Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Planteværn Online i majs Per Rydahl Danmarks Jordbrugsforskning.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Planteværn Online i majs Per Rydahl Danmarks Jordbrugsforskning."— Præsentationens transcript:

1 Planteværn Online i majs Per Rydahl Danmarks Jordbrugsforskning

2 Status Ukrudtsmodeller er udviklet og implementeret i: –3 vårsæd afgrøder –4 vintersæd afgrøder –vår- og vinterraps –mark ært –sukkerroer

3 Opgaver at udvikle og afprøve BSS-modeller til ukrudtsbekæmpelse i majs at opnå en tilstrækkelig og sikker bekæmpelse af ukrudt at reducere herbicidforbrug mest muligt i den enkelte mark

4 Genbrug fra korn (1) bekæmpelsesbehov: –ekspertmodel –effektkrav 4-6 uger efter et afsluttet sprøjteprogram –forskellige krav mod forskellige arter og tætheder af ukrudt dosis/respons funktion: –ukrudtsarter (markdata) –ukrudtsstørrelser (semifield data) –temperatur, luftfugtighed og tørkestress (semifield data)

5 Genbrug fra korn (2) Additive Doserings Model (ADM) til beregning af blandinger med laveste pris eller laveste BI Art 1 Art 2 Art 3 Art 4 Dosering Herbicid A Dosering Herbicid B

6 Genbrug fra bederoer strategi: –der beregnes og sprøjtes mod separate hold af nyfremspiret ukrudt gentagne: –markinspektioner –konsultationer af beregningsværktøj –behandlinger, hvis der konstateres behov dosis/respons-funktioner: –data fra ’ægte’ split-strategier med enkeltprodukter –ingen forventninger til langtidseffekt

7 Prototyper 3 prototyper af ’Problemløsning’ med 3 niveauer af tilstræbt effekt: –’90%-version’ –’85%-version’ –’80%-version’ spørgsmål ved afprøvning i landsforsøg: –kan der anvises løsninger? –er udbytte og ukrudtsbekæmpelse tilfredsstillende? –er der potentiale for reduktion af herbicidforbrug?

8 Effekt 4-6 uger efter behandlinger Effekt på tæthed af ukrudt (%) ÅrAntal forsøg Ubeh. (an./m 2 ) 2 x Calaris 0,75 l/ha 90%85%80% 200354021009997- 20044 92 - 80 2005516695-9390 Vægtet1422996999486

9 Effekt ved høst (1) Dækning af ukrudt (%) ÅrAntal forsøg Ubeh.2 x Calaris 0,75 l/ha 90%85%80% 2003589136- 20044722-77 20055853-43 Vægtet14832365

10 Effekt ved høst (2) Antal forsøg med >15% dækning ÅrAntal forsøg Ubeh.Ref. 2 x Calaris 0,75 l/ha 90%85%80% 200355000- 2004440-10 2005550-00 Vægtet14 0000

11 Høstudbytte *) Ingen sikre forskelle mellem behandlinger. Hkg tørstof pr. ha ÅrAntal forsøg Ubeh.2 x Calaris 0,75 l/ha 90%85%80% 20035----- 2004 *) 450,359,6-58,256,8 20055-----

12 Behandlingsindeks BI ÅrAntal forsøg 2 x Calaris 0,75 l/ha 90%85%80% 200351,130,970,86- 200441,13-1,030,87 200551,13-1,221,13 Vægtet141,130,971,041,01

13 Udgifter til herbicider Kroner pr. ha ÅrAntal forsøg 2 x Calaris 0,75 l/ha 90%85%80% 20035726697480- 20044726-598512 20055720-578597 Vægtet14724697581559

14 Konklusioner stor variation i ukrudtsbestande ved afprøvning ukrudt blev bekæmpet tilfredsstillende i alle forsøg af alle prototyper ét tilfælde af fejlagtig indberetning til prototyper herbicidforbrug af 85%-version og 80%-version: –ca. 10% reduktion af BI –ca. 20% reduktion af udgifter (ca. 160 kr./ha) let revideret udgave af 80%-version vil blive sat i drift i PVO til vækstsæson 2006


Download ppt "Planteværn Online i majs Per Rydahl Danmarks Jordbrugsforskning."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google