Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Heuristisk Evaluering / Ekspertgennemgang

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Heuristisk Evaluering / Ekspertgennemgang"— Præsentationens transcript:

1 Heuristisk Evaluering / Ekspertgennemgang
Øvelser Heuristisk Evaluering / Ekspertgennemgang

2 I dag Har alle fået et interview? Generel evaluering af besvarelser.
Aftenens øvelse: Heuristisk Evaluering.

3 Hvad er en heuristik? Heuristikker er oftest baseret på en eksperts kombination af erfaring og kendskab til de underliggende lovmæssigheder for det behandlede område. Uddannelse giver den faktuelle og systematiske viden og erfaringen giver de heuristikker der gør det muligt at anvende den faktuelle viden effektivt. Et eksempel: Hvorledes en bil er opbygget og fungerer, er faktuel viden. Det er heuristisk viden, der siger, at hvis en bil ikke vil starte, skyldes det oftest en af følgende tre fejl: Kileremmen er knækket, der mangler benzin, eller batteriet er dødt.

4 Heuristisk Evaluering
Tommelfingerregler/Design principper som man gennemgår et Interface for, for at undgå grundlæggende problemområder og uhensigtsmæssigheder. Flere forskellige; Heuristisk inspektion af UI Heuristisk inspektion af håndholdte enheder (eksempel senere) Standard inspektion (Tjekkes fx ift. ISO 9241 standard) Participatory Heuristic Evaluation Finder en masse basis fejl. Komme med forslag til forbedringer. Ikke en brugertest! Siger ikke noget reelt om brugernes oplevelse. Den kan bruges som guideline til brugertesten, men må ikke udelukke, at brugerne oplever andre problemer.

5 Eksempler på heuristikker for håndholdte enheder
Guideline Description ”Select” vs ”Type” Text entry on a small device can be difficult. Where possible, and where it is appropriate to the application, the user should be offered a selection option rather than be made to enter text. Finding the best solution will require both thought and user testing. Use icons to clarify concepts Icons should be meaningful and representative of the concepts they are meant to convey. Forgiveness The UI should be tolerant of user errors and provide an Undo function by, where feasible and specially designated Back Key. Clickable graphics should look clickable If a graphic is clickable, then it should have defined borders, and the graphic should have high contrast with the background color. Conversely, graphics that are static should not appear to be clickable. Weiss 2002

6 Jakob Nielsens 10 heuristikker
Evaluering af heuristik undersøgelse: Eksempler på heuristiske tjeklister Online skema til de 10 heuristikker (hvis I går helt i stå)

7 Jakob Nielsen om Evaluering
Vi finder forskellige problemer. 3-5 eksperter.

8 Metode Brug alle 10 heuristikker (der vil være nogle der har flere problemer end andre). Lav jeres ekspertvurdering individuelt. Evaluer jeres resultater sammen efterfølgende.

9 Individuel gennemgang (1 time)
Notér den individuelle URL for den pågældende fejl og beskriv fejlen, fx ved brug af screendumps. Angiv hvilken heuristik, fejlen hører ind under. 1: Kosmetisk, designmæssigt problem, der ikke giver anledning til fejl, men blot er uhensigtsmæssigt 2: Mindre problem, der giver anledning til forvirring eller fejlfortolkning. 3: Større fejl, der giver anledning til fejl, alvorlige misforståelser og forkerte løsninger på opgaver. 4: Katastrofal fejl, der ikke gør det muligt at gennemføre/udføre opgave. Giv en kort beskrivelse af problemet. Opstil evt. disse resultater i et skema / en tabel.

10 Sammenligning og diskussion af resultater (½ time)
I skal i gruppen sammenligne, analysere og diskutere resultaterne, samt evt. finde løsningsforslag.

11 Gode råd til i dag Vær ekstra opmærksomme på, at nogle heuristikker er nemmere at finde end andre. Noter alt I efter bedste evne mener, giver anledning til problemer for brugerne. I kan altid sortere sammen med jeres gruppe. Hvis der er tid, så overvej også løsningsforslag. I skal kunne det til eksamen (altså ekspertvurderingen), så tag jer tid til at få det prøvet ordentligt.

12 Rapporten skal indeholde…
En sammenfatning af gruppens resultater. I kan sammenfatte gruppens resultater ved at påpege, fx i et skema / en tabel, hvor mange af gruppens medlemmer, der oplevede det pågældende problem. Forslag til forbedringer af websitet på baggrund af resultater. En vurdering af metoden i forhold til tidsforbrug / udbytte (se evt. Jakob Nielsen om evaluering). Hvad skal man være opmærksom på, hvis en ekspertvurdering skal stå alene som metode til evaluering? Hvilke områder er ikke dækket ind under den heuristiske evaluering som den er beskrevet af Jakob Nielsen?

13 Rapport MAX 3 sider i wordformat (Gr-X-Opg-2. doc) til moerch@itu
Rapport MAX 3 sider i wordformat (Gr-X-Opg-2.doc) til senest søndag kl. 18. I får den igen senest onsdag kl

14 Spørgsmål?


Download ppt "Heuristisk Evaluering / Ekspertgennemgang"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google