Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Etiske & metodiske problemer i online research - kort diskussionsoplæg.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Etiske & metodiske problemer i online research - kort diskussionsoplæg."— Præsentationens transcript:

1 Etiske & metodiske problemer i online research - kort diskussionsoplæg

2 T.L.Taylor: Life in virtual worlds: Plural existence, Multimodalities, and Other Online Research Challenges - har foretaget research specielt med fokus på ”embodiment” i virtuelle verdener - hvad er særligt for online research i virtuelle verdener? - hvad skal man tage hensyn til?

3 Autencitet: - skal man kende til personens off-line identitet for at kunne validere ens interview? - er folk mere sandfærdige f2f in online eller i email interview? Og skal man derfor primært interviewe dem off-line? Taylor: forskers accept af folks identiteter off og online som værende ligeværdige giver større accept af forskeren og hendes projekt

4 Taylor fordele v off-line vs online afhænger hvad man ønsker at finde ud af. Folks formidling af en subjektiv erfaring kan alligevel aldrig valideres. Derfor er off-line interviews ikke mere ”sandfærdige” end on-line interviews. Der kan være en fordel i at interviewe så mange ”selver” som muligt i det miljø, de færdes i & undersøge så mange datakilder som muligt (bulletinboards, instant msg, webpages, avatarer, e-mail). På denne måde fås et mere nuanceret billede. Folks oplevelse af en virtuel verdens historie og udvikling kan være et godt udgangspunkt for samtale. Problem: hvem taler? Konsistens?

5 Anonymitet Informed consent du må referere til mig - og hvordan du refererer til mig. Folk kan i høj grad forblive anonyme fra start til slut, hvis de vælger det og man kun kender dem online. Researcherens ”anonymitet”??? folk kan have mange avatarer, de bruger. Og som en af disse, ukendt for forskeren, observere og konfrontere forskeren i uventet sammenhæng.

6 Taylor spørger: Hvordan muligør/letter/forhindrer forskellige virtuelle verdeners software konstruktion af identitet - og hvad betyder det for bla. research situationen? (herunder interviews f.eks.) Hvad er jeres erfaring? Kan I komme med eksempler fra de verdener, vi har besøgt? Hvilke metoder til dataindsamling har man typisk?

7 Amy Bruckman: Ethical guidelines for research online 1. You may freely quote and analyze online information without consent if:  It is officially, publicly archived.  No password is required for archive access.  No site policy prohibits it.  The topic is not highly sensitive. 2. For everything else not covered by 1, you typically need consent. 3. The process of requesting consent must not disrupt normal group activity. Kan man som virtuel verden researcher opfylde disse krav? (? archived, ? consent hvis man ikke vil forstyrre group activity. Exempel: screenshot?)

8 Bruckman/2 6. Before the start of a study, the researchers and IRB must decide whether subjects' identities will be disguised, and if so to what degree.  Note that pseudonyms function similarly to real names, and should be treated in the same way one treats real names  Because:  They are often de facto traceable to real names.  People care about the reputation of their pseudonyms.  In other words, they function for most purposes just like real names, and should be treated the same way. Er I enige? Skal man f.eks altid anonymisere nicks? Kan I komme om tanke om eksempler hvor det ville være i modstrid med ens projekt?


Download ppt "Etiske & metodiske problemer i online research - kort diskussionsoplæg."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google