Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen. Psykoedukation... betyder undervisning (om psykisk sygdom). Film Dias Spørgsmål og svar Opgaver Varighed: 1 time.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen. Psykoedukation... betyder undervisning (om psykisk sygdom). Film Dias Spørgsmål og svar Opgaver Varighed: 1 time."— Præsentationens transcript:

1 Velkommen

2 Psykoedukation... betyder undervisning (om psykisk sygdom). Film Dias Spørgsmål og svar Opgaver Varighed: 1 time

3 Den ikke-medicinske Opus-behandling

4 Skizofreni er en sygdom i hjernen som har biologiske, sociale og psykologiske konsekvenser. Derfor er Opus behandlingen medicinsk social psykologisk

5 Fasebehandling Tid Funktionsniveau Ny akutfase pga. tilbagefald AkutfaseStabiliseringsfase Vedligeholdelsesfase Alliance Medicin Ugeskema Praktiske gøremål Psykoedukation Medicin Sorg / krise arbejde Realistiske fremtidsmål Psykoedukation Social Færdighedstræning Kognitiv adfærdsterapi Overindlæring Tilbagefaldsforebyggelse Samtalehyppighed Medicin Andet behandlingsregi

6 Behandling ved medicinmodstand Psykologisk og social behandling fortsætter trods medicinmodstand Den psykologiske og sociale behandling vil ofte påvirkes af medicinmodstand Vi vil fortsat forsøge at motivere til medikamentel behandling f.eks. ved at formidle viden og tage eventuelle bivirkninger alvorligt

7 Den individuelle del af behandlingstilbuddet Primærbehandleren samarbejder med relevante parter – forældre, søskende, kommune, arbejdssted el.lign. er et bindeled mellem patient og netværk rådgiver kognitiv adfærdsterapi

8 Kognitiv adfærdsterapi - baggrund Det er vores måde at tænke om en situation, som bestemmer hvordan vi reagerer – følelsesmæssigt og handlemæssigt – ikke situationen i sig selv. Tanker er hypoteser/antagelser, ikke endegyldige sandheder. Igennem livet danner vi grundliggende antagelser om os selv og andre, som gør at vi ofte automatisk tænker om situationer på en bestemt måde. Hvis man har dannet sig nogle grundliggende negative antagelser om sig selv og andre, kommer man ofte næsten automatisk til at tænke negativt om forskellige situationer (negative automatiske tanker). Automatiske tanker opstår uvilkårligt og hurtigt som ”ud af det blå”.

9 Kognitiv adfærdsterapi - definition I kognitiv adfærdsterapi arbejder man med at identificere og ændre de negative automatiske tanker til alternative, neutrale tanker. Herved får man mulighed for at opfatte situationer mere realistisk, hvilket giver en mere positiv og konstruktiv reaktion.

10 Kognitiv adfærdsterapi - principper Åbenhed om model og metode Fast dagsorden Primært fokus på konkrete her-og-nu problemsituationer Identifikation af problemsituationer Analyse af problemsituationer Kognitiv omstrukturering/udvikling af alternative tanker Hjemmearbejde/nye adfærdsstrategier

11 Gruppe-behandlingstilbuddene Psykoedukation Social færdighedstræningsgruppe Kognitiv terapigruppe Flerfamiliegruppe

12 Psykodukation for patienter Foregår lige her og nu!

13 Social Færdigheds Træning For unge med behov for at videreudvikle evnerne til kommunikation og sociale færdigheder Træning – ikke samtaleterapi 6 – 10 deltagere 16 uger, 1½ time To trænere

14 Kognitiv terapigruppe Unge på vej tilbage til et mere ”almindeligt” liv Gruppeterapi suppleret med adfærdsterapeutiske metoder 7-10 deltagere 20 uger, 1½ time To terapeuter

15 Flerfamiliegrupper For familiemedlemmer med regelmæssig kontakt til hinanden Formålet er at 1. gøre familier bedre til at løse problemer der er knyttet til at leve med skizofreni 2. møde andre familier som har erfaring med at leve med skizofreni “Slow open” gruppe, 4-6 patienter og deres pårørende, 2 gruppeledere 1½ time hver 14. dag i ca. 9 mdr eller optil 1½ år Struktureret problemløsning

16 Tak for i dag


Download ppt "Velkommen. Psykoedukation... betyder undervisning (om psykisk sygdom). Film Dias Spørgsmål og svar Opgaver Varighed: 1 time."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google