Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Informationsmøde mandag d. 27. maj 2013

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Informationsmøde mandag d. 27. maj 2013"— Præsentationens transcript:

1 Informationsmøde mandag d. 27. maj 2013
Temaklasser- 7.årgang Informationsmøde mandag d. 27. maj 2013 Hillerød Vest Skolen - Alsønderup og Ålholm afd. - Tlf

2 Aftenens program Velkommen Præsentation af fransk/tysk ved Anne & Anne
Præsentation af temaklasser ved Ole & Hanne: Struktur Linjer Valg Spørgsmål og evt. aftaler om vejledende samtaler med nuværende klasselærere. Hillerød Vest Skolen - Alsønderup og Ålholm afd. - Tlf

3 Temaklassernes struktur
Der dannes temaklasser i 7. klasse. Der udbydes 5 temaklasser, men i skoleåret oprettes der kun 4 klasser på baggrund af det samlede elevtal på årgangen En temaklasse fortsætter sammen i 3 år, men er kun temaklasse i 7. og 8. klasse. Hillerød Vest Skolen - Alsønderup og Ålholm afd. - Tlf

4 Temaklassernes struktur
Klasserne har en ugentlig temadag (onsdag) med temafag (6 lektioner i 7. klasse og 6 lektioner i 8. klasse). Dog har Fag- og Projektklassen kun 3 ugentlige lektioner i temafag. Temafag defineres som den samling af fag, som bidrager til temafaget. Temafag kan organiseres på mange måder ex: Fordybelsesdage hvor kun et enkelt fag bidrager Fordybelsesdage hvor flere af fagene bidrager Fagintegrerede forløb (temadage/-uger) Klasserne har 3 temauger om året, hvor der arbejdes tværfagligt med temaer, der ligger inden for temaklassens område Hillerød Vest Skolen - Alsønderup og Ålholm afd. - Tlf

5 Procedure Den enkelte elev skal vælge 2 temaklasser, og skolen garanterer, at eleven får det ene af sine ønsker opfyldt Den temaklasse som opnår den laveste tilslutning udgår det pågældende år. Klasserne dannes, så der tages hensyn til: Elevønsker, kønsfordeling, relationer samt klassestørrelse Hillerød Vest Skolen - Alsønderup og Ålholm afd. - Tlf

6 Idrætsklassen - Krop, kost, sundhed og bevægelse
Formål Folkeskolen skal uddanne de unge, så de bliver livsduelige samfundsborgere. Vi lever i en tid, hvor der er stor fokus på livsstil og sundhed. Glæden ved at bevæge sig – nysgerrigheden ved at bruge sin krop skal vi vedligeholde og understøtte, så de unge vil få livsvarig lyst til være fysisk aktive – og bevidste. Vi skal udforske idrættens mange former, og vi skal også have en solid teoretisk viden om krop, kost og sundhed. Vi skal føre denne viden ud i praksis ved at afprøve og eksperimentere. Fagene På idrætslinjen vil undervisningsformen, når der er temafag være projektorienteret. Det betyder bl.a., at fagene vil komme til at spille sammen, så eleverne får en indsigt i emner og temaer med mange faglige vinkler. På idrætslinjen vil fagene idræt, matematik, biologi, samfundsfag, og valgfag bidrage til temafaget. Men det er vigtig at slå fast, at alle fagene i temaklassen har en toning, der matcher linjens tema. Med toning menes der, at der i de almindelige fagtimer i særlig grad fokuseres på temaer og emner, der kan indeholdes i temaklassens overordnede tema. IT vil også spille en stor rolle på linjen. IT er en væsentlig del af vores hverdag. IT er et vigtigt kommunikationsmiddel. Vi skal derfor være i stand til at forså og anvende de mange muligheder IT rummer for os nu og i fremtiden. Aktiviteter På idrætslinjen vil der være en masse aktiviteter, hvor eleverne skal være fysisk aktive, men det er vigtig, at også det teoretiske grundlag er i orden. På idrætslinjen uddannes eleverne, og de oplever glæden ved fysisk udfoldelse og fællesskaber. De får viden om, hvordan de kan leve et liv med sunde valg. Vi vil arbejde på, at skabe gode kontakter til idrætslivet, som ligger lige uden for vores skole, så eleverne udfordres på deres opfattelse af, hvordan idræt kan udøves. Der arbejdes også på, at skabe kontakter til eliteidrætsudøvere, som kan kvalificere undervisningen yderligere med deres glæde og erfaringer med et liv, hvor bevægelse og sund livsstil har haft en fremtrædende plads. Hillerød Vest Skolen - Alsønderup og Ålholm afd. - Tlf

7 Den naturvidenskabelige klasse - Science
Formål Mennesket har altid forsøgt at komme med forklaringer på, hvordan verden er skruet sammen. Naturvidenskaben er en måde at søge forklaringer på de fænomener, som naturen og verden udfordrer os med hele tiden. Vi vil på den naturvidenskabelige linje udfordre eleverne, så deres nysgerrighed på verden vedligeholdes og udvikles. Vi vil på linjen samarbejde på, tværs af de naturvidenskabelige fag, da disse hænger uløseligt sammen, når vi skal forsøge at forklare og beskrive de mange fantastiske fænomener vores verden består af. Fagene På linjen vil undervisningsformen, når der er temafag være projektorienteret og ud fra naturvidenskabelige metoder. Det betyder bl.a., at fagene vil komme til at spille sammen, så eleverne får en indsigt i emner og temaer med mange faglige vinkler. På den naturvidenskabelige linje vil fagene fysik/kemi, matematik, biologi, geografi og valgfag bidrage til temafaget. Men det er vigtig at slå fast, at alle fagene i temaklassen har en toning, der matcher linjens tema. Med toning menes der, at der i de almindelige fagtimer i særlig grad fokuseres på temaer og emner, der kan indeholdes i temaklassens overordnede tema. IT vil også spille en stor rolle på linjen. IT er en væsentlig del af vores hverdag. IT er et vigtigt kommunikationsmiddel. Vi skal derfor være i stand til at forså og anvende de mange muligheder IT rummer for os i nutiden og i fremtiden. Aktiviteter På den naturvidenskabelige linje har vi som mål, at vi bedre forstår verden omkring os. Derfor er det vigtigt, at vi bevæger os uden for skolens rammer. Eleverne vil bl.a. komme til at lære via: Naturen omkring os Besøg på højteknologiske erhvervsvirksomheder Uddannelsesinstitutioner (ex. DTU) Rensningsanlæg Landbrug Hillerød Vest Skolen - Alsønderup og Ålholm afd. - Tlf

8 Kulturklassen - kreativ og musisk linje
Formål Folkeskolen skal uddanne de unge, så de bliver livsduelige samfundsborgere. Vores elever skal være fagligt dygtige, og skolen skal medvirke til elevernes kulturelle dannelse. På Kulturlinjen går vi et ekstra skridt i forhold til at i have et kulturelt perspektiv på aktiviteter i undervisningen. Gennem kulturen forstår man bedre sig selv og det samfund vi er omgivet af. Det er denne bevidsthed, vi gerne vil styrke hos den enkelte elev. Fagene På kulturlinjen vil undervisningsformen, når der er temafag være projektorienteret. Det betyder bl.a., at fagene vil komme til at spille sammen, så eleverne får en indsigt i emner og temaer med mange faglige vinkler. På kulturlinjen vil fagene dansk, engelsk, historie, samfundsfag, kristendom og valgfag bidrage til temafaget. Men det er vigtig at slå fast, at alle fagene i temaklassen har en toning, der matcher linjens tema. Med toning menes der, at der i de almindelige fagtimer i særlig grad fokuseres på temaer og emner, der kan indeholdes i temaklassens overordnede tema. IT vil også spille en stor rolle på linjen. IT er en væsentlig del af vores hverdag. IT er et vigtigt værktøj. Vi skal derfor være i stand til at forså og anvende de mange muligheder IT rummer for os nu og i fremtiden. Aktiviteter De kreative processer vil være de bærende i undervisningen. Vi vil, i så stort et omfang det er muligt, ”lukke verden inden for”, så eleverne kan opleve en anden virkelighed. Det kan være i samarbejde med kunstnere, arkitekter, skuespillere, grafikere og musikere, vi får øjnene op for, at ”virkeligheden” har mange ansigter og udtryksformer. På kulturlinjen skal vi meget målrettet arbejde med musik, teater, billedkunst og IT (video, grafisk design, film mv.) som udtryksformer. Hillerød Vest Skolen - Alsønderup og Ålholm afd. - Tlf

9 Den internationale linje - en globaliseret verden
Formål Vi lever i en verden, som forandrer sig med stor hastighed. Vi samarbejder i højere og højere grad med andre lande og kulturer, og vi kan kommunikere med lynets hast. På den internationale linje, vil vi fokusere på, at gøre eleverne vidende og nysgerrige på den verden vi lever i. Vi vil danne de unge til at blive livsduelige borgere i en verden, hvor fremtiden ikke er kendt - gøre de unge i stand til at agere i en verden, hvor de er i stand til at træffe de valg. Fagene På den internationale linje vil undervisningsformen, især når der er temafag være projektorienteret. Det betyder bl.a., at fagene vil komme til at spille sammen, så eleverne får en indsigt i emner og temaer med mange faglige vinkler. På den internationale linje vil fagene dansk, engelsk, historie, samfundsfag, kristendom, geografi og valgfag bidrage til temafaget. Men det er vigtig at slå fast, at alle fagene i temaklassen har en toning, der matcher linjens tema. Med toning menes der, at der i de almindelige fagtimer i særlig grad fokuseres på temaer og emner, der kan indeholdes i temaklassens overordnede tema. IT vil også spille en stor rolle på linjen. IT er et væsentligt redskab for at agere i en globaliseret verden. Vi skal derfor anvende og forstå IT, så vi bedre bliver i stand til at kommunikere i nutiden og i en ukendt fremtid. Aktiviteter Vi skal ud og opleve verden – vi må lukke verden ind i skolen. Læring foregår bedst, hvis vi kan variere undervisningsformerne. Vi skal bygge bro til vores nære samfund, til virksomhederne der omgiver os samt de mange uddannelsesinstitutioner, der i vores nærområde. Linjen skal, hvis der er mulighed for det, også ud i den store verden – I Danmark eller udlandet, for at opleve og studere, de samfund og kulturer, vi møder. Vi tror på, at vi uddanner de unge til bedre at kunne deltage i de demokratiske processer vores samfund er bygget på. Hillerød Vest Skolen - Alsønderup og Ålholm afd. - Tlf

10 Fag- og Projektklassen - Fokus på de klassiske skolefag
Formål En af skolens fornemste opgaver er at uddanne børn og unge, så de bliver godt rustet til at gennemføre en ungdomsuddannelse, når de har forladt folkeskolen. Uddannelse er vigtigt i fremtidens samfund, for alle jobs bliver mere og mere specialiserede, og efterspørgslen efter arbejdskraft vil især være rettet mod mennesker, der har en faglig- eller boglig uddannelse. Nogle elever har det rigtig godt med en struktur for fagene og undervisningen, som de kender godt i forvejen. I Fag- og Projektklassen vil du blive mødt med en struktur og et indhold i fagene, som du kender det. Der vil være et fagligt fokus, og vi vil være meget optaget af, at de enkelte fag fremstår meget tydeligt. Fagene Har du lyst til at sætte fokus på de klassiske skolefag som dansk, matematik, sprog osv., inden du skal videre på gymnasiet, handelsskolen eller i gang med en erhvervsuddannelse? Så er fag- og projektklassen et godt valg. Vælger du fag- og projektklassen kommer du til at fordybe dig i de enkelte fag hver for sig, som du har været vant til. Samtidigt vil vi ind i mellem udfordre dig og lære dig at arbejde projektorienteret. Det kan være projekter, hvor vi fordyber os inden for et enkelt fag. Hvor vi fx går i dybden med dele af matematikken eller dansk, men det kan også være temaer, der inddrager flere forskellige fag.   Aktiviteter Fag- og projektklassen er en klasse, der ruster dig godt til en kommende ungdomsuddannelse. Vi sætter nemlig fokus på dansk, matematik og sprog, og samtidig lærer vi dig, hvordan man arbejder med små og lidt større projekter – både i det enkelte fag men også med tværfaglige projekter Hillerød Vest Skolen - Alsønderup og Ålholm afd. - Tlf

11 Temafagenes sammensætning (eksempel)
Lektionstimetal pr. uge Den internationale linje Idrætslinjen Den natur-videnskabelige linje Kulturlinjen Fag- og Projektlinjen 7. kl. 8. kl. Dansk 2 1 Matematik 3 Tysk/fransk Engelsk Historie Samfundsfag Kristendom Geografi Biologi Fysik/kemi Idræt Valgfag I alt 6 Hillerød Vest Skolen - Alsønderup og Ålholm afd. - Tlf

12 Det videre forløb - tidsplan
Mandag den 27. maj: Informationsmøde Mandag den 3. juni: Valgsedler til temaklasser og fransk/tysk retur til skolens kontor Mandag den 17. juni: Offentliggørelse af temaklasser og hold (Fransk/tysk) Skoleåret 13/14: I perioden fra sommerferien til efterårsferien vil temaet fylde mindre, da vi ønsker at prioritere arbejdet med at få de nye 7. klasser godt i gang. Hillerød Vest Skolen - Alsønderup og Ålholm afd. - Tlf


Download ppt "Informationsmøde mandag d. 27. maj 2013"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google