Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

INTERPERSONEL KOMMUNIKATION MODEL 1

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "INTERPERSONEL KOMMUNIKATION MODEL 1"— Præsentationens transcript:

1 INTERPERSONEL KOMMUNIKATION MODEL 1

2 FORKLARING Figuren modellerer en sekvens af situationer der forandrer sig med tiden. Forestil dig at vi befinder os et bestemt sted i verden. Situation1 består af en person (K1) og en ting (T1) – her modelleret som et rødt prisme. K1 og T1 står i bestemte rumlige relationer (her: T1 oven over og lidt til højre for K1). T1 udøver nogen fysiske virkninger på K1 (fx kan T1 sende bestemte reflekterede lysstråler <fra en lyskilde> i retning af bl.a. K1’s lyssensible organer (øjnene). Hvis K1 bemærker (opmærksomhed, sansetærskel) T1’s indvirken på hans/hendes øjne bliver virkningen til et signal (dvs. en informations-bærende begivenhed) i form af et sanseindtryk (eng. sensory icon). Forarbejdes (processeres) sanseindtrykket inden for K1’s nervesystem (neuralt netværk), så kan det resultere i at K1 opfatter signalet som en bestemt genstand med bestemte egenskaber og relationer. Signalet bliver til et percept (P1 i modellen). Tiden går og der opstår på samme sted, men på et senere tidspunkt en ny situation (situation2). K1 er forsvundet, en ny person (K2) træder på scenen. T1 er der stadigvæk og en ny genstand, en grøn cylinder (T2) kommer til. K2 bemærker T2, men ikke T1. Han/hun kan dog huske tidligere at have set (eller følt) et rødt prisme (H1). Efter et stykke tid opstår en ny situation (situation3) – en interpersonel kommunika-tionssituation. I modellen kommer der nu nye symboler (S1, S2) til som står for symboler. Der er også nye pile udover de hidtidige røde og grønne. Den gule og den lilla pil modellerer sansbare virkninger fra objekter med samme farve som pilene på de to tilstedeværende personer. De to grå pile repræsenterer virkninger eller signaler af en anden art. Disse signaler transporterer ikke kun information (sansbare virkninger i omverden), men mening.

3 Øvelse 1: a)   Saml de vigtigste begreber fra 1. og 2. time op og drøft i gruppen om du har forstået dem; altså begreber som: viden, videnskab, videnskabsteori, bevidsthed, situation, signal … b)  Drøft i plenum den fremviste kommunikationsmodel og giv et bud på hvad mening i den sammenhæng (måske) betyder og hvilke meninger de to kommunikatorer (K1, K2) (måske) kommunikerer til hinanden.


Download ppt "INTERPERSONEL KOMMUNIKATION MODEL 1"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google