Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

7. Brugervenlighedstest/usabilitytest

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "7. Brugervenlighedstest/usabilitytest"— Præsentationens transcript:

1 7. Brugervenlighedstest/usabilitytest
19. marts, IT-Universitetet F2009

2 Tidsplan for brugertest på dette kursus
Ugerne 12, 13, 14 og 15 er til brugertest Mindst 3 uger til at rekruttere, planlægge, afprøve, foretage test, evaluere og dokumentere.

3 Forskellige begrundelser for test
Den eneste måde reelt at vurdere om: Brugerne oplever vores produkt som brugervenligt Produktet kan løse de opgaver/mål som brugerne har Produktet kan opfylde de mål vi har sat Alle vores designvalg var gode… Fordi aktiv glemsel er en psykologisk umulighed: Designere kan ikke frigøre sig fra den viden, de har erhvervet sig under processen. Fordi folks reaktioner ikke kan forudses fuldstændigt Gennemsnitsbrugeren findes ikke

4 Sådan foregår det typisk (helt overordnet)
Sæt en bruger foran en computer Stil opgaver til det der testes Bed brugeren tænke højt Observer udførelsen af opgaverne: Hvilke problemer opstår for brugeren Lyt til brugeren, er der erfaring at hente der. Deltagere: Moderator/testleder Bruger(e) Observatør(er)

5 Om tests generelt Test skal ikke bevise, de skal informere
Testning bør være en iterativ proces Sikre at produktet er: Nyttigt, relevant, formålstjenstligt Effektivt (alt efter hvordan det vurderes) Engagerende, skaber brugsglæde Har en brugervenlig interaktion Let at lære/huske/forstå Og lignende usability-kriterier

6 Typiske fejltagelser og misforståelser
Brugertest sker ofte for lidt, for sent og af de forkerte grunde: Brugertest er ikke et afsluttende tjek eller godkendelse En brugertest er ikke en engangsfornøjelse Brugertest bør ikke stå alene Brugertest handler ikke kun om brug  Derfor: Test tidligt og test ofte Sammensæt test med andre metoder Overvej begrundelsen for at lave en brugertest

7 Variationer og metodiske forskelle
Typen af det fysiske setup Typen af moderation Tænke-højt / Mind tape Antallet af brugere Segmentering og rekruttering Typen af data indsamlet Lokal test – fjerntest Modereret og umodereret test

8 Kvalitet i en brugertest
Testopgaverne Valg af testdeltagere – også moderator ’Samtale’ under selve testen Skjult hjælp og andre uhensigtsmæssigheder Interpersonel kontakt mellem deltagere Debriefing Kommunikation med udviklingsteam Brugervenlig rapport

9 Det fysiske setup Den ”fine” version

10 Kilde: Rolf Molich Dialogdesign.dk

11 Højere budget (>100.000 kr)

12 KMD Testcenter

13

14 Er det overhovedet pengene værd?
Fordele ved lab? Er det overhovedet pengene værd?

15 Billig, nem, hurtig, enkel – mobilt?
Et lokale computer, software, mikrofon, webcam Få deltagere, rekrutteret fra arbejde, familie og venner Intet forstudie og enkel testplan

16 Kilde: Rolf Molich Dialogdesign.dk

17 ”Lost-our-lease test”
Kilde: Steve Krug Billig i drift - gentages ofte under udviklingsproces: test konkurrenternes sider under projektplanlægningen (giver træning) test ”get it” og navngivning med grov-skitser test ”get it” og basal navigation med udkast til side-designs test ”get it” og nøgle-opgaver med html prototype test nøgle-opgaver med et funktionsdueligt site ”Næste dør” test af alle nye sider 13 test m. 3 brugere af 700 kroner = kr.

18 Testrum, lavt budget

19 Design af testopgaver Testens krop

20 Design: Forberedelse Det handler først om, med HVEM og HVAD der skal testes. Lav et manuskript, med introduktion, opgaver og afslutning. Bestem jer for et fysisk og digitalt setup Afprøv opgaver og test helt konkret og praktisk Evaluér både indhold og udførelse

21 Design: Testopgaver: Er baseret på et mål der er relevant for deltageren (målgruppen) Har det rigtige omfang, ikke for bredt, ikke for specifikt Dækker spørgsmål der er vigtige for produktet og virksomhedens succes Mere specifikt: Mulige, det skal kunne lade sig gøre Relevante og realistiske I realistisk sekvens, ikke opdigtet. Har et endeligt og forudsigeligt sæt af mulige løsninger Har et tydeligt slut-punkt som brugeren kan genkende Fordrer handling, ikke mening Have en realistisk længde – de må ikke gå kold.

22 Gode testopgaver? Forestil dig, at du har et handicappet barn på 10 år. Du vil gerne finde det nærmeste museum og undersøge forholdene for handikappede. Brug søgefunktionen til at finde attraktioner i nærheden af din bopæl. Find en busforbindelse med bus 11, kl fra Vanløse station og stå af på Jyllingevej.

23 Design: Eksempel på opgaveskabelon
(Snyder, paper prototyping, side 133 – se

24 Design: Kvalitativ/kvantitativ
Man kan godt tilføje nogle kvantitative målinger (metrikker): Hvor mange fejl de laver Hvor tit de selv kommer videre Hvor mange der gennemfører Tidsforbrug? Det kan fx være metrikker beskrevet i en kravspecifikation eller et udbud.

25 Udførelsen Kort invitation – Giv ikke for meget væk fra starten
Sørg for at beskriv at det ikke deltageren der testes og at denne ikke kan lave fejl Start med noget opvarmning – ”kuglepen legen” eller en hurtig trunk test. Sørg for hurtig succes i første opgave Noter observationer og giv dem en graduering når det er muligt.

26 Undervejs: Roller under testen
Facilitator/testleder/moderator – afgørende funktion Logger - tager noter eller fører ’log’ Observatør(er) – ser på eller tager også noter Publikum – inviter altid alle med (bag spejl) Deltager(e) – dem der laver opgaverne

27 Undervejs: Moderator skal:
Carolyn Snyder: Stewardesse, sportskommentator og forsker Være god ved forsøgspersonerne etisk og moralsk opførsel Leve sig ind i dem (empatisk) Se ”tankeboblerne” over brugernes hoved Følg op ikke-verbale udtryk Undgå af give hints/hjælp/vejledning Spørge ind: Bore - bore – bore Spørge ”hvorfor” en masse Improvisere og være på

28 Undervejs: Moderator skal:
Tænke i ”før og efter” brugerens handlinger Før: forventning – efter: forløsning Undgå at stille spørgsmål der indeholder en forhåndsbedømmelse Hold fokus på et emne af gangen Brug åbne spørgsmål og undgå binære spørgsmål Giv korte promts for at holde brugerens taleflow

29 Undervejs: Velegnede promts
”Hvad nu?” ”Hvad tænker du på?” ”Hvad skete der?” ”Hvad fik at vide?” (Husk at tænke højt…)

30 Undervejs: Uegnede promts
”Hvor er du havnet henne?” ”Hvad sidder du og leder efter?” ”Er du med på hvad der foregår?” ”Har du lagt mærke til at links ikke skifter farver når de har været ’besøgte’?”

31 Afslutning: Velegnede sammenfatninger
”Er det logisk og overskueligt bygget op?” ”Kan du lide hjemmesidens udseende?” ”Er det noget du tror du vil kunne bruge til noget i det daglige?” ”Hvad synes du alt i alt om hjemmesiden?”

32 Opsamling & evaluering
Sørg for at honorar eller gave matcher setup’et Sig pænt tak Få etableret mulig fremtidig dialog I gruppen: Diskuter resultat og noter med det samme Evaluér og optimér testen Evaluer også deltagerne

33 Husk Brugertesten handler primært om hvad brugerne gør, sekundært om hvad de mener. Testen kan have mindst lige så stor politisk betydning, frem for de reelle forandringer den medfører.

34 Brugertest af mobile enheder
Alternativer Brugertest af mobile enheder

35 Noldus.com

36 Planlægning af brugertest
Øvelse Planlægning af brugertest

37 I dag Udvælge målgruppen – begynd at rekruttere:
3-5 typiske brugere Udvælge det der skal testes: Features, funktionalitet, mål, behov Udvælg 3-5 emner til test, 3-5 opgaver pr. emne Udarbejd interviewguide. Forbered udførelse.

38 Brugertest forløb I dag : Planlægning og begyndelse af rekruttering, afrapporter: Max 2 sider med målgruppe, beskrivelse og begrundelse for opgaver (interviewguide), samt metodeovervejelser. Mandag : Testrapport Max 4 sider (plus bilag) med testresultater, konklusioner, designforslag, metodeovervejelser, ulemper og fordele. Også gerne noget med validitet og reliabilitet (Lad jer inspirere af Kuniavsky

39 Hvad skal I observere? Hastigheden v. hver task (s. 294 i Kuniavsky)
Hvor mange fejl de begår Hvor fatale fejlene/forstyrrelserne er Hvor tit de er nødt til at få hjælp. Hvor mange tasks de ikke gennemfører. Satisfiering (Hvad gør I i den situation – god til evaluering). Hvad spørger de jer om? Gode ideer undervejs noteres. Se på deres kropssprog/ansigt det fortæller meget.

40 Litteratur Usability – testmetoder, kapitel 5
Kuniavsky: ”How to analyse it” Patrick Jordan, kapitel 5 ”Regler for standardtest” Og Google…?


Download ppt "7. Brugervenlighedstest/usabilitytest"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google