Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Baggrund: Vanskeligt at forudsige perioder med en lav risiko for angreb af kartoffelskimmel tilstrækkeligt sikkert Prognosen for RH (skimmelvejr) ikke.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Baggrund: Vanskeligt at forudsige perioder med en lav risiko for angreb af kartoffelskimmel tilstrækkeligt sikkert Prognosen for RH (skimmelvejr) ikke."— Præsentationens transcript:

1

2 Baggrund: Vanskeligt at forudsige perioder med en lav risiko for angreb af kartoffelskimmel tilstrækkeligt sikkert Prognosen for RH (skimmelvejr) ikke tilstrækkelig præcis Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning

3 Indsats på kartoffelskimmel
REFUKA: Forbedret grundlag for at reducere fungicidforbruget i kartofler. Pesticidforskningsprogram under Miljøstyrelsen      Nordisk og EU samarbejde om udvikling af beslutningsstøtte i kartofler Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning

4 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Danmarks JordbrugsForskning

5 Udvikling af kartoffelskimmel i sorterne 2005
Kunstig smitte Bintje Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning

6 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Danmarks JordbrugsForskning

7 Antal sporangier/cm2 skimmellæsion
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning

8 Antal infektionsdygtige sporangier/cm2 skimmellæsion
Gennemsnit af sorterne Bintje, Saturna, Oleva og Kuras

9

10

11 Sporangier pr. m3 luft. Sporefælde i Oleva august 2005

12 Sporangier pr. m3 luft. Logaritmisk skala

13 Timeværdier for spredning af sporer.
Gennemsnit af 13 dage i august 2005 (5/8-18/8) klokkeslæt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning

14 Lokal spredning ved regnplask
Kunstig smitte i store parceller (Bintje, 10 x 24 m) 22. Juni Angreb af skimmel i smittepunkterne Vanding fra vandingsbom Ubehandlet 20 mm vand 40 mm vand Registrering af spredning af skimmel i parcellerne som følge af vandplask. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning

15

16 Spredning ved regnplask
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning

17 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Danmarks JordbrugsForskning

18 Forbedrede vejrprognoser
Udvikling af mere præcise prognoser for relativ luftfugtighed i prognosemodellen DMI-HIRLAM, især for nattetimerne Udvikling af metode til nedskalering af prognoser fra 10x10 km grid til lokale prognoser, som har en større gyldighed for den enkelte kartoffelmark. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning

19 Beslutningsgrundlaget i BM: HSPO
I BM anvendes ”sporulation hours” HSPO som mål for skimmelrisikoen.  HSPO er defineret ved periode med mere end 10 sammenhængende timer, hvor RH > 90 % og temperatur > 10oC. Infektionstrykket SUM HSPO beregnes som sum af HSPO for 5 foregående dage + 2 dages prognose Det antages at sporangiedannelsen sker efter 10 timer med høj RH Hastigheden af sporangiedannelsen afhænger af temperaturen Sporangiedannelsen er meget lav ved temp. < 10o Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning

20 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Danmarks JordbrugsForskning

21

22

23 Behandlingsforskrifter i BM 2005
Behandling udnytter sortens resistens: Nedsatte doser så længe der ikke er angreb i sorten Dosering afhængig af: Hvor tæt angreb er på marken Antal HSPO timer i de foregående 5 dage + antal HSPO timer de kommende to dage Beskyttelsestid er 7 dage, afhængig af HSPO niveau Der genbehandles først når HSPO overstiger et givent niveau 5 dages beskyttelsestid ved højt smittetryk og nedbrud af sortens resistens Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning

24 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Danmarks JordbrugsForskning

25 Klimadata Nye prognoser fra DMI vedr. RH indgår i BM
Vejrforhold ved forsøgene måles ved METOS vejrstation hvor vejrforhold nedskaleres DMI klimastation (GRID data) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning

26 Resultater af markforsøgene 2005. SATURNA
Rutine: Shirlan 0,3 l/ha 7 dages interval BM med data fra METOS station BM med data fra DMI klimastation (ny RH prognose) BM kun med 2 dages prognose for HSPO

27 Resultater af markforsøgene 2005. SATURNA
Rutine: Shirlan 0,3 l/ha 7 dages interval BM med data fra METOS station BM med data fra DMI klimastation (ny RH prognose) BM kun med 2 dages prognose for HSPO

28 Resultater af markforsøgene 2005. KURAS
Rutine: Shirlan 0,3 l/ha 7 dages interval BM med data fra METOS station BM med data fra DMI klimastation (ny RH prognose) BM kun med 2 dages prognose for HSPO

29 Resultater af markforsøgene 2005. KURAS
Rutine: Shirlan 0,3 l/ha 7 dages interval BM med data fra METOS station BM med data fra DMI klimastation (ny RH prognose) BM kun med 2 dages prognose for HSPO

30 Konklusioner….. Der blev fundet infektionsdygtige sporangier det meste af sæsonen i skimmellæsionerne. Flest i begyndelsen af sæsonen. Sporangier blev spredt hver dag i mindre omfang. Enkelte dage blev der spredt mange sporangier De fleste sporangier bliver spredt i formiddags og dagstimerne Nedbør og vanding spreder sporangier lokalt i afgrøden Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning

31 Konklusioner….. Hvis der ikke er angreb i marken:
Dage med høj sporulerings- og spredningsrisiko (HSPO) vigtige for spredning af skimmel mellem marker Hvis der er angreb i marken Ofte gode betingelser for lokal spredning Betingelser for infektion (f.eks. bladfugt) er afgørende for, om der faktisk sker et angreb pågældende dag Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning

32 Konklusioner….. METOS vejrstation kører stabilt
Ændring af DMI model har givet en bedre prognose for RH, især i nattetimerne RH prognosen ændres til 60 timer i 2006 (bedre sikkerhed på dag 2) Justering af prognoser til markforhold ud fra lokal vejrstation har forbedret prognoserne. Afventer bedre RH data fra sensorer. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning

33 Konklusioner….. Blight Management har kunnet bekæmpe skimmel ved lave angreb med reduktion i fungicidforbruget Vanskeligt at reducere fungicidforbruget ved høje smittetryk. Modellen er meget afhængig af præcis måling af RH Behov for: Bedre kvalitet af RH sensorer. Kvalitetssikring nødvendigt Mere robust model Andre parametre end HSPO, f.eks. bladfugt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning


Download ppt "Baggrund: Vanskeligt at forudsige perioder med en lav risiko for angreb af kartoffelskimmel tilstrækkeligt sikkert Prognosen for RH (skimmelvejr) ikke."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google