Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Danvak Nordjylland den 9. marts 2011

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Danvak Nordjylland den 9. marts 2011"— Præsentationens transcript:

1 Danvak Nordjylland den 9. marts 2011
Ny bekendtgørelse om energimærkning - Hvorfor det ? Hvad fik vi, og hvad har vi i vente? Ole Michael Jensen Statens Byggeforskningsinstitut, Ålborg Universitet Danvak Nordjylland den 9. marts 2011

2 Hvad har vi fået ud af energimærket ?
Synliggjort nye og gamle bygningers Energiforbrug Energieffektivitet Klimabelastning (CO2-emission) Sat gang i energibesparelser Efterisolering Energirenovering Nedrivning Reguleret ejendomspriserne Gamle huse ned Nye huse op

3 Hvad får vi med det nye energimærke ?
Længere gyldighedsperioder Fra 5 til 7 år ved lang tilbagebetalingstid Fra 5 til 10 år ved kort tilbagebetalingstid Automatmærker Parcelhuse mindre end 25 år på bagen Målt og beregnet forbrug Driftsmærker for store bygninger Sommerhuse slipper Dog ikke nye sommerhuse Dog ikke sommerhuse der benyttes hele året

4 Hvad har vi fået ud af energimærket ?
Synliggjort nye og gamle bygningers Energiforbrug Energieffektivitet Klimabelastning (CO2-emission) Sat gang i energibesparelser Efterisolering Energirenovering Nedrivning Reguleret ejendomspriserne Gamle huse ned Nye huse op Masser af informationer

5 En guldgrube af information

6 Varmebesparelsespotentialet i danske bygninger Klimaskærm
20%* Potentiale i alt: 40 PJ 3 PJ 7 PJ 14 PJ 9 PJ 4 PJ 3 PJ * 20 % af det endelige energiforbrug ved forbrugeren anvendt til opvarmning i 2009 Kilde: Potentielle energibesparelser i det eksisterende byggeri, SBi 2009:05

7 Varmebesparelsesscenarier
Scenarie 1 – De ”lavt hængende frugter” Scenarie 2 – Ekstreme foranstaltninger Scenarie 3 – Sunde investeringer

8 Varmebesparelsesscenarier
Scenarie 1 – De ”lavt hængende frugter” Scenarie 2 – Ekstreme foranstaltninger Scenarie 3 – Sunde investeringer

9 Varmebesparelsesscenarier
Scenarie 1 – De ”lavt hængende frugter” Scenarie 2 – Ekstreme foranstaltninger Scenarie 3 – Sunde investeringer Potentiale: 40 PJ Energibesparende foranstaltninger, som forventes at have en rentabilitet, der ligger inden for grænserne af, hvad der kan tilbagebetales i løbet af en periode på år Besparelse: 20 % pris: 198 mia.

10 Energimærkeudtræk Antal mærker A-mærke:
SBi, Hørsholm den , kl : Antal mærker mærker i alt parcelhusmærker etageboligejendomme 6.978 kontor-og serviceejendomme A-mærke: 487 stk. A-mærker 324 stk. A1 mærker 5057 stk. A2 mærker

11 Energimærkeudtræk

12 Energibespareforslag og deres rentabilitet
Udtræk fra 625 energimærker, almene etageboliger

13 Energibespareforslag og deres rentabilitet
Udtræk fra 625 energimærker, almene etageboliger Rentabilitet: Besparelse (kr./år) * levetid.(år.) / Investering (kr.)

14 Energibespareforslag og deres rentabilitet
Udtræk fra 550 energimærker, kommunale skoler

15 Energibespareforslag og deres rentabilitet
Udtræk fra 550 energimærker, kommunale skoler Rentabilitet: Besparelse (kr./år) * levetid.(år.) / Investering (kr.)

16 Status på indberettede energimærker
En guldgrube af information: Viden om Bygningsmassens energieffektivitet Potentialet for energibesparelser Relevante indsatsområder for energibesparelser Energimærkets geografiske udbredelse Bygningers ”affældighed”

17 Status på indberettede energimærker
Men! Energimærkerne upopulære For dyre for bygningsejer Ikke brugbare til planlægning af energibesparelser For omstændelige ved store bygninger Ufuldstændige og fyldt med fejl Ikke tilfredsstillende indberetning Mange fejlbehæftede indberetninger Fejl i datahåndtering Oplysningerne ikke fyldestgørende Bygningsoplysninger (opvarmet areal ikke som i BBR) Målt / beregnet forbrug mangler Energibesparelser ikke til at gøre op samlet Oplysningerne vanskeligt tilgængelige Kræver særlig opkobling til server Kræver databasekundskaber

18 Hvad får vi med det nye energimærke ?
Længere gyldighedsperioder Fra 5 til 7 år ved lang tilbagebetalingstid Fra 5 til 10 år ved kort tilbagebetalingstid Automatmærker Parcelhuse mindre end 25 år på bagen Målt og beregnet forbrug Driftsmærker for store boligejendomme Sommerhuse slipper Dog ikke nye sommerhuse Dog ikke sommerhuse der benyttes hele året Ny energimærkningsdatabase med nem brugeradgang


Download ppt "Danvak Nordjylland den 9. marts 2011"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google