fusion kan foreligge inden udgangen af 2006  Fusioner skulle træde i kraft pr. 1. januar 2007 - ASB tilkendegiver i sit svar, at dette ikke er realistisk

11 ?


Download ppt "Medarbejdermøde 11. september 2006. Orientering om ASB’s strategi og udvikling  Hvordan klarer ASB sig lige nu?  Får vi flere penge og mere plads i."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google